Kumulācija

Lai zinātu, vai produkts ir pietiekami pārveidots partnervalstī, ir svarīgi zināt, vai izmantotos materiālus un izejvielas var uzskatīt par ES vai tirdzniecības partnervalsts izcelsmes materiāliem un izejvielām. ES preferenciālie izcelsmes noteikumi ietver kumulācijas jēdzienu, kas ļauj jums kā importētājam vai eksportētājam noteiktos apstākļos uzskatīt no trešām valstīm importētus nenoteiktas izcelsmes materiālus vai pārstrādi, kas veikta valstī, kura nav partnervalsts, par ES vai tirdzniecības partnervalsts izcelsmes materiāliem. ES preferenču režīmā izmanto trīs veidu kumulāciju. Šie trīs veidi atšķiras attiecībā uz darbībā iesaistīto valstu skaitu un to, kāda veida materiālus – noteiktas vai nenoteiktas izcelsmes materiālus – var kumulēt.

A) Divpusējā kumulācija

Divpusējo kumulāciju piemēro divām pusēm: ES un tās partnervalsti. Tā ļauj izmantot ES izcelsmes materiālus kā materiālus, kuru izcelsme ir jūsu partnervalstī, un otrādi? Šī kumulācija attiecas uz visiem ES preferenciālajiem režīmiem.

Divpusējā kumulācija attiecas uz trim galvenajiem noteikumiem, kas aprakstīti pietiekami pārveidoto preču sadaļā, šādi:

  • ja izmanto pievienotās vērtības noteikumu, divpusējā kumulācija ļauj jums neiekļaut ES izcelsmes materiālu vērtību maksimālajā nenoteiktas izcelsmes materiālu procentuālajā robežvērtībā.
  • ja tiek izmantoti tarifa klasifikācijas noteikumi, jums nav jāpārbauda, vai ir mainīta tarifa klasifikācija ES izcelsmes materiāliem, kurus ražotājs izmanto jūsu partnervalstī.
  • ja izmanto noteikumu par ražošanu no konkrētiem ražojumiem, jums nav jāpārbauda, vai ES izcelsmes materiāli attiecas uz vēlāku ražošanas stāvokli.

Diagonālā kumulācija

Diagonālā kumulācija ir līdzīga divpusējai kumulācijai, bet to izmanto nolīgumos ar vairāk nekā divām valstīm. Tā ļauj izmantot materiālus, kuru izcelsme ir noteiktā valstī (kā minēts attiecīgajos noteikumos par kumulāciju), kas nav jūsu partnervalsts, no kuras vēlaties importēt, kā materiālus, kuru izcelsme ir jūsu partnervalstī. Diagonālo kumulāciju var piemērot tikai tiem izstrādājumiem, kuru izcelsme ir noteiktajā valstī, t. i., citās valstīs, kas ir nolīguma dalībvalstis, un kurus pēc tam apstrādā jūsu partnervalstī.

Diagonālo kumulāciju piemēro šādiem trim galvenajiem noteikumiem, kas aprakstīti pietiekami pārveidoto preču sadaļā:

  • ja izmanto pievienotās vērtības noteikumu, diagonālā kumulācija ļauj jums nenoteiktās valsts izcelsmes materiālu vērtību neuzskaitīt maksimālajā nenoteiktas izcelsmes materiālu procentuālajā robežvērtībā.
  • ja izmanto tarifa klasifikācijas noteikumu maiņu, jums nav jāpārbauda, vai, importējot ražojumu no partnervalsts, ir mainījusies noteiktas valsts izcelsmes materiālu tarifa klasifikācija.
  • ja izmanto noteikumu par ražošanu no konkrētiem ražojumiem, jums nav jāpārbauda, vai materiāli, kuru izcelsme ir noteiktajā valstī, attiecas uz vēlāku ražošanas stāvokli (t. i., audumu).

Pilnīga kumulācija

Pilna kumulācija attiecas ne tikai uz materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai noteiktā valstī (kā minēts attiecīgajos noteikumos par kumulāciju), bet arī ļauj noteiktas izcelsmes saturā ieskaitīt izejmateriālus, kuru izcelsme nav ES vai kādā no noteiktajām valstīm.

Pretēji divpusējai vai diagonālai kumulācijai, pilna kumulācija ļauj jums ņemt vērā materiālus kumulācijai, kuru izcelsme nav ES vai jūsu partnervalstī. Šos nenoteiktas izcelsmes materiālus ražotājs var būt importējis jūsu partnervalstī un izmantojis ražošanas procesā. Saskaņā ar pilnīgu kumulāciju šos nenoteiktas izcelsmes izejmateriālus var izmantot arī kumulācijas vajadzībām un uzskatīt par tādiem, kuru izcelsme ir jūsu partnervalstī.

Pilnu kumulāciju piemēro šādiem trim galvenajiem noteikumiem, kas aprakstīti pietiekami pārveidoto preču sadaļā:

  • ja izmanto pievienotās vērtības noteikumu, pilna kumulācija ļauj neuzskaitīt partnervalsts importēto materiālu vērtību maksimālajā procentuālajā maksimumā.
  • ja tiek izmantots tarifa klasifikācijas maiņas noteikums, jums nav jāpārbauda, vai jūsu partnervalsts importēto materiālu tarifa klasifikācija ir “zemāka”
  • ja tiek izmantots noteikums par ražošanu no konkrētiem ražojumiem, jums nav jāpārbauda, vai materiāli, ko esat importējis no partnervalsts, attiecas uz vēlāku ražošanas valsti (t. i., audums).

Atcerieties, ka tad, ja jūsu partnervalstī veiktā apstrāde ir tikai viena no darbībām, kas minētas minimālo darbību sarakstā (saite uz sadaļu par minimālajām darbībām), kumulāciju nevar piemērot.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites