Dleachtanna frithchúitimh ar earraí fóirdheonaithe

Má tá do chuideachta ag smaoineamh ar easpórtáil, cabhraíonn an roinn seo leat a fháil amach cé na dleachtanna iompórtála agus na costais eile a d’fhéadfá a bheith i ndán duit. Ní sholáthraíonn sé faisnéis atá sonrach ó thaobh an táirge de. Chuige sin, ba chóir duit an fheidhm cuardaigh táirge a úsáid.

Cé is moite de dhleachtanna frithdhumpála, is féidir bearta frith-fhóirdheontais a chur i bhfeidhm ar do tháirge. Tugtar bearta frithchúitimh orthu sin freisin. Déanann siad éifeachtaí fóirdheontais éagóraigh ó chomhpháirtí trádála a fhritháireamh.

D’fhéadfadh uirlisí éagsúla a bheith i gceist le bearta frithchúitimh, ach is iondúil go mbíonn dleachtanna méadaithe iontu. D’fhéadfadh ad valorem breise nó dleacht shonrach a bheith i mbeart frithchúitimh. Is féidir é a chur i bhfeidhm i bhfoirm íosphraghas allmhairiúcháin, nó d’fhéadfadh ‘gealltanas praghais’ a bheith ann, i gcás ina ngeallann an t-onnmhaireoir an táirge a dhíol os cionn íosphraghas.

Faisnéis faoi rialacha agus bearta frith-fhóirdheontais an Aontais

Faisnéis faoi gach imscrúdú frith-fhóirdheontais atá críochnaithe agus atá ar siúl san Aontas

Roinn an leathanach seo: