Instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive

Un punct unic de contact sprijină aplicarea instrumentului de combatere a acțiunilor coercitive.

Regulamentul ( CE) nr. 2023/2675 privind protecția Uniunii și a statelor sale membre împotriva constrângerilor economice (sau Instrumentul de combatere a acțiunilor coercitive), care intră în vigoare la 27 decembrie 2023, stabilește un cadru pentru acțiunea UE în cazurile de constrângere economică îndreptate împotriva Uniunii Europene sau a unui stat membru.

„Constrângere economică” se referă la o situație în care o țară terță încearcă să exercite presiuni asupra Uniunii Europene sau a unui stat membru pentru a face o anumită alegere prin aplicarea sau amenințarea de a aplica măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Astfel de practici interferează în mod nejustificat cu opțiunile suverane legitime ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre. Dacă o măsură a unei țări terțe îndeplinește aceste condiții, se va stabili de la caz la caz.

Observații cu privire la constrângerea economică

Comisia Europeană poate examina orice măsură a unei țări terțe, din proprie inițiativă sau pe baza unei cereri justificate în mod corespunzător, în vederea îndeplinirii condițiilor respective (a se vedea articolul 4).

Puteți adresa o cerere și puteți transmite informații cu privire la incidentele de constrângere economică la adresa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Regimul de confidențialitate

În cazul în care dosarul dumneavoastră necesită tratament confidențial, vă rugăm să solicitați tratament confidențial la adresa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu și vă vom îndruma în ceea ce privește etapele următoare ale unei transmiteri securizate.

Ce informații sunt relevante pentru aplicarea instrumentului de combatere a acțiunilor coercitive?

Următoarele întrebări vă vor ghida în identificarea tipurilor de informații care sunt relevante pentru aplicarea instrumentului de combatere a acțiunilor coercitive și de care ar trebui să se țină seama atunci când adresați o cerere Comisiei în temeiul acestui instrument:

 • Ce este măsura țării terțe? („țară terță” înseamnă orice stat, teritoriu vamal separat sau alt subiect de drept internațional, altul decât Uniunea sau un stat membru; „măsură a unei țări terțe” înseamnă orice acțiune sau omisiune, inclusiv acțiuni nescrise)
 • Cum se manifestă măsura țării terțe?
 • Măsura țării terțe este în vigoare, se aplică sau nu încă?  Este deja adoptată sau este planificată, anunțată sau amenințată?
 • Cum afectează măsura țării terțe comerțul sau investițiile internaționale și cum este afectată Uniunea sau vreunul dintre statele sale membre?
 • Date sau alte informații privind intensitatea, gravitatea, frecvența, durata, amploarea și amploarea măsurii luate de țara terță, inclusiv impactul acesteia asupra relațiilor comerciale sau de investiții cu Uniunea;
 • Cum intenționează țara terță, prin măsura sa, să prevină sau să obțină încetarea, modificarea sau adoptarea unui anumit act de către UE sau un stat membru? Aceasta înseamnă orice act juridic sau de altă natură, inclusiv exprimarea unei poziții, de către o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii sau, respectiv, a unui stat membru, pe care țara terță urmărește să îl obțină, să îl modifice sau să îl prevină.
 • Vă rugăm să identificați acest act cât mai precis posibil.
 • Care sunt dovezile acestei intenții a țării terțe?
 • Există un prejudiciu pentru Uniune? („Prejudiciu adus Uniunii” înseamnă orice impact negativ, inclusiv prejudiciul economic, asupra Uniunii sau a unui stat membru, inclusiv asupra operatorilor economici din Uniune, cauzat de constrângerea economică. Aceasta ar putea include daune aduse investițiilor UE în țări terțe).
 • Vă rugăm să descrieți și să măsurați prejudiciul într-un mod cât mai precis posibil.  A se remarca faptul că acest element se poate suprapune cu criteriul de „afectare a comerțului sau a investițiilor” de mai sus. 
 • Țara terță se implică într-un model de astfel de cazuri de ingerință care urmăresc să prevină sau să obțină anumite acte din alte țări (oriunde în lume)?
 • Țara terță ar putea acționa pe baza unei preocupări legitime recunoscute la nivel internațional? Care este obiectivul țării terțe?  Ce preocupări, politici și eforturi internaționale există în prezent în zona în cauză și cum se raportează obiectivul țării terțe la acesta? 
 • Țara terță în cauză a depus eforturi pentru a-și atinge obiectivul înainte de a recurge la măsura coercitivă?  Care au fost aceste eforturi?

Orice cerere ar trebui să conțină cât mai multe dintre informațiile menționate mai sus, dar Comisia va lua în considerare și cererile care includ informații referitoare numai la unele dintre elementele menționate mai sus.

Vă vom prelucra dosarul și vă vom contacta în cazul în care aceasta necesită acțiuni suplimentare.

Observații prezentate în urma cererilor de contribuții ale Comisiei în cazuri individuale

În contextul cazurilor individuale, Comisia Europeană poate – după caz – să lanseze cereri de propuneri specifice în ceea ce privește examinarea măsurilor luate de țări terțe [a se vedea articolul 4 alineatul (4)] și în ceea ce privește măsurile de răspuns ale Uniunii (a se vedea articolul 13), în cazul în care se solicită contribuția dumneavoastră specifică. Instrucțiunile de depunere vor fi disponibile într-o notificare specifică pentru cazul respectiv.

Alte observații

Întreprinderile din Uniune și alte părți interesate din sectorul privat afectate de constrângeri economice, astfel cum sunt definite în regulament, pot contacta Comisia Europeană în ceea ce privește asistența în contextul constrângerii economice în curs la adresa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( a se vedea articolul 14).

 

Asistența acordată întreprinderilor din Uniune și părților interesate din sectorul privat în contextul constrângerii economice actuale se referă la posibilitatea Comisiei Europene de a interveni în fața unei țări terțe sau de a lua măsuri în alt mod în temeiul regulamentului pentru a opri constrângerea economică.

Pentru orice alte întrebări legate de Instrumentul de combatere a acțiunilor coercitive, vă rugăm să ne contactați direct la adresa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Regimul de confidențialitate

În cazul în care dosarul dumneavoastră necesită tratament confidențial, vă rugăm să solicitați tratament confidențial la adresa trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu și vă vom îndruma în ceea ce privește etapele următoare ale unei transmiteri securizate.

Vă vom prelucra dosarul și vă vom contacta în cazul în care aceasta necesită acțiuni suplimentare.

Pagina privind instrumentul anti-coercitiv de pe site-ul DG Comerț: Protecția împotriva constrângerii

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante