Általános vámkedvezmény-rendszer plusz (GSP+)

Importál-e az Ön vállalata fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból származó termékeket? Ez a szakasz segít megérteni az EU GSP+ rendszerét.

Dióhéjban

Az EU általános vámkedvezmény-rendszere plusz (GSP+) különleges ösztönzést ad a fejlődő országoknak a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás megvalósítására. 

A jogosult országoknak 27 nemzetközi egyezményt kell végrehajtaniuk

 • emberi jogok
 • munkavállalói jogok
 • a környezet
 • jó kormányzás

Cserébe az EU nullára csökkenti a behozatali vámokat a kivitelük vámsorainak több mint kétharmada esetében.

Kedvezményezett országok

 • Bolívia
 • Zöld-foki-szigetek
 • Kirgizisztán
 • Mongólia
 • Pakisztán
 • Fülöp-szigetek
 • Srí Lanka

Lejárat: A jelenlegi GSP+ 2023-ig érvényes.

Tarifák

Az érintetttermékek teljes listája.

 

Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát.

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatósággal.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszközére (ROSA)” („Származási szabályok önértékelési eszköz”) a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és tájékozódjon arról, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

Tűréshatár

A tűréshatárt ki kell fejezni

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömege

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásos tűréshatárok. A végtermék gyártelepi árának 15%-át teszik ki, nem pedig 10%.

Egyedi tűréshatárok vonatkoznak a textíliákra és a ruházatra is, és azokat a 22–03. melléklet bevezető megjegyzései ismertetik.

Lásd még a Tolerance vagy a De Minimis általános szabályát.

Kumuláció

Az uniós GSP keretében folytatott kereskedelemben a kumuláció alábbi típusai működnek:

 • kétoldalú
 • regionális
 • meghosszabbított
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Türkiyével
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők a GSP-országokban előállított termékekbe, majd az adott GSP-országból származónak tekinthetők, amennyiben a GSP-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció

I. Csoport

II. Csoport

Csoport III. Csoport

Csoport – IV. csoport

Brunei-Darussalam

Bolívia*

Banglades

Argentína

Kambodzsa

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Costa Rica

India

Paraguay

Laosz

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajzia

Guatemala

Pakisztán*

 

Mianmar (Mianmar)

Honduras

Srí Lanka*

 

Fülöp-szigetek*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Azok az országok, amelyek jelenleg GSP±kedvezményezettek

**Vietnam 2023. január 1-jétől már nem lesz a GSP+ kedvezményezettje.

 • megengedett az ugyanabba a csoportba tartozó országok közötti összetevők használata (pl. India használhat Pakisztánból származó összetevőket, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), bár néhány fontos szabályt meg kell említeni:
 • az ugyanazon csoporton belüli országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha a kumulációban részt vevő országok a terméknek az Európai Unióba történő kivitele idején kedvezményezett országok, nem pedig egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árukat a csoport egy másik tagországában tovább feldolgozzák, az árut ez utóbbi országból származónak lehet tekinteni (amennyiben a feldolgozás meghaladja a minimális műveleteket)
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot elküldik a csoport egy másik tagjának), a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
 • kumuláció az I. és a III. kumulációs csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek ki vannak zárva a kumulációból, ha különbségek vannak az ugyanazon csoportba tartozó GSP-országok (GSP/GSP+/EBA) státusza között. Az érintett termékek jegyzékét a 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció 

A GSP-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól arra, hogy olyan országokkal halmozzon fel, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • ez a lehetőség csak az ipari termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozik.
 • ha az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött harmadik országból származó inputot GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
Kumuláció a Norvégiából, Svájcból és Türkiye-ből származó árukkal

A kedvezményezett országok a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Türkiye-ből származó árukkal halmozhatják a származást.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Türkiye-ből származó olyan anyagokat, amelyek egy kedvezményezett országban a minimális műveletet meghaladó műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak kell tekinteni, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Türkiyébe
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Türkiyének ugyanolyan preferenciális elbánásban kell részesítenie a GSP-országokból származó termékeket.

A manipuláció tilalma

A GSP származási szabályaiban a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezést a manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezés váltotta fel ( az 1063/2010/EU bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest a fő különbség az, hogy az uniós importőröknek nem kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • az uniós tagállamok vámigazgatási szervei azonban kérhetnek ilyen igazolást, ha okkal feltételezik, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

Vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajók állapota

Ahhoz, hogy egy halászhajót egy kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott hal is származó –, az alkalmazandó kritériumok a lajstromozás szerinti országra és a hajó lobogója szerinti országra, de a hajó tulajdonosára is vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a legénység vagy tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveletek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megszerzéséhez.

 • a 76. cikkben említettek
 • valamint a 16. mellékletben szereplő, kizárólag a textiltermékekre és kizárólag a regionális kumuláció érdekében alkalmazandó szabályok.

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzéséhez az anyagokon elvégzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A lista két oszlopot tartalmaz.

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik alkalmazandó az összes többi GSP-kedvezményezett országra

Fokozatba sorolás

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük preferenciákra ahhoz, hogy sikeresen beléphessenek a világpiacra. Ebben az esetben a GSP-t átsorolási mechanizmus révén vonják ki ezekből a termékágazatokból.

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal átlagértéke (osztva az adott áruosztályra vonatkozó összes GSP-import összértékével) 3 éven át meghaladja az általános 57%-os küszöbértéket
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 17,5%-ot.
 • textíliák esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2%-ot.

Az EU végrehajtási rendelet útján és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja az átsorolt termékek listáját.

Az osztályozott termékek jelenlegi listája itt található.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy a meghatározott országokból származó egyes termékekre alkalmazandó származási szabályok enyhébbek legyenek. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld-foki-szigetek számára. Lásd a Zöld-foki-szigetek eltéréseit és az alkalmazandó származási szabályokat.

Kérjük, ellenőrizze az EU által kiadott, importőröknek szóló közleményt is, amelyben tájékoztatja a gazdasági szereplőket a Bangladessel kapcsolatos konkrét elemekről.

Az egyes termékekre vonatkozó származási szabályok

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • tudnivalók azokról a műszaki követelményekről, szabályokról és eljárásokról, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek a 2.6. termékkövetelményeknél
 • keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • tudnivalók azokról az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokról, amelyeknek az Európai Unióba történő behozatalhoz meg kell felelniük a 2.6. termékkövetelményeknek
 • keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban.Az Ön termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először azonosítania kell a termék vámkódját. Ha ezt nem ismeri, a platform keresőmotorja a termék neve alapján segít azonosítani a vámkódot.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz az EU GSP-jének kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolások a kiállítástól számított 10 hónapig érvényesek. A származási igazolás a következők egyike lehet:

 • FORM „A” származási bizonyítvány – a kedvezményezett ország illetékes hatóságai állítják ki. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani, amint a kivitel megtörtént (vagy biztosított). Kivételes esetben azonban bizonyos feltételek mellett a kivitelt követően is ki lehet állítani a bizonyítványt.
 • az exportőr által kiállított számlanyilatkozat * – 6 000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

* A számlanyilatkozat benyújtásához be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (angol vagy francia nyelven) a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra: „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... ) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű megjelölés hiányában – ezek a termékek az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint preferenciális származásúak.” A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

A GSP+ csak az árukra terjed ki.

 • konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, rendeletekről és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Támogatásra jogosult országok

A GSP±ra való jogosultság feltétele, hogy az ország

 • kérelem benyújtása
 • megfelel az összes standard GSP-feltételnek
 • megfelelnek az alábbi két további kritériumnak:
 • sebezhetőségi kritériumok
  • az import részaránya az adott kedvezményezett ország GSP-importjának hároméves átlaga az összes GSP-ország GSP-importjához viszonyítva.  Ennek az átlagnak 6,5%-nál alacsonyabbnak kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen a GSP±ra.
  • a GSP hatálya alá tartozó behozatal hét legnagyobb áruosztálya az adott ország teljes GSP-importjának 75%-át teszi ki hároméves időszak alatt.
 • a fenntartható fejlődés kritériumai
  • az országnak ratifikálnia kell a 27 GSP+ nemzetközi egyezményt
   • emberi jogok
   • munkavállalói jogok
   • környezetvédelem
   • jó kormányzás.
  • az ország nem fogalmazhat meg olyan fenntartásokat, amelyeket ezek az egyezmények tiltanak.
  • az egyezmények ellenőrző szervei nem jelenthetik, hogy az ország nem hajtotta végre hatékonyan az egyezményeket.

Nyomon követés

Miután az EU megadta a GSP±t, nyomon követi azt annak biztosítása érdekében, hogy az ország

 • továbbra is részes fele a GSP+ hatálya alá tartozó nemzetközi egyezményeknek.
 • hatékonyan végrehajtja az egyezményeket
 • megfelel a jelentéstételi követelményeknek
 • elfogadja a rendszeres ellenőrzést az egyezményekkel összhangban
 • együttműködik az Európai Bizottsággal, és minden szükséges információt megad

Az EU folyamatos párbeszédet folytat a kedvezményezett országok hatóságaival a GSP±nak való megfelelésről.

 • a párbeszéd az egyes GSP±kedvezményezettek számára összeállított kérdések jegyzékén („pontszám”) alapul. A jelentés a következőktől kapott információkon alapul:
  • a kedvezményezett országok
  • nemzetközi ellenőrző szervek
  • a civil társadalom
  • szakszervezetek
  • vállalkozások
  • az Európai Parlament
  • az Európai Unió Tanácsát
 • az EU rendszeres GSP+ ellenőrző látogatásokat szervez minden egyes kedvezményezett országban, hogy találkozzon az érdekelt felekkel. A kedvezményezett országnak bizonyítania kell, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az eredménytáblákban meghatározott problémák megoldása érdekében.

A GSP+ párbeszéd beépül a nyilvános GSP-jelentésbe, amelyet a Bizottságnak kétévente be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának. A jelentés részletes értékelést tartalmaz arról, hogy az egyes kedvezményezett országok mennyire jól hajtják végre a 27 egyezményt.

Kapacitás – építési támogatás

A szoros nyomon követésen túl a Bizottság számos kapacitásépítési projektet indított a kedvezményezett országok megsegítése érdekében.

Az EU a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek nyújtott támogatások révén támogatja az érintett kereskedelmi partnereket és a GSP+ több kedvezményezettjét. Ezek a projektek

 • annak elősegítése, hogy az országok alkalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeit
 • kapacitásépítés a jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 4,5 millió EUR összegű célzott támogatást tartalmaz annak érdekében, hogy a civil társadalmi szervezetek hozzájárulhassanak a GSP±kedvezményezett országok által megerősített 27 vonatkozó egyezmény nyomon követéséhez és hatékony végrehajtásához.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások