EU-Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás

Az EU és az Egyesült Királyság megállapodásra jutott az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról, amely 2021.január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó, és 2021. május 1-jén lépett hatályba.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás nemcsak az áruk, a szolgáltatások, a beruházások, a közbeszerzés és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmére terjed ki, hanem az EU érdekében álló egyéb kulcsfontosságú területek széles körére is, mint például a légi és közúti közlekedésre, az energiára és fenntarthatóságra, a halászatra és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására. A kereskedelemre és a beruházásokra vonatkozó szabályokat az egyenlő versenyfeltételekre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó átfogó kötelezettségvállalások támasztják alá.

 • Biztosítja a vám- és kvótamentességet minden olyan áru esetében, amely megfelel a vonatkozó származási szabályoknak.
 • Lehetővé teszi az uniós befektetők számára, hogy vállalataikat az Egyesült Királyság területén hozzák létre, és a legtöbb ágazatban szabadon működtessék.
 • Például a Japánnal kötött megállapodáson túlmutató piacra jutást biztosít, és számos kulcsfontosságú szolgáltatási ágazatra vonatkozóan tartalmaz szabályozási rendelkezéseket.
 • Biztosítja, hogy az Egyesült Királyságban már letelepedett uniós vállalkozásokat ne érje hátrányos megkülönböztetés a közbeszerzési eljárások során.
 • Az uniós művészek számára viszonteladási jogokat biztosít, amelyekre nem terjednek ki a szellemi tulajdonjogokról szóló nemzetközi egyezmények.
 • Biztosítja a torzulásmentes kereskedelmet és versenyt az energia- és nyersanyagágazatban működő uniós vállalatok, valamint általában az ipar számára.
 • A megállapodás tartalmaz egy, a kkv-król szóló fejezetet, amelynek célja, hogy előmozdítsa a kkv-k részvételét a megállapodásban.
 • Mindkét fél elkötelezte magát amellett, hogy a magas szintű védelem fenntartásával szilárdan egyenlő versenyfeltételeket biztosít az alábbi területeken:
  • a környezet védelme;
  • az éghajlatváltozás és a szén-dioxid-árazás elleni küzdelem;
  • szociális és munkajogok;
  • az adózás átláthatósága és az állami támogatások;
  • hatékony belföldi végrehajtással, kötelező erejű vitarendezési mechanizmussal és mindkét fél számára a korrekciós intézkedések meghozatalának lehetőségével.

Az EU és Észak-Írország közötti árukereskedelemre a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv alkalmazandó.

Panaszok

Panasz benyújtása

A megállapodás szövege és áttekintés

Szolgáltatások nyújtása

Az EU és az Egyesült Királyság fontos partnerek a szolgáltatások kereskedelme és a beruházások terén. 2021-ben az Egyesült Királyság volt az EU második legnagyobb szolgáltatási kereskedelmi partnere az Egyesült Államok után. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem fő szolgáltatási ágazatai az úgynevezett „egyéb üzleti szolgáltatások” (K+F szolgáltatások, jogi szolgáltatások, építészeti szolgáltatások stb.), a pénzügyi szolgáltatások, valamint a távközlési, számítástechnikai és információs szolgáltatások.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem vesz részt az EU egységes piacán, és ezért már nem élvezi a személyek szabad mozgásának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés szabadságának az elveit. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy az egyesült királyságbeli szolgáltatóknak ahhoz, hogy az egész EU-ban kínálhassanak szolgáltatásokat, működésük folytatásához az EU-ban kell letelepedniük. Meg kell felelniük a tevékenységükre vonatkozó nemzeti szabályoknak, eljárásoknak és engedélyeknek minden olyan tagállamban, ahol tevékenykednek. Ugyanez vonatkozik az uniós gazdasági szereplőkre is, azaz meg kell felelniük az Egyesült Királyság nemzeti szabályainak ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthassanak az Egyesült Királyságban.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (TCA) számos ágazatban jelentős mértékű nyitottságot biztosít a szolgáltatások kereskedelme és a beruházások tekintetében, beleértve a szakmai és üzleti szolgáltatásokat (pl. jogi, könyvvizsgálati, építészeti szolgáltatások), a szállítási és távközlési szolgáltatásokat, a számítógépes és digitális szolgáltatásokat, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat, a legtöbb közlekedési és környezetvédelmi szolgáltatást. Emellett a szolgáltatási ágazatoktól eltérő ágazatokba, például a feldolgozóiparba, a mezőgazdaságba, az erdészetbe, a halászatba, az energiaiparba és más elsődleges iparágakba történő beruházásokra is vonatkozik.

A piacra jutás tényleges szintje a szolgáltatásnyújtás módjától függ: a terméket határon átnyúlóan értékesítik a szolgáltató székhelye szerinti országból, például interneten keresztül („1. módozat”); a fogyasztó számára a szolgáltató országában nyújtják, például külföldre utazó és szolgáltatásokat vásároló turista számára („2. módozat”); a külföldi szolgáltató tulajdonában álló, helyben alapított vállalkozáson keresztül („3. módozat”) vagy természetes személy szolgáltatónak egy másik ország területén való ideiglenes tartózkodásán keresztül („4. módozat”) nyújtják. A gyakorlatban egy adott szolgáltatás nyújtására vagy egy bizonyos ágazatban történő beruházásra való tényleges képesség a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban meghatározott konkrét fenntartásoktól is függ, amelyeket az uniós szolgáltatókra lehet alkalmazni, amikor egyes ágazatokban szolgáltatásokat nyújtanak az Egyesült Királyságban, és fordítva.

A természetes személyek üzleti célú belépését és ideiglenes tartózkodását illetően (a továbbiakban: 4. mód) az EU és az Egyesült Királyság a kölcsönös kötelezettségvállalások széles köréről állapodott meg. A Felek nem tagadhatják meg az ilyen belépést és tartózkodást gazdasági okokból (pl. kvóták, gazdasági szükségesség vizsgálata) – bár egyes esetekben fenntartások merülhetnek fel a kötelezettségvállalásokkal szemben. Emellett bizonyos esetekben továbbra is szükség lehet vízumra és/vagy tartózkodási vagy munkavállalási engedélyre.

A megállapodás hatálya a személyek következő kategóriáira terjed ki:

 • Letelepedési céllal érkező üzleti látogatók – pl. az Egyesült Királyságba leányvállalat alapítása céljából érkező menedzser. Ezek a személyek hat hónapos időszakon belül 90 napig érkezhetnek.
 • Vállalaton belül áthelyezett személyek – pl. az a vezető, amelyet X vállalat az EU-ba küld, hogy az egyesült királyságbeli Y leányvállalatába dolgozzon). Ezek a személyek három évig tarthatnak (kivéve, ha gyakornokok, amely esetben a tartózkodás időtartama 1 évre korlátozódik).
 • Rövid időre érkező üzleti látogatók: ezek a személyek a 21. melléklet 8. pontjában felsorolt (tizenkét) tevékenység végzése céljából léphetnek be az EU-ba vagy az Egyesült Királyságba. Hat hónapos időszakon belül 90 napig érkezhetnek. A tagállamok és az Egyesült Királyság azonban fenntartással élhetnek e tevékenységek némelyikével kapcsolatban.
 • Szerződéses szolgáltatók: ezek a személyek legfeljebb 12 hónapra vagy a szerződés időtartamára – attól függően, hogy melyik a rövidebb – jönnek be az EU-ba (vagy az Egyesült Királyságba) abból a célból, hogy a vállalkozásuk által egy uniós (vagy egyesült királyságbeli) ügyféllel kötött szolgáltatási szerződést teljesítsenek. Egyetemi diplomával és a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. A 22. melléklet 10. pontjában felsorolt szolgáltatásokat nyújthatják. A tagállamok azonban fenntartással élhetnek az alábbi tevékenységek némelyikével kapcsolatban: lásd a 22. melléklet 12. bekezdését – azaz egy adott szolgáltatás nyújtásának feltételei szigorúbbak vagy akár lehetetlenek lehetnek.
 • Független szakemberek. Azonos a szerződéses szolgáltatókkal, de önálló vállalkozók. Az engedélyezett szolgáltatások jegyzékét a 22. melléklet 11. pontja tartalmazza.

Emellett a szakmai képesítésekre vonatkozó valamennyi nemzeti szabály alkalmazandó. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás olyan keretet tartalmaz, amely lehetővé teszi az Európai Unió és az Egyesült Királyság számára, hogy a későbbiekben, eseti alapon és egyes szakmák tekintetében megállapodjanak bizonyos szakmai képesítések elismerésére vonatkozó további szabályokról, amelyek a megállapodás mellékletévé válnának. Ezeket a megállapodásokat a partnerségi tanácsnak kell elfogadnia.

Gyakorlati információk az uniós szolgáltatók számára az Egyesült Királyságban történő szolgáltatásnyújtáshoz

Az engedély keresője

Bizonyos üzleti tevékenységekhez vagy egyéb tevékenységekhez szükséges engedély az Egyesült Királyságban történő szolgáltatásnyújtáshoz.

Hogyan lehet vállalkozást alapítani az Egyesült Királyságban?

Az Egyesült Királyságban történő vállalkozásindításra vonatkozó követelmények attól függnek, hogy Ön milyen típusú vállalkozást kíván létrehozni, hol dolgozik, és hogy fogad-e embereket a segítségért. Útmutató vállalkozás alapításához az Egyesült Királyságban

A szakmai képesítések elismerése

A nem egyesült királyságbeli szakmai képesítést az Egyesült Királyság szabályozó testületének hivatalosan el kell ismernie ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban szabályozott szakmában dolgozhasson. Tájékoztatás a szabályozó szervekről és a szabályozott szakmákról az Egyesült Királyságban

A szabályozott szakmákra vonatkozó további információk az Egyesült Királyság Szakmai Képesítési Központjának honlapján találhatók.

Tájékoztatás a jogi szolgáltatásokról és a tengeri szállítási szolgáltatásokról

Az Access2Markets portálon elérhető, szolgáltatásokkal és beruházásokkal foglalkozó új kereskedelmi asszisztens tájékoztatást nyújt azoknak az uniós vállalatoknak, amelyek jogi szolgáltatásokat és tengeri szállítási szolgáltatásokat kívánnak nyújtani az Egyesült Királyság számára. Információkat tartalmaz az általuk teljesítendő követelményekről, valamint az érintett szabályozó hatóságok elérhetőségi adatairól.

A szakképzett személyzet belépésére és tartózkodására vonatkozó szabályok

Általános információk a kérelmezők különböző kategóriáira vonatkozó vízumkövetelményekről.

Különösen a képzett személyzet esetében:

 1. Az üzleti látogatókra vonatkozó szabályok
 2. Szakképzett munkaerőre vonatkozó vízum
 3. Vállalaton belüli vízum
 4. T5 Ideiglenes munkavállaló – nemzetközi megállapodás szerinti munkavállaló
 5. Egy tengerentúli vállalkozás képviselője

Közbeszerzés

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás magában foglalja a közbeszerzésről szóló WTO-megállapodást (GPA), és azon túlmutat. Ez azt jelenti, hogy a kétoldalú szabályokkal és az uniós vállalatoknak a GPA-ból eredő, az Egyesült Királyság piacához való hozzáférésével kapcsolatos valamennyi előnyt a kereskedelmi és együttműködési megállapodás is megerősíti, és azok kétoldalú vitarendezés tárgyát képezik.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás túlmutat a GPA kötelezettségvállalásain, és további piacra jutást biztosít:

 • A gáz- és hőhálózatokat üzemeltető beszerző szervekre, valamint az összes közüzemi ágazatban monopoljoggal rendelkező, magántulajdonban lévő beszerzést végző szervekre,
 • Néhány további szolgáltatásra is kiterjed, mint például:
  • Szállodai és éttermi szolgáltatások (CPC Prov. 641)
  • Étkeztetési szolgáltatások (CPC Prov. 642)
  • Italfelszolgálási szolgáltatások (CPC Prov. 643)
  • Távközléssel kapcsolatos szolgáltatások (CPC Prov. 754)
  • Ingatlanszolgáltatások ügynöki vagy szerződéses alapon (CPC Prov. 8220)
  • Egyéb üzleti szolgáltatások (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Oktatási szolgáltatások (CPC Prov. 92)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás kiterjeszti az alkalmazandó szabályokat, és következésképpen megkönnyíti a piacra jutást az alábbiaknak köszönhetően:

 • az elektronikus eszközök fokozott használata,
 • az összes hirdetmény egységes portálja,
 • az önbevallások elfogadása,

A kereskedelmi és együttműködési megállapodásba belefoglaltuk az Egyesült Királyságban letelepedett uniós tulajdonú vállalatok megkülönböztetésmentességét is valamennyi közbeszerzési eljárás tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalások hatálya alá nem tartozó közbeszerzéseket is, például a kis értékű beszerzéseket (a GPA-küszöbérték alatti nemzeti elbánás).

 

További információk az Egyesült Királyság közbeszerzési piacához való hozzáférésről:

10 000 GBP-t meghaladó értékű közbeszerzési szerződések

Közbeszerzési szerződések Skóciában

Közbeszerzési szerződések Wales

Észak-Írország közbeszerzési szerződései: eSourcing NI – eTenders NI

Több mint 118 000 GBP értékű közbeszerzési szerződések

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások