Kényszerítés elleni eszköz

Egyetlen kapcsolattartó pont segíti a kényszerítés elleni eszköz alkalmazását.

AzUniónak és tagállamainak a gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló (EU) 2023/2675 rendelet (vagy a kényszerítés elleni eszköz), amely 2023. december 27-én lépett hatályba, létrehozza az Európai Unióval vagy valamely tagállammal szembeni gazdasági kényszerítés esetén alkalmazandó uniós fellépés keretét.

„Gazdasági kényszerítés”: olyan helyzet, amikor egy harmadik ország nyomást kíván gyakorolni az Európai Unióra vagy egy tagállamra egy adott választásra azáltal, hogy a kereskedelmet vagy a beruházásokat érintő intézkedéseket alkalmaz, vagy ilyen intézkedések alkalmazásával fenyeget. Az ilyen gyakorlatok indokolatlanul zavarják az Európai Unió és tagállamai legitim szuverén döntéseit. Eseti alapon határoznák meg, hogy egy harmadik országbeli intézkedés megfelel-e ezeknek a feltételeknek.

A gazdasági kényszerítéssel kapcsolatos észrevételek

Az Európai Bizottság saját kezdeményezésére vagy kellően indokolt kérésre megvizsgálhat bármely harmadik országbeli intézkedést az említett feltételek teljesítése érdekében (lásd a 4. cikket).

A gazdasági kényszerítéssel kapcsolatos incidensekkel kapcsolatos kérést a trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu címen nyújthatja be.

 

A bizalmas kezelés

Amennyiben beadványa bizalmas kezelést igényel, kérjük, kérjen bizalmas kezelést a trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu e-mail-címen, és útmutatást nyújtunk Önnek a biztonságos benyújtás további lépéseiről.

Mely információk relevánsak a kényszerítés elleni eszköz alkalmazása szempontjából?

Az alábbi kérdések iránymutatásul szolgálnak a kényszerítés elleni eszköz alkalmazása szempontjából releváns információk típusainak meghatározásához, amelyeket figyelembe kell venni az ezen eszköz keretében a Bizottsághoz intézett kérelem benyújtásakor:

 • Mi a harmadik országbeli intézkedés? „harmadik ország”: az Uniótól vagy valamely tagállamtól eltérő állam, különálló vámterület vagy a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb terület; „harmadik országbeli intézkedés”: bármely cselekmény vagy mulasztás, beleértve az íratlan intézkedéseket is)
 • Hogyan jelenik meg a harmadik országbeli intézkedés?
 • Hatályban van-e a harmadik országbeli intézkedés, van-e hatályban, vagy még nem alkalmazzák?  Már elfogadták, tervezik, bejelentik vagy fenyegetik?
 • Hogyan érinti a harmadik országbeli intézkedés a nemzetközi kereskedelmet vagy beruházásokat, és hogyan érinti az Uniót vagy bármely tagállamát?
 • A harmadik országbeli intézkedés intenzitására, súlyosságára, gyakoriságára, időtartamára, hatókörére és nagyságrendjére vonatkozó adatok vagy egyéb információk, beleértve az Unióval fennálló kereskedelmi vagy beruházási kapcsolatokra gyakorolt hatását is;
 • Hogyan szándékozik a harmadik ország intézkedése révén megakadályozni vagy elérni egy adott jogi aktusnak az EU vagy valamely tagállam általi megszüntetését, módosítását vagy elfogadását? Ez az Unió vagy valamely tagállam intézménye, szerve, hivatala vagy ügynöksége által hozott bármely jogi vagy egyéb aktus, beleértve az álláspontok kifejezését is, amelyet a harmadik ország meg kíván szerezni, megváltoztatni vagy megakadályozni.
 • Kérjük, a lehető legpontosabban határozza meg ezt a konkrét intézkedést.
 • Mi a bizonyíték a harmadik ország e szándékára?
 • Okoz-e kárt az Uniónak? „Az Uniót ért kár”: a gazdasági kényszerítés által az Unióra vagy valamely tagállamra – többek között az uniós gazdasági szereplőkre – gyakorolt bármely negatív hatás, beleértve a gazdasági kárt is. Ez magában foglalhatja a harmadik országokba irányuló uniós beruházások kárát is).
 • Kérjük, a lehető legpontosabban írja le és mérje fel a kárt.  Megjegyzendő, hogy ez az elem átfedésben lehet a „kereskedelemre vagy befektetésre gyakorolt hatás” fenti kritériumával. 
 • A harmadik ország ilyen típusú beavatkozásokat próbál-e megakadályozni vagy elérni más országokban (bárhol a világon)?
 • Eljárhat-e a harmadik ország egy nemzetközileg elismert jogos aggály alapján? Mi a harmadik ország célja?  Milyen nemzetközi aggályok, politikák és erőfeszítések vannak jelenleg a szóban forgó területen, és hogyan kapcsolódik hozzá a harmadik ország célkitűzése? 
 • A szóban forgó harmadik ország tett-e bármilyen erőfeszítést annak érdekében, hogy elérje célját a kényszerítő intézkedés alkalmazása előtt?  Milyen erőfeszítések történtek?

Minden kérelemnek a lehető legtöbb fent említett információt kell tartalmaznia, de a Bizottság figyelembe veszi azokat a kéréseket is, amelyek csak a fent említett elemek egy részére vonatkozó információkat tartalmaznak.

Feldolgozzuk a beadványát, és kapcsolatba lépünk Önnel, ha további intézkedésre van szükség.

Az egyedi esetekben a Bizottság hozzászólási felhívásait követő beadványok

Egyedi esetekben az Európai Bizottság – adott esetben – célzott pályázati felhívásokat tehet közzé a harmadik országbeli intézkedések vizsgálatára (lásd a 4. cikk (4) bekezdését), valamint az uniós válaszintézkedésekre (lásd a 13. cikket) vonatkozóan, amennyiben az Ön konkrét észrevételeit kéri. A benyújtási utasítások az adott ügyre vonatkozó külön értesítésben állnak rendelkezésre.

Egyéb beadványok

A rendeletben meghatározott gazdasági kényszerítés által érintett uniós vállalkozások és egyéb magánszereplők kapcsolatba léphetnek az Európai Bizottsággal a folyamatban lévő gazdasági kényszerítéssel összefüggésben nyújtott segítség ügyében a trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu oldalon ( lásd a 14. cikket).

 

Az uniós vállalkozásoknak és a magánszektor érdekelt feleinek a folyamatban lévő gazdasági kényszerítéssel összefüggésben nyújtott támogatás arra a lehetőségre utal, hogy az Európai Bizottság harmadik ország előtt beavatkozhat, vagy más módon felléphet a rendelet alapján a gazdasági kényszerítés megszüntetése érdekében.

Ha további kérdése van a kényszerítés elleni eszközzel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu e-mail- címen.

 

A bizalmas kezelés

Amennyiben beadványa bizalmas kezelést igényel, kérjük, kérjen bizalmas kezelést a trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu e-mail-címen, és útmutatást nyújtunk Önnek a biztonságos benyújtás további lépéseiről.

Feldolgozzuk a beadványát, és kapcsolatba lépünk Önnel, ha további intézkedésre van szükség.

A kényszerítés elleni eszköz oldala a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján: A kényszerítés elleni védelem

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások