Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás

Az EU-Kolumbia-Ecuador-Peru kereskedelmi megállapodás magában foglalja a teljes vagy részleges vámliberalizációt, az érdemi vámmentes kontingenseket, a szabályozási vagy technikai, nem vámjellegű akadályok megszüntetését, valamint a kereskedelmet megkönnyítő intézkedések, például a vámeljárások bevezetését. A kereskedelmi megállapodás liberalizálja a tőkemozgásokat, a beruházásokat és a közbeszerzési piacokat is. A megállapodás nem utolsósorban kötelezi a feleket az emberi jogok tiszteletben tartására, a munkavállalói jogok garantálására és a környezetvédelem megfelelő szintjének biztosítására.

A megállapodás dióhéjban

Az EU Kolumbiával és Peruval kötött átfogó kereskedelmi megállapodását Peruval 2013. március 1. óta, Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1. óta alkalmazzák ideiglenesen.

2017. január 1-jén Ecuador is csatlakozott a megállapodáshoz.

A Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral kötött megállapodás teljes szövege és mellékletei.

A megállapodás módosításainak és mellékleteinek listája megtalálható a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján.

Ennek eredményeként az EU jelenleg preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött az andoki közösség három országával (kivétel: Bolívia). Bolívia jelenleg az EU általános preferenciarendszeréből (GSP) részesül, többek között a fenntartható fejlődésre és kormányzásra vonatkozó, GSP+ néven ismert különleges ösztönző előírás révén. Bolívia azt is kérheti, hogy amennyiben úgy kívánja, tárgyalásokat folytasson a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásról.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az egyrészről az EU, másrészről Kolumbia, Peru és Ecuador közötti kereskedelmi megállapodás mindkét oldalon megnyitotta a piacokat, és

 • stabilabb és kiszámíthatóbb üzleti környezet
 • jobb kereskedelmi feltételek a nem vámjellegű akadályokra, a versenyre, az átláthatóságra és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó új szabályok révén
 • csökkentett vagy nulla vámtétel szinte minden árura
 • a kormányzati beszerzési és beruházási piacokhoz való jobb hozzáférés

A folyó fizetések és tőkemozgások szintén liberalizáltak. Ez megkönnyíti a szolgáltatások, a beruházások és a létesítmények szabad mozgását.

 

AzEU, valamint Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi kapcsolatok

A három andoki országba irányuló uniós export a legnagyobb: feldolgozóipari termékek, különösen gépek és szállítóeszközök, valamint vegyipari termékek.

A Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból az EU-ba irányuló behozatal pedig a mezőgazdasági termékekből, az üzemanyagokból és a bányászati termékekből áll.

Tarifák

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás javítja a piacra jutást azáltal, hogy csökkenti vagy megszünteti a kétoldalú kereskedelem szempontjából fontos árukra kivetett vámokat.

EU

Az EU egy átmeneti időszakban – bizonyos zöldségek és gyümölcsök kivételével – eltörli a Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból származó szinte valamennyi exportra vonatkozó vámokat.

Egyes érzékeny termékek esetében vámkontingensek vannak érvényben. Ez azt jelenti, hogy minden évben csak korlátozott mennyiségű érzékeny termékkel lehet vámmentesen kereskedni. A vámkontingensek hatálya alá tartozó termékek a következők:

 • gombák
 • csemegekukorica
 • cukorka
 • szarvasmarhafélék
 • tehéntej
 • rum
 • cukor
 • joghurt
 • banán

Ezeket a kvótákat az érkezési sorrend elve alapján kezelik. A kérelmezési időszak január 1-jétől december 31-ig tart. Ha az EU-ba érkező behozatal meghaladja ezeket a vámkontingenseket, a legnagyobb kedvezményes vámtételt kell alkalmazni.

A termékkategóriánkénti vámtarifákra és az alkalmazandó vámkontingensekre vonatkozó egyedi rendelkezések a következő dokumentumban találhatók:

Kolumbia, Ecuador, Peru

Kolumbia, Peru és Ecuador szintén biztosítja az Európai Unió vámkedvezményeit. Felismerve a felek fejlettségi szintje közötti aszimmetriát, a liberalizáció fokozatos, és legfeljebb 17 évre terjed ki. Amint valamennyi vámcsökkentés végrehajtásra kerül,

 • bizonyos feltételek mellett valamennyi uniós ipari és halászati termék vámmentesen kerül kivitelre Peruba, Kolumbiába és Ecuadorba.
 • a legtöbb uniós mezőgazdasági terméket vámmentesen exportálják majd. Az érzékeny termékek listája azonban nem tartozik a liberalizáció hatálya alá, míg más termékekre vámkontingensek vonatkoznak.

Itt találhatók a vámok eltörlésére és az alkalmazandó kvótákra vonatkozó egyedi rendelkezések

 

A kivitel előtt

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, tekintse meg a fogalmakat az „Áruk” részben.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. melléklet tartalmazza. A hivatkozás Ecuador 2016. évi csatlakozását figyelembe vevő egységes szerkezetbe foglalt változatra vonatkozik (HL L 356., 2016.12.24., 1093. o.).

A kereskedelmi megállapodás értelmében a termékem „származik-e”?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás értelmében alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, annak az EU-ból vagy egy andoki aláíró országból kell származnia. Egy termék akkor minősül származónak, ha

 • teljes egészében az EU-ban vagy egy andoki aláíró országban jött létre
 • amelyet az EU-ban vagy egy aláíró andoki országban állítottak elő nem származó anyagok felhasználásával, és megfelel a 2. függelékben meghatározott termékspecifikus szabályoknak. A termékspecifikus származási szabályokat lásd a „Bevezető megjegyzések” című 1. függelékben. Az egyes termékekre vonatkozó alternatív termékspecifikus szabályokról lásd még a 2A. függeléket.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonalas fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textilruházati és a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok a kereskedelmi asszisztensemnél találhatók.

A termékspecifikus szabályoknak való megfelelést segítő tippek és trükkök

További rugalmasságra van szükség a termékspecifikus szabályoknak – például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak – való megfelelés érdekében.

Tűrés

 • a tűréshatár a gyártó számára lehetővé teszi, hogy a termék gyártelepi árának 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok értékküszöbének túllépésére.
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a HR 50-63. árucsoportjaiba besorolt, a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című 1. függelékének 5-6. megjegyzésében szereplő textilekre és ruházati cikkekre.

Kumuláció

Az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás számos lehetőséget biztosít a származás felhalmozására.

 • a kétoldalú kumuláció lehetővé teszi, hogy egy andoki aláíró országból származó anyagokat az EU-ból származónak lehessen tekinteni (és fordítva) annak értékelésekor, hogy a végtermék származó-e
 • diagonális kumuláció az EU, Kolumbia, Ecuador és Peru között
 • diagonális kumuláció, amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a Costa Ricából, Salvadorból, Guatemalából, Hondurasból, Nicaraguából, Panamából, Venezuelából származó anyagok Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból származónak való minősítését, amennyiben azokat valamely termék előállításához használják fel

 

Hogyan működik a diagonális kumuláció?

Diagonális kumulációra több olyan ország között kerül sor, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és egymással kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez az az eset, amikor az áruk előállítója bármelyik országban behozhat és felhasználhat anyagokat úgy, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy moldovai kereskedő, aki az EU-ba irányuló kivitelhez ruhát készít, felhasználhatja a Moldovából, Grúziából és Ukrajnából (és/vagy a PEM-egyezmény bármely más részes feléből) származó szöveteket a ruhák előállításához. A kettős átalakításra (azaz fonalból történő előállításra) vonatkozó követelmény teljesült, és az EU-ba történő kivitelkor Moldovából származónak kell tekinteni, és ezért az EU piacán szabad piacra jutási lehetőséget élvez.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból egy aláíró andoki országba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

A harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor engedélyezett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • áttöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotuk megőrzése

A származó termékek csővezetéken az EU vagy az aláíró andoki országok területén kívüli területen is szállíthatók.

Az importáló ország vámhatóságainak bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy ezek a feltételek teljesültek.

Vámvisszatérítés

Az EU-Kolumbia, Ecuador és Peru kereskedelmi megállapodás lehetővé teszi a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagokra korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

A származási igazolásról szóló 4. szakasz és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló 5. szakasz meghatározza a preferenciális vámtarifa igénylésével és a vámhatóságok általi ellenőrzéssel kapcsolatos származási eljárásokat.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk, amely a következő lehet:

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • 500 EUR kis csomagok esetében
 • 1 EUR személyi poggyász esetén

EUR.1 szállítási bizonyítvány

 • A 3. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját és a kitöltésére vonatkozó utasításokat.
 • Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Kolumbiából, Peruból és Ecuadorból származik. A származási nyilatkozatot kiállíthatja:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t
Engedélyszámok mintái

Az e megállapodás hatálya alá tartozó exportőrök engedélyt kérhetnek vámhatóságaiktól a bármilyen értékű termékekre vonatkozó származási nyilatkozatok kiállítására.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

A származási nyilatkozat megtételének módja
 • Az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon be kell írnia, le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő nyilatkozatot (4. függelék)
  • „Az ezen okmány (... számú vám- [vagy illetékes kormányzati] engedély) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”
 • a származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható.
 • a származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító valamennyi nyilatkozatért.
 • a származási nyilatkozat kitöltésekor fel kell készülnie arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló dokumentumokat.
 • a származási nyilatkozatot az exportőr az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is kiállíthatja, azzal a feltétellel, hogy azt az érintett termékek behozatalát követően legkésőbb két éven belül bemutatják az importáló országban.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések (az importáló félnek az exportőrnél tett látogatásai nem megengedettek)

Az ellenőrzés befejezését követően az exportáló ország hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló ország hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A műszaki szabályok meghatározzák azokat a különleges jellemzőket, amelyekkel a terméknek rendelkeznie kell a termék kialakítása, címkézése, jelölése, csomagolása, funkcionalitása és teljesítménye tekintetében, amelyek célja az emberi egészség és biztonság, valamint a környezetvédelmi szabványok védelme. A kereskedőknek azonban költséges lehet különböző piacokon különböző követelményeknek megfelelni.

A kereskedelmi megállapodás értelmében az EU és a három andoki ország együttműködik a piacfelügyelet, a műszaki előírások, a szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások terén. A felek elkötelezettek az átláthatóság mellett, és valamennyi műszaki szabályt nyilvánosan hozzáférhetővé tesznek. Ez az együttműködés általában véve megkönnyíti a kereskedelmet, és különösen az olyan termékek kereskedelmét, mint a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök, az optikai eszközök, a gépjárművek és más géptípusok.

A partnerek felügyelik az illetékes hatóságok által kiadott megfelelőségértékelési eredményeket, valamint az elismerési megállapodások megkötését a tanúsító szervekkel. Ez hozzájárul a megfelelőségértékelési eljárások két régió közötti összehangolásához.

Címkézés

A megállapodás innovatív szabályokat ír elő a címkézésre és a jelölésre vonatkozóan, amelyek korlátozzák az állandó címkén feltüntetendő információk mennyiségét. Ez megakadályozza, hogy a fogyasztók számára megterhelő és szükségtelen címkéket használjanak.

 • a címkék nyilvántartásba vételének előzetes jóváhagyása már nem szükséges, kivéve, ha a címkékre az emberek, állatok vagy növények egészségének védelme érdekében van szükség.
 • nemzetközi piktogramok és termékcímkék nómenklatúrája megengedett.
 • a textíliák és lábbelik esetében a gyártók által az állandó címkéken feltüntetendő információk korlátozottak, ami azt jelenti, hogy a nem állandó címkéket csak kiegészítő információk feltüntetésére használják, ha szükséges.

Kolumbia – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Ecuador – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Peru – kapcsolattartók a műszaki követelmények tekintetében

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények (SPS)

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás egyensúlyt teremt az állat- és növény-egészségügyi szabályok harmonizációját megkönnyítő kereskedelem és a meglévő nemzeti egészségügyi szabályok védelme között, ezáltal biztosítva, hogy a szabványok ne sérüljenek.

A megállapodás rendelkezik az SPS-intézkedések összehangolásáról, beleértve a nemzeti intézmények által végzett ellenőrzésekre, az információk ellenőrzésére, az átláthatóságra és az információcserére vonatkozó konkrét szabályokat és eljárásokat.

A megállapodás rendelkezik továbbá egy egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottság létrehozásáról az e területen esetlegesen felmerülő problémák megoldása, valamint a megállapodás valamennyi részes fele által végrehajtott SPS-fellépések nyomon követése és nyomon követése érdekében. Az albizottság például jelentős haladást ért el az EU mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó termékeinek a kolumbiai piacra való tényleges bejutása terén.

Columbia – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Ecuador – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

Peru – az egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre mint exportőrre.

 

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását vagy megakadályozza, hogy exportáljon, közölje velünk
 • a Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba irányuló exportját az online űrlap segítségével jelenti be, majd az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A lépésenkénti útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket fel kell készíteni termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét bekérhetik:

Az egyértelműség érdekében Ön előzetesen kérelmezheti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást.

Arra vonatkozóan, hogy terméke vámkezeléséhez milyen dokumentumokat kell bemutatnia, kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens weboldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

Annak ismertetését, hogy az Ön termékeinek származását hogyan kell igazolni a preferenciális vámtarifák igényléséhez, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás erősebben védi a szellemi tulajdonjogokat a Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba irányuló, illetve onnan kiinduló importja/exportja tekintetében.

Az EU-Kolumbia-Peru-Ecuador kereskedelmi megállapodás VII. címe megerősíti a felek TRIPS-megállapodás és a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (CBD) iránti elkötelezettségét, és biztosítja számukra mind a nemzeti elbánást, mind a legnagyobb kedvezményes elbánást. Ez azt jelenti, hogy az Ön szellemi tulajdonát Kolumbiában, Ecuadorban vagy Peruban ugyanúgy kezelik, mint ezen országok állampolgárait.

Kolumbia, Ecuador és Peru szintén módosította és új jogszabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az EU-hoz hasonló módon beillessze a regionális specialitásokat és a földrajzi árujelzőket.

Szolgáltatások kereskedelme

A kereskedelmi megállapodás megnyitja a két régió szolgáltatási piacait egymás előtt, és biztosítja a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot, amelyre Önnek mint szolgáltatónak szüksége van. Túlmutat a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános WTO-egyezmény keretében tett kötelezettségvállalásokon, megszilárdítja a hozzáférést az olyan fontos ágazatokhoz, mint a távközlés, a pénzügyi és üzleti szolgáltatások, a környezetvédelmi szolgáltatások, a forgalmazási szolgáltatások és a nem szolgáltatási ágazatok, miközben fenntartja a felek jogát a különösen fontos szempontok megváltoztatására (pl. a munkaerő helyi minimális arányának korlátozása, a határokon átnyúló tevékenységhez használt számítástechnikai szolgáltatások és a légi közlekedésben használt kiegészítő szolgáltatások).

A kereskedelmi megállapodás azt is biztosítja, hogy Önt ne érje hátrányos megkülönböztetés, mint szolgáltatót a számára nyitva álló ágazatokban.

Lásd a IV. címet: Szolgáltatáskereskedelem, letelepedés és elektronikus kereskedelem.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és letelepedés

A megállapodás szinte teljes körű piacra jutást tesz lehetővé a határokon átnyúló szolgáltatások és a letelepedés számára számos területen, ideértve a pénzügyi szolgáltatásokat, a szakmai szolgáltatásokat, a tengeri szállítást és a távközlési szolgáltatásokat.

Számos korlátozás vonatkozik a banki és vasúti szállítási szolgáltatások határokon átnyúló nyújtására, például a kisebbségek védelmével kapcsolatos korlátozásokra.

Lásd a VIII. mellékletet (A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalások listája).

Megkülönböztetésmentes korlátozások vonatkoznak a forgalmazási és környezetvédelmi ágazatokban történő letelepedésre is.

VII. melléklet (A letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások jegyzéke)

Személyek mozgása

A rövid távra érkező uniós üzleti látogatók ideiglenesen Kolumbiában, Ecuadorban és Peruban tartózkodhatnak, és fordítva. Ide tartoznak azok a szolgáltatók, amelyek az Európai Unióban szolgáltatást nyújtanak egy végső fogyasztónak (építész, mérnöki tudományok, orvosi szolgáltatások, kutatás és tervezés, piackutatás, kereskedelmi vásárok, idegenforgalom).

Lásd a IX. mellékletet (A természetes személyek üzleti célú ideiglenes jelenlétére vonatkozó fenntartások).

Közbeszerzés

Az EU-Kolumbia-Ecuador-Peru kereskedelmi megállapodás lehetővé teszi az uniós vállalatok számára, hogy a partnerországokban a hazai vállalatokkal azonos feltételek mellett pályázzanak és versenyezzenek a kormányzati pályázatokon.

A megállapodás XII. melléklete meghatározza a közbeszerzésre alkalmazandó szabályokat. Leírja, hogy mely szervezetek tartoznak a megállapodás hatálya alá, valamint azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyek közbeszerzési szerződések tárgyát képezhetik.Felsorolja továbbá a kizárt területeket, például a földvásárlást vagy -bérletet, az adó- vagy letéti ügynökségeket és az állami foglalkoztatási szolgálatokat.

Végezetül a megállapodás meghatározza a közbeszerzés általános elveit, beleértve a pályázati eljárásokat, az elektronikus média használatát, a származási szabályokat és a kompenzációt.

Kolumbia – közbeszerzési kapcsolattartók

Ecuador – közbeszerzési kapcsolattartók

Peru – közbeszerzési kapcsolattartók

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Kolumbia

Nemzeti intézmények – Kolumbia

A Kolumbiai Köztársaság Nemzeti Bankja

Carrera 7, No. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, No. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Kolumbia

Az Európai Unió kolumbiai küldöttsége

Calle 116 número 7-15, belső 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbiai nagykövetség Belgiumban

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Web: Belgica.embajada.gov.co

Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, No. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, No. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Web: http://www.procolombia.co/

Egyablakos külkereskedelmi keret (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Web: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Kolumbia

A Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (MINCIT) Ipari és Kereskedelmi Felügyelete (SIC)

Carreraz 13 # 27-00, emeletek: 110311 Bogotá D.C.,COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Web: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbiai Műszaki Szabványügyi és Tanúsítási Intézet (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Norma Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Web: https://www.icontec.org/

Kolumbia Nemzeti Akkreditáló Testülete (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57-83 Torre 8 – Oficinaz 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ADD 103

Fax: + 57 1 321 2938, ADD 117

Web: http://www.onac.org.co

Ministry of Mining and Energy (Bányászati és Energiaügyi Minisztérium)

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, No. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nemzeti Környezetvédelmi Licencek Hatósága (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, No. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Kolumbia

A kolumbiai Mezőgazdasági Intézet állat-egészségügyi védelemmel és szabályozással foglalkozó aligazgatósága

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

A kolumbiai Mezőgazdasági Intézet növény-egészségügyi kiválósági központja

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carreraz 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

A kolumbiai Mezőgazdasági Intézet mezőgazdasági védelemmel és szabályozással foglalkozó aligazgatósága

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

A kolumbiai Mezőgazdasági Intézet biológiai biztonsággal foglalkozó nemzeti műszaki bizottsága

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, No. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Web: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Külügyminisztérium

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Nemzeti Akvakultúra- és Halászati Hatóság (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Web: https://www.aunap.gov.co/

Egészségügyi információs rendszer a mezőgazdasági és állati termékek behozatalához és kiviteléhez (SISPAP)

Web: https://www.ica.gov.co/

 

A Külügyminisztérium multilaterális ügyekkel foglalkozó részlege

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, No. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Biológiai Erőforrások Kutatóintézete Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, No. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Közbeszerzési kapcsolattartók – Kolumbia

„Kolumbia Buys Efficient”

Kolumbia Compra eficiente

7 Race 26-20 Floor 17,10 and 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Web: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbia elektronikus közbeszerzési rendszere (Secop)

 

Web:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

A kolumbiai állam virtuális raktára: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nemzeti intézmények – Ecuador

Ecuadori központi bank

Banco Central del Ecuador

Avenidaz 10 de Agosto No. 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

A Külkereskedelmi Bizottság (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuador Nemzeti Vámszolgálata (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Web: https://www.aduana.gob.ec/

Szabadkereskedelmi Övezetek Nemzeti Tanácsa (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

A Gyártási, Külkereskedelmi, Beruházási és Halászati Minisztérium termelésért és iparért felelős helyettes államtitkára

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Környezetvédelmi Minisztérium

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Ecuador

Az Európai Unió ecuadori küldöttsége

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadori nagykövetség, Belgium

AV. Louise 363-9. emelet, 1050 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: Consulado.ecuador@skynet.be /

Web: http://bruselas.consulado.gob.ec/

National Agriculture Trade Association (Nemzeti Mezőgazdasági Kereskedelmi Szövetség)

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Ecuadori National Industry Trade Association of Ecuador (Nemzeti Ipari Kereskedelmi Szövetség)

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Web: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Ecuador

Ecuadori Szabványügyi Szolgálat (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN P.O. Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Web: https://www.normalizacion.gob.ec/

Hitelesítési és Tanúsítási Igazgatóság az ecuadori Szabványügyi Intézet égisze alatt

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadori akkreditációs szolgálat

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Web: http://www.acreditacion.gob.ec

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Ecuador

A Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztériumhoz rendelt ecuadori Mezőgazdasági Termékek Minőségbiztosítási Ügynöksége (AGROCALIDAD)

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas, Edificio MAG, Piso 9, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2567232

A Termelési, Külkereskedelmi, Beruházási és Halászati Minisztérium (MPCEIP) akvakultúrával foglalkozó helyettes titkára

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Mezőgazdasági és Állattenyésztési Minisztérium Mezőgazdasági Altitkári Igazgatósága

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadori Szellemi Tulajdoni Intézet, National Directorate for Plant Variety Rights (Nemzeti Növényfajta-oltalmi Igazgatóság)

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Közegészségügyi Minisztérium (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Termelési, Külkereskedelmi, Beruházási és Halászati Minisztérium (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/

A Környezetvédelmi Minisztérium Biodiverzitással Foglalkozó Nemzeti Igazgatósága

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalúzia, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

A Külügyminisztérium Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Igazgatósága

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenidaz 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 kivonat. + 593 2 2912101

Közbeszerzési kapcsolattartók – Ecuador

Nemzeti Közbeszerzési Szolgálat (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Web: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru

Nemzeti intézmények – Peru

Perui Központi Tartalékbank

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Web: http://www.bcrp.gob.pe

Peru nemzeti vámfelügyelete (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vegaz 1472, Limaz 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Web: http://www.sunat.gob.pe/

Gazdasági és Pénzügyminisztérium (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Limaz 15001, PE-Limaz 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Külkereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Web: https://www.gob.pe/mincetur

Egyablakos külkereskedelmi keret (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Web: https://www.vuce.gob.pe/

Környezetvédelmi Egészségügyi Főigazgatóság (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Limaz 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Web: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Képviseletek, kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek – Peru

Az Európai Unió perui küldöttsége

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Peru Európai Unió melletti képviselete

Peru nagykövetsége, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brüsszel, BELGIUM

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Web: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kapcsolattartók a műszaki követelményekkel kapcsolatban – Peru

Nemzeti Minőségügyi Intézet (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Web: https://www.inacal.gob.pe/

Nemzeti Versenyvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosaz 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, Közlekedési Helyettes Minisztérium

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) foglalkozó kapcsolattartók – Peru

National Service for Agricultural Health (SENASA), Ministry of Agriculture and Irrigation (Mezőgazdasági és Öntözési Minisztérium)

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Limaz 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nemzeti Halászati Egészségügyi Szervezet (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Web: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Termelési Minisztérium (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Limaz 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Állat-egészségügyi Aligazgatóság, Állat-egészségügyi Főigazgatóság, Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat, Földművelésügyi és Öntözésügyi Minisztérium

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Limaz 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Találmányok és Új Technológiák Igazgatósága (DIN), Nemzeti Versenyvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosaz 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Növény-egészségügyi aligazgatóság, Növény-egészségügyi Főigazgatóság, Mezőgazdasági Egészségügyi Szolgálat, Földművelésügyi és Öntözésügyi Minisztérium

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Limaz 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Biológiai Sokféleség Főigazgatóság, Környezetvédelmi Minisztérium

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, kiterjesztés 1349

Fax: + 51 1 6116000, kiterjesztés 1349

National Institute of Agrarian Innovation (Nemzeti Agrár Innovációs Intézet)

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molinaz 1981, Limaz 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, kiterjesztés 295

Fax: + 51 1 3495646

Perui Kozmetikai és Higiénés Bizottság a Kereskedelmi Kamara égisze alatt

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Limaz 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Gyógyszerek, Beszállítások és Kábítószerek Főigazgatósága (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300

Web: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

A Külügyminisztérium Vegyifegyver-tilalmi Nemzeti Tanácsa

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampaz 535, PE-Limaz 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Közbeszerzési kapcsolattartók – Peru

A Kormányzati Beszerzési Felügyeleti Ügynökség (EBESZ)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (EBESZ)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Limaz 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Web: Https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

A Szállítók Nemzeti Nyilvántartása (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Limaz 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Web: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

További linkek

Források

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Gyorshivatkozások