Kumuláció

Annak megállapításához, hogy egy terméket megfelelően átalakítottak-e a partnerországban, fontos tudni, hogy a felhasznált anyagok és alapanyagok mikor tekinthetők az EU-ból vagy a kereskedelmi partnerországból származónak. Az EU preferenciális származási szabályai magukban foglalják a kumuláció fogalmát, amely lehetővé teszi, hogy Ön bizonyos körülmények között importőrként vagy exportőrként a harmadik országokból behozott nem származó anyagokat vagy a nem partnerországban végzett feldolgozást az EU-ból vagy kereskedelmi partnerországból származónak tekintse. Az EU preferenciális megállapodásai háromféle kumulációt alkalmaznak. A három típus abban különbözik, hogy hány ország vesz részt a műveletben, és hogy milyen típusú – származó vagy nem származó – anyagok halmozhatók.

Kétoldalú kumuláció

A kétoldalú kumuláció két félre vonatkozik: az EU és partnerországa. Lehetővé teszi, hogy az EU-ból származó anyagokat az Ön partnerországából származó anyagként használják fel, és fordítva? Ez a kumuláció valamennyi uniós preferenciális rendszerre vonatkozik.

A kétoldalú kumuláció a megfelelően átalakított árukra vonatkozó szakaszban leírt három fő szabályra vonatkozik, az alábbiak szerint:

  • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály alkalmazása esetén a kétoldalú kumuláció lehetővé teszi, hogy a nem származó anyagok maximális százalékos küszöbértékében ne szerepeljen az EU-ból származó anyagok értéke.
  • a tarifális besorolásra vonatkozó szabályok változása esetén nem kell ellenőriznie, hogy történt-e változás az EU-ból származó, a gyártó által a partnerországában felhasznált anyagok tarifális besorolásában.
  • ha bizonyos termékekből történő előállítás szabályát alkalmazzák, nem kell ellenőriznie, hogy az EU-ból származó anyagok későbbi gyártási állapotra utalnak-e.

Diagonális kumuláció

A diagonális kumuláció hasonló a kétoldalú kumulációhoz, de több mint két országgal kötött megállapodásokban alkalmazzák. Lehetővé teszi, hogy (a kumulációra vonatkozó rendelkezésekben említett) meghatározott országból származó anyagokat használjon fel, amely ország eltér az Ön partnerországától, ahonnan az Ön partnerországából származó anyagként importálni kíván. Diagonális kumuláció csak olyan termékekre alkalmazható, amelyek a meghatározott országból, azaz a megállapodásban részes más országokból származnak, és amelyeket az Ön partnerországában tovább feldolgoznak.

A diagonális kumuláció a megfelelően átalakított árukra vonatkozó szakaszban leírt három fő szabályra vonatkozik a következők szerint:

  • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály alkalmazása esetén a diagonális kumuláció lehetővé teszi, hogy a meghatározott országból származó anyagok értékét ne számolják el a nem származó anyagok maximális százalékos küszöbértékében.
  • a tarifális besorolásra vonatkozó szabályok változása esetén a partnerországból származó termék behozatalakor nem kell ellenőriznie, hogy történt-e változás a meghatározott országból származó anyagok tarifális besorolásában.
  • ha bizonyos termékekből történő előállítás szabályát alkalmazzák, nem kell ellenőriznie, hogy a meghatározott országból származó anyagok egy későbbi gyártási állapotra vonatkoznak-e (pl. szövet).

Teljes kumuláció

A teljes kumuláció nemcsak az EU-ból vagy (a kumulációról szóló vonatkozó rendelkezésben említett) meghatározott országból származó anyagokat foglalja magában, hanem azt is, hogy a nem az EU-ból vagy a meghatározott országok valamelyikéből származó alapanyagokat beszámítsák a származó tartalomba.

A kétoldalú vagy diagonális kumulációval ellentétben a teljes kumuláció lehetővé teszi a nem az EU-ból vagy partnerországából származó anyagok kumuláció alá vonását. Előfordulhat, hogy ezeket a nem származó anyagokat a termelő importálta az Ön partnerországában, és azokat felhasználták a gyártási folyamatban. A teljes kumuláció keretében ezek a nem származó inputok kumulációs célokra is felhasználhatók, és az Ön partnerországából származónak tekinthetők.

A teljes kumuláció a megfelelően átalakított árukra vonatkozó szakaszban leírt három fő szabályra vonatkozik, az alábbiak szerint:

  • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály alkalmazása esetén a teljes kumuláció lehetővé teszi, hogy a partnerországa által importált anyagok értékét ne a maximális százalékban számolják el.
  • ha a tarifális besorolásra vonatkozó szabály megváltozására kerül sor, nem kell ellenőriznie, hogy a partnerországa által importált anyagok tarifális besorolása megtörtént-e.
  • ha bizonyos termékekből történő előállítás szabályát alkalmazzák, nem kell ellenőriznie, hogy a partnerországából importált anyagok (pl. szövet) egy későbbi gyártási állapotra vonatkoznak-e.

Ne feledje, hogy ha az Ön partnerországában végzett feldolgozás csak egyike a minimális műveletek jegyzékében szereplő műveleteknek (hivatkozás a minimális műveletekről szóló szakaszra), akkor a kumuláció nem alkalmazható.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások