Instrument za borbu protiv prisile

Jedinstvena kontaktna točka pomaže u primjeni instrumenta za borbu protiv prisile.

Uredbom 2023/2675 o zaštiti Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile (ili Instrumentom za borbu protiv prisile), koja stupa na snagu 27. prosinca 2023., uspostavlja se okvir za djelovanje EU-a u slučajevima gospodarske prisile usmjerene protiv Europske unije ili države članice.

„Gospodarska prisila” odnosi se na situaciju u kojoj treća zemlja nastoji prisiliti Europsku uniju ili državu članicu da donese određeni izbor primjenom ili prijetnjom primjene mjera koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Takve prakse neopravdano utječu na legitimne suverene odluke Europske unije i njezinih država članica. Ispunjava li mjera treće zemlje te uvjete utvrdilo bi se na pojedinačnoj osnovi.

Podnesci u pogledu gospodarske prisile

Europska komisija može ispitati svaku mjeru treće zemlje radi ispunjavanja tih uvjeta, na vlastitu inicijativu ili na propisno obrazložen zahtjev (vidjeti članak 4.).

Zahtjev možete uputiti i dostaviti informacije o incidentima povezanima s gospodarskom prisilom na trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Povjerljivo postupanje

Ako vaš podnesak zahtijeva povjerljivo postupanje, zatražite povjerljivo postupanje na trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu i vodit ćemo vas u pogledu daljnjih koraka sigurnog podnošenja.

Koje su informacije relevantne za primjenu instrumenta za borbu protiv prisile?

Sljedeća pitanja pomoći će vam da utvrdite vrste informacija koje su relevantne za primjenu instrumenta za borbu protiv prisile i koje bi trebalo uzeti u obzir pri podnošenju zahtjeva Komisiji u okviru ovog instrumenta:

 • Što je mjera treće zemlje? „treća zemlja” znači bilo koja država, odvojeno carinsko područje ili drugi subjekt međunarodnog prava, osim Unije ili države članice; „mjera treće zemlje” znači svako djelovanje ili propust, uključujući nepisane radnje)
 • Kako se mjera treće zemlje očituje?
 • Je li mjera treće zemlje na snazi, je li u primjeni ili još ne?  Je li već donesena, planira li se, najavljuje ili prijeti?
 • Kako mjera treće zemlje utječe na međunarodnu trgovinu ili ulaganja i kako utječe na Uniju ili bilo koju od njezinih država članica?
 • Podatke ili druge informacije o intenzitetu, ozbiljnosti, učestalosti, trajanju, širini i razmjeru mjere treće zemlje, uključujući njezin učinak na trgovinske ili ulagačke odnose s Unijom;
 • Kako treća zemlja svojom mjerom namjerava spriječiti ili postići prestanak, izmjenu ili donošenje određenog akta od strane EU-a ili države članice? To znači svaki pravni ili drugi akt, uključujući izražavanje stajališta, od strane institucije, tijela, ureda ili agencije Unije ili države članice, a koji treća zemlja želi postići, promijeniti ili spriječiti.
 • Što preciznije navedite taj akt.
 • Koji su dokazi te namjere treće zemlje?
 • Postoji li šteta za Uniju? („Šteta za Uniju” znači svaki negativan učinak, uključujući gospodarsku štetu, na Uniju ili državu članicu, uključujući gospodarske subjekte iz Unije, koji je uzrokovan gospodarskom prisilom. To bi moglo uključivati štetu nanesenu ulaganjima EU-a u treće zemlje).
 • Opišite i izmjerite štetu što je moguće preciznije.  Imajte na umu da se taj element može preklapati s prethodno navedenim kriterijem „utjecanja na trgovinu ili ulaganja”. 
 • Primjenjuje li se treća zemlja na takav način upletanja kojim se nastoje spriječiti ili dobiti određena djela iz drugih zemalja (bilo gdje u svijetu)?
 • Može li treća zemlja djelovati na temelju opravdane zabrinutosti koja je međunarodno priznata? Koji je cilj treće zemlje?  Koja međunarodna pitanja, politike i napori trenutačno postoje u predmetnom području i kako je cilj treće zemlje povezan s tim? 
 • Je li dotična treća zemlja uložila napore u postizanje svojeg cilja prije pribjegavanja prisilnoj mjeri?  Koji su bili ti napori?

Svaki zahtjev trebao bi sadržavati što je moguće više prethodno navedenih informacija, ali Komisija će razmotriti i zahtjeve koji uključuju informacije koje se odnose samo na neke od prethodno navedenih elemenata.

Obradit ćemo vašu ponudu i stupit ćemo vam u kontakt ako vaša ponuda/zahtjev bude zahtijevala daljnje djelovanje.

Podnesci nakon Komisijinih poziva na dostavu informacija u pojedinačnim slučajevima

U kontekstu pojedinačnih slučajeva Europska komisija može, prema potrebi, objaviti namjenske pozive u pogledu ispitivanja mjera treće zemlje (vidjeti članak 4. stavak 4.) i u pogledu mjera odgovora Unije (vidjeti članak 13.), ako se traži vaš konkretan doprinos. Upute za podnošenje bit će dostupne u posebnoj obavijesti za predmetni predmet.

Ostali podnesci

Poduzeća iz Unije i drugi privatni dionici pogođeni gospodarskom prisilom kako je definirana u Uredbi mogu se obratiti Europskoj komisiji u pogledu pomoći u kontekstu gospodarske prisile koja je u tijeku na trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( vidjeti članak 14.).

 

Pomoć poduzećima iz Unije i privatnim dionicima u kontekstu gospodarske prisile koja je u tijeku odnosi se na mogućnost Europske komisije da intervenira pred trećom zemljom ili da na drugi način poduzme mjere u skladu s Uredbom s ciljem zaustavljanja gospodarske prisile.

Za sva ostala pitanja povezana s instrumentom za borbu protiv prisile možete nam se obratiti izravno na trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Povjerljivo postupanje

Ako vaš podnesak zahtijeva povjerljivo postupanje, zatražite povjerljivo postupanje na trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu i vodit ćemo vas u pogledu daljnjih koraka sigurnog podnošenja.

Obradit ćemo vašu ponudu i stupit ćemo vam u kontakt ako vaša ponuda/zahtjev bude zahtijevala daljnje djelovanje.

Stranica o instrumentu za borbu protiv prisile na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: Zaštita od prisile

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice