EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás megszünteti a vámokat és a bürokráciát, amelyekkel az európai vállalkozásoknak a Szingapúrba irányuló export során szembe kell nézniük. Emellett felszámolja az egyéb kereskedelmi akadályokat, és javítja az olyan kulcsfontosságú termékek kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszeripari termékek és a gyógyszerek. A megállapodás emellett megnyitja Szingapúr piacát az uniós szolgáltatások – például a közlekedés és a távközlés – exportja előtt.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás (EUSFTA) 2019. november 21-én lépett hatályba. Lásd a megállapodás teljes szövegét és mellékleteit.

Az EU és Szingapúr beruházásvédelmi megállapodást (EUSIPA) is aláírt. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ratifikálta saját nemzeti eljárásaival összhangban.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EUSFTA jelentős előnyökkel jár a vállalkozások, köztük a következők számára:

 • az uniós vállalkozások piacra jutásának javítása Szingapúrban és fordítva
 • kevésbé megterhelő technikai szabályok
 • a párhuzamos vizsgálatok megszüntetése bizonyos termékek esetében
 • a kereskedelmet megkönnyítő vámeljárások és származási szabályok
 • a szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve a földrajzi árujelzőket is – különleges regionális élelmiszer- és italtermékek, mint például a pármai sonka és az ír whiskey
 • új lehetőségek a környezetvédelmi szolgáltatások terén és a zöld közbeszerzés
 • a kereskedelem akadályainak felszámolása és a zöld technológiákba való beruházás

Milyen előnyökkel jár majd a kereskedelmi megállapodás az EU mezőgazdasági termelői közösségei számára?

A kereskedelmi megállapodás előtt Szingapúr a sör kivételével valamennyi agrár-élelmiszeripari termék behozatalára nulla vámtételt alkalmazott. A megállapodás hatálybalépésekor Szingapúr eltörölte a sörre, a stoutra és a samsura vonatkozó összes fennmaradó vámtarifáját.

A megállapodás elismeri és védi az EU vagy Szingapúr területéről származó borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseit.

A megállapodás egészségügyi és növény-egészségügyi részében előirányzott intézkedések célja továbbá az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Ezek az intézkedések a károsítókkal vagy betegségekkel kapcsolatos alacsony/mentes területek elismerésére vonatkoznak, és biztosítják az átláthatóságot és az információcserét, valamint a kereskedelmi akadályok elkerülését.

 

Szingapúr nagyon kevés mezőgazdasági földterülettel rendelkezik, így importtal elégíti ki élelmiszerszükségletét.

Mezőgazdasági termelése kis léptékű, és a következőkre korlátozódik:

 • virág
 • egyes gyümölcsök (főként duriánok és rambutánok)
 • tojás
 • zöldség
 • baromfi
 • sertéshús

2019-Ben az EU-27 1,9 milliárd EUR értékű agrár-élelmiszeripari terméket exportált Szingapúrba, ami több mint kétszerese 10 évvel korábban. Szingapúr ma az EU 5. legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportpiaca Ázsiában és az 18. világpiaca.

Mekkora a szingapúri piac? Mennyi kereskedelmet folytat az EU Szingapúrral?

Szingapúr, amelynek lakosságaz 5,6 millió fő, kulcsfontosságú kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi központnak számít Ázsiában. A több mint 30 partnerrel kötött kereskedelmi megállapodások kiterjedt hálózatával az ország évente több mint 550 milliárd euróval kereskedik a világ többi részével.

Az EU számára Szingapúr a világ 14. legnagyobb árukereskedelmi partnere, az első délkelet-ázsiai kereskedelmi partner. Szingapúr, amely mélyen szolgáltatásorientált gazdasággal rendelkezik, az EU ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere világszerte a szolgáltatások terén.

Mivel Szingapúrban több mint 10 000 európai vállalat létesített irodát/regionális központot, az ország vált az EU 6.globális célpontjává a kimenő közvetlen befektetések tekintetében, és az EU stratégiai környezeti hatásvizsgálati beruházásainak kétharmadát teszi ki.

Tarifák

Szingapúrba irányuló kivitelre

A megállapodás előtt az EU-ból származó szinte valamennyi áru már vámmentesen beléphetett Szingapúrba. A megállapodás hatálybalépése óta Szingapúrnak vámmentesen kell hozzáférnie az EU-ból származó valamennyi áruhoz, beleértve azokat is, amelyekre korábban vámot vetettek ki (mint például a sör és a sütemény).

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2019. November 21-én a Szingapúrból az EU-ba irányuló behozatal mintegy 84 %-a vámmentesen lép be.

Példák a vámok azonnali eltörléséből részesülő ágazatokra:

 • elektronika
 • gyógyszerek
 • a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett bizonyos vámokat csak 3 év elteltével szüntetik meg)
 • feldolgozott mezőgazdasági termékek (a vegytiszta gyümölcscukor és csemegekukorica kivételével)

Az EU-ba belépő szingapúri árukra vonatkozó szinte valamennyi fennmaradó vámot 2024 novembere előtt fokozatosan megszüntetik.

Az EU néhány termékre – többek között egyes haltermékekre (Tilapia, Skipjack) és a feldolgozott mezőgazdaságra –, valamint a vegytiszta gyümölcscukorra és csemegekukoricára a fokozatos kivonási időszak lejárta után is továbbra is vámokat fog alkalmazni.

Vámlebontás

A kereskedelmi megállapodás a megállapodás 2-A. mellékletében részletesen leírja a vámok 5 év alatt történő lebontására vonatkozó szakaszolási kategóriákat.

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó vámlebontási ütemtervet a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon találja.

Származási szabályok

Ez a szakasz bemutatja a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön újdonságnak számít a témával kapcsolatban, bevezetést talál az árukra vonatkozó rész főbb fogalmaihoz.

Származási szabályok

A kedvezményes adómérték igénybevételéhez a terméknek meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek bizonyítják a termék származását.

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A származási szabályokat az EUSFTA 1. jegyzőkönyve határozza meg.

A termékem az EU-ból vagy Szingapúrból származik?

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás szerinti kedvezményes vámtarifára való jogosultsághoz az Ön termékének az EU-ból vagy Szingapúrból kell származnia. Egy termék akkor minősül az EU-ból vagy Szingapúrból származónak, ha

A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott minden egyéb vonatkozó követelménynek is (például nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, a változtatás tilalmára vonatkozó szabály). A termékspecifikus szabályoknak való megfelelést segítő további rugalmassági mechanizmusok is léteznek (például a tolerancia és a kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (Harmonizált Rendszer, 47. árucsoport)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat, például szálak fonalrá történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textilipari és a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályok a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalon találhatók.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot irányoz elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak.

Tűrés

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásban a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, feltéve, hogy azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A Harmonizált Rendszer 2. és 4-24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a termék tömegének 10 %-a, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • a textiltől és ruházattól eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10 %-a

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati cikkekre, amelyeket az A. melléklet 6. és 7. megjegyzése tartalmaz. Bevezető megjegyzések a B. mellékletben található listához

Ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékküszöbének túllépésére.

Kumuláció

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a származási hely felhalmozásának három módját írja elő. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció)

 • kétoldalú kumuláció – Szingapúrból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak, ha azokat valamely termék előállítása során az EU-ban használják fel (és fordítva)
 • Kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely az EU-val olyan preferenciális megállapodást kötött, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat Szingapúrból vagy az EU-ból származónak tekintsék egy termék előállítása során történő felhasználás esetén.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv C. mellékletében felsorolt anyagok nem tartoznak e kumuláció hatálya alá. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • Kumuláció olyan ASEAN-országokkal, amelyek nem kötöttek olyan preferenciális megállapodást az EU-val, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat az EU-ból vagy Szingapúrból származónak tekintsék, amennyiben azokat a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv D. mellékletében felsorolt termékek gyártásához használják fel. Ez a kumuláció
  jelenleg nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, mint például a változtatás tilalmára vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás:A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Szingapúrba (és fordítva) kell szállítani, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Bizonyos műveletek végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, például

 • jelölések, címkék, bélyegzők vagy bármilyen dokumentáció hozzáadása vagy elhelyezése az importáló ország egyedi hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban történő tartósítása
 • tárolás
 • a szállítmányok megosztása

Kétség esetén a vámhatóságok felkérhetik a nyilatkozattevőt, hogy szolgáltasson bizonyítékot a megfelelésről. A megfelelés bármilyen módon bizonyítható, beleértve a következőket:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magukkal az árukkal kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

A preferenciális vámtarifa alapján exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítése e kereskedelmi megállapodás alapján nem megengedett.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogy:

 • a termék származásának bejelentése
 • preferenciák igényléséhez
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását

Hogyan igényelhető kedvezményes díjszabás?

Ahhoz, hogy preferenciális vámtarifában részesüljenek, az importőröknek igazolniuk kell a származást.

E megállapodás értelmében az importőrök preferenciális tarifális elbánást igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

Származási nyilatkozat

Az exportőr nyilatkozata

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával maguk is megállapíthatják, hogy termékük az EU-ból vagy Szingapúrból származik

 • az EU-ban létre lehet hozni
 • Szingapúrban olyan exportőr is megteheti, aki
  • a szingapúri hatóságok nyilvántartásában szerepel.
  • egyedi jogalany-azonosító számot kapott

 

Elfogadott exportőrök

Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely exportőrnek, aki a kereskedelmi megállapodás alapján termékeket exportál, hogy a termékek értékétől függetlenül származási nyilatkozatot állítson ki. Az exportőrnek elegendő biztosítékot kell nyújtania a vámhatóságoknak arra vonatkozóan, hogy a termékek származó státusa és a megállapodás (jegyzőkönyv) minden egyéb követelményének teljesülése ellenőrizhető. Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

Mit kell tartalmaznia a származási nyilatkozatnak?

A származási nyilatkozat kiállításához a következő szöveget kell begépelni, lebélyegezni vagy kinyomtatni a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély vagy illetékes kormányzati engedély száma) kijelenti, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv E. mellékletében található.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, amennyiben vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Ön azonosítására szolgáló bármely nyilatkozatért.

Benyújtás és érvényesség

A származási nyilatkozat kivételesen a kivitelt követően is megtehető (a továbbiakban: visszamenőleges nyilatkozat), feltéve, hogy azt az EU esetében legkésőbb két éven belül, Szingapúr esetében pedig egy éven belül bemutatják az importáló országban az áruknak a területre való belépését követően.

A vámhatóságok kérésére meg kell őriznie és készen kell állnia arra, hogy benyújtsa azokat az igazoló okmányokat, amelyek igazolják, hogy a terméke származó (például beszállítói nyilatkozatok), és megfelel a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

A származási nyilatkozat az exportőr általi kiállítás napjától számított 12 hónapig érvényes.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzést az importáló ország hatóságai kérik, és azt az exportáló ország hatóságai végzik el.
 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló országok vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik. Az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.
 • az exportáló Fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A kereskedelmi megállapodás kompatibilisebb műszaki követelményeket és tesztelést vezet be a termékekre vonatkozóan, és csökkenti azokat a technikai akadályokat, amelyek máskülönben megnehezíthetik termékeinek Szingapúrban történő értékesítését. Például

 • Engedélyezett gazdálkodó
 • a jelölésre és címkézésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése
 • csökken a termékek vizsgálatára vonatkozó költséges és időigényes eljárások megkettőzése – Szingapúr például elismeri a jelenlegi uniós előírásokat és a személygépkocsikra és autóalkatrészekre vonatkozó tesztelést
 • bevezették a Szingapúrba exportálni szándékozó uniós hústermelő létesítmények tanúsítására szolgáló rendszert
Hogyan védi a kereskedelmi megállapodás az európai szabványokat, köztük az élelmiszer-biztonsági előírásokat?

A kereskedelmi megállapodás semmilyen területen nem érinti, nem módosítja, nem csökkenti vagy szünteti meg az uniós szabványokat.

Ez azt jelenti, hogy Szingapúr termékeit és szolgáltatásait csak ugyanolyan feltételek mellett lehet értékesíteni az EU-ban, mint az uniós termékeket és szolgáltatásokat. Meg kell felelniük valamennyi uniós szabálynak és rendeletnek, például

 • technikai szabályok és szabványok
 • a fogyasztók biztonságára vonatkozó követelmények
 • környezeti követelmények
 • állat- és növény-egészségügyi és higiéniai szabályok
 • élelmiszer-biztonsági szabályozás
Elektronika

A szabványok, műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások a vonatkozó nemzetközi szabványokon alapulnak.

A megállapodás célja, hogy elkerülje a termékbiztonsággal és elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos párhuzamos és megterhelő megfelelőségi vizsgálati eljárásokat

 • elektromos és elektronikai berendezés
 • villamos háztartási készülékek
 • elektronikus fogyasztási cikk gyártása

Szingapúr a fogyasztók biztonsága, egészsége vagy a környezet szempontjából alacsony kockázatúnak ítélt termékekre vonatkozóan elfogadja a beszállítói megfelelőségi nyilatkozatot.

Gépjárművek és járműalkatrészek

A megállapodással Szingapúrban további vizsgálatok vagy tanúsítás nélkül is el lehet adni az EU-ból származó új gépjárműveket és gépjárműalkatrészeket, feltéve, hogy azokat az EU-ban elfogadott nemzetközi szabványoknak, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) típus-jóváhagyási előírásainak megfelelően tanúsították.

Az EU és Szingapúr megállapodtak továbbá abban, hogy:

 • tartózkodjon a nemzetközi szabványoktól eltérő új szabályozási intézkedések bevezetésétől
 • lehetővé teszik az új technológiákat alkalmazó termékek értékesítését, kivéve, ha az ilyen technológiák bizonyítottan jelentős kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra vagy a környezetre;
Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök

Az EU és Szingapúr megállapodtak abban, hogy:

 • a gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazása
 • annak biztosítása, hogy a gyógyszerek jegyzése, árképzése és visszatérítése tisztességes, ésszerű és megkülönböztetésmentes legyen

Az EU a sajátjával egyenértékűnek ismeri el a gyógyszerhatóanyagok (API) gyártása során alkalmazott helyes gyártási gyakorlatra (GMP) vonatkozó szingapúri szabványokat, ami megkönnyíti a szingapúri gyógyszerhatóanyag EU-ba irányuló exportját.

Egészségügyi és biztonsági követelmények – SPS

Az élelmiszer-biztonság, valamint az állat- és növényegészségügy tekintetében mind az EU, mind Szingapúr szigorú jogszabályokkal és eljárásokkal rendelkezik. A megállapodás célja az állati eredetű termékek kivitelének megkönnyítése. Az EU és Szingapúr például megállapodtak abban, hogy értékelik egymás hústermelő létesítményekre vonatkozó ellenőrzési és tanúsítási rendszereit ahelyett, hogy megkövetelnék, hogy a másik fél minden egyes vágóhídot vagy élelmiszer-feldolgozó üzemet megvizsgáljon, mielőtt exportálhatna.

 

Az Ön termékével kapcsolatos konkrét szabályok és követelmények a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon találhatók.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár fontosak a technikai szabályok, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelem számára, és így jelentős terhet jelenthetnek Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza az exportálást, elmondhatja nekünk,
 • az online űrlap használatával tegyen jelentést arról, hogy mi áll le Szingapúrba irányuló exportjáról, és az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás hatékonyabb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A szállítási lánc biztonságának megerősítése érdekében előirányozza, hogy az EU és Szingapúr kölcsönösen elismerjék az olyan kereskedelmi partnerségi programokat, mint az EU engedélyezett gazdálkodói programja.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik azokat a különböző típusú dokumentumokat, amelyeket fel kell készíteniük termékeik vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok kérhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy azok egy részét

 • Kereskedelmi számla (megállapítja a „Kereskedelmi asszisztensem” rovatban a formájára és tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket)
 • csomagjegyzék
 • Egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • Igazolás arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • Származási igazolás – származási nyilatkozat

A nagyobb bizonyosság érdekében előfordulhat, hogy kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást szeretne kérni.

 

Atermék vámkezeléséhez benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) menüpontra.

Eljárások

A preferenciális vámtarifa igényléséhez az Ön termékeinek származását, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat a fenti, származási szabályokról szóló szakasz ismerteti.

A behozatali és kiviteli vámeljárással kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás korszerű szabályokat is tartalmaz a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére.

Földrajzi jelzések

Szingapúr megerősítette a földrajzi árujelzők jelenlegi rendszerét azáltal, hogy a földrajzi jelzések lajstromozására szolgáló rendszert hozott létre Szingapúrban a különleges tulajdonságokkal rendelkező, illetve a földrajzi származásuknál fogva bizonyos hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkező termékek védelme érdekében. Az uniós gyártók kérelmezhetik földrajzi árujelzőik nyilvántartásba vételét Szingapúrban. A nem uniós gyártók is kérelmezhetik a földrajzi árujelzők nyilvántartásba vételét Szingapúrban, amennyiben a termékek az előírt kategóriákba tartoznak. 139 A borokra, szeszes italokra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós földrajzi árujelzők ugyanolyan szintű védelmet élveznek, mint az EU-ban. Ez a fokozott védelem erősíteni fogja a fogyasztók számára az olyan hiteles minőségi uniós élelmiszerek, borok és szeszes italok elismerését Szingapúrban, mint például:

 • Bordeaux-i borok
 • Parma sonka
 • Champagne
 • Bajor sör

Szabadalmak

A megállapodás értelmében Szingapúr kötelezettséget vállalt arra, hogy meghosszabbítja a szabadalmi oltalom időtartamát annak érdekében, hogy kompenzálja a szabadalmi időnek az adminisztratív értékesítési műveleti folyamatból eredő csökkenését.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás 70 éves szerzői jogi védelmet biztosít. Egyszeri méltányos díjazást ír elő a nyilvánosan sugárzott vagy sugárzott hangfelvételek előállítói számára. Ezt legkésőbb 2021 novemberéig végrehajtják. A megállapodás összehangolja Szingapúr szerzői jogi jogszabályait azokkal az országokéval, amelyek lehetővé teszik a hangfelvételek előállítói számára a műsorsugárzás és a nyilvános előadások jogdíjainak beszedését.

Védjegyek

Az EU és Szingapúr a Szellemi Tulajdon Világszervezetének közös ajánlása alapján oltalmazni fogja a közismert védjegyeket.

A vizsgálati adatok védelme

A megállapodás azt is előirányozza, hogy a gyógyszeripari és agrokémiai termékek forgalomba hozatalára vonatkozó hatósági forgalomba hozatali engedély megszerzése céljából benyújtott vizsgálati adatokat 5 éves időtartamra védik, amely további 5 évvel meghosszabbítható.

Ipari minták

A kereskedelmi megállapodás értelmében Szingapúr 10 évre növeli a lajstromozott formatervezési minták oltalmának időtartamát.

Végrehajtás

A megállapodás részletes rendelkezéseket tartalmaz a polgári jogi végrehajtási intézkedésekről. Ami a határokon történő jogérvényesítést illeti, a jogtulajdonosok kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok foglalják le a hamisított védjeggyel ellátott árukat és a szerzői joggal védett kalóztermékeket.

2022 Novemberéig a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok is foglaljanak le hamisított földrajzi jelzéssel ellátott árukat és formatervezési minta szerinti árukat, amikor azokat importálni vagy exportálni kívánják.

Szingapúr és az EU olyan eljárások mellett is elkötelezte magát, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy saját kezdeményezésükre felfüggesszék a hamisított védjeggyel ellátott áruk, a szerzői joggal védett kalózáruk és a hamisított földrajzi jelzéssel ellátott áruk forgalomba hozatalát. A hamisított földrajzi jelzéssel rendelkező áruk tekintetében Szingapúr 2022 novemberéig végrehajtja ezt a kötelezettségvállalást.

A Délkelet-Ázsiával foglalkozó IPR Helpdesk segélyvonalat kínál a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatásához.

Szolgáltatások

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körére vonatkozik, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók számára.

Konkrétan, az EU és Szingapúr megállapodtak abban, hogy csökkentik vagy megszüntetik az alábbiakra vonatkozó egyes korlátozásokat:

 • a szolgáltatók száma
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatási outputok mennyisége
 • a foglalkoztatható személyek száma
 • az engedélyezett jogi személy típusa
 • külföldi részesedés/tőkekorlátozások

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlési szolgáltatások
 • pénzügyi szolgáltatások
 • számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások
 • szállítási szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások
 • bizonyos üzleti szolgáltatások (például építészeti és mérnöki szolgáltatások)
 • postai szolgáltatások

Az EU és Szingapúr arról is megállapodott, hogy a kiszámíthatóság és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendeleteket kell alkalmazni a belföldi és külföldi szolgáltatókra. Ez vonatkozik például a következőkre:

 • postai szolgáltatások – annak biztosítása, hogy a domináns piaci szereplők ne folytassanak versenyellenes gyakorlatokat
 • távközlési szolgáltatások – a nagy szolgáltatóknak, például a hálózattulajdonosoknak biztosítaniuk kell más üzemeltetők számára, hogy szabadon, ésszerű és átlátható feltételek mellett hozzáférjenek meghatározott hálózati elemekhez
 • nemzetközi tengeri szállítás – a vonatkozó kötelezettségvállalások meghatározása és annak egyértelművé tétele, hogy pontosan mire vállalnak kötelezettséget
 • számítástechnikai szolgáltatások – az összes jövőbeli számítástechnikai szolgáltatás megjelenítése azok funkciói alapján
 • belső szabályozás – az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy amikor egy befektető egy szolgáltatás nyújtására vagy nem szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyért folyamodik, tisztességes bánásmódban részesüljön, és védve legyen az önkényes korlátozásokkal szemben, miközben biztosított a jogorvoslathoz való jog

 

A szolgáltatások képezik az EU és Szingapúr gazdaságának gerincét. Szingapúr Délkelet-Ázsiában az uniós szolgáltatók egyik fő csomópontja, és az EU és az ASEAN közötti kereskedelmi szolgáltatások kereskedelmének több mint felét adja.

  EU Szingapúr
Szakmai szolgáltatások
 • építészeti szolgáltatások
 • számvitel
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások;
 • településtervezési és tájépítészeti szolgáltatások
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • számvitel
 • adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki
 • gyógyászati és fogorvosi szolgáltatások
 • állatgyógyászati szolgáltatások
Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen
Kutatás és fejlesztés
 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott K+F szolgáltatásokat
 • társadalom- és bölcsészettudományok
 • természettudományok
 • társadalomtudományok, kivéve a jogi kutatást
Üzleti szolgáltatások
 • reklám
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • a gyártással kapcsolatos tanácsadás és tanácsadás
 • nyomtatás és kiadás
 • konferenciaszervezés
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • reklám
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • gépjárművek műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatásai
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások
 • biztonsági konzultáció
 • riasztás nyomon követése
 • fényképészeti szolgáltatások
 • Rendezvény- és kiállításszervezői szolgáltatások
 • fordítási szolgáltatások
Postai szolgáltatások Az e területhez tartozó összes kapcsolódó szolgáltatás Alap- és expressz levélpostai szolgáltatások
Távközlési szolgáltatások Jelek elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatások, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (a műsorszolgáltatás kivételével), mint például:

 • létesítményalapú és szolgáltatásalapú szolgáltatások
 • mobilszolgáltatások és hozzáadott értéket képviselő hálózati szolgáltatások
Környezetvédelmi szolgáltatások
 • szennyvízszolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő védelme és az éghajlat kezelése, valamint a talaj és a vizek megtisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatások, kivéve a hulladéklerakási szolgáltatásokat
 • veszélyeshulladék-kezelés
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógáz-tisztítási szolgáltatások
 • zajcsökkentés
 • természet és tájvédelmi szolgáltatások
Idegenforgalom és utazással kapcsolatos szolgáltatások Utazási irodák és utazásszervezés
 • szállodai és egyéb szálláshely-szolgáltatás
 • étel- és italkiszolgálás, kivéve a kormány által üzemeltetett étkezési létesítményekben nyújtott étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és idegenvezetői szolgáltatások
Közlekedés

Tengerhajózási szolgáltatások

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tárolás, raktározás
 • konténerállomás és -raktár
 • szállítmányozás és tengeri szállítást támogató szolgáltatások


Közúti és vasúti – támogató szolgáltatások, mint például

 • árufuvarozási Ügynökség
 • rakománykezelés
 • tárolás

Tengerhajózási szolgáltatások

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tengeri szállítmányozás
 • nemzetközi vontatás
 • hajózási ügynöki tevékenység
 • szállítmányozás
 • hajók kölcsönzése személyzettel

Közúti szállítás – támogató szolgáltatások, mint például

 • bérleti szolgáltatások
 • bizonyos támogató szolgáltatások, mint például gépjárműalkatrészek karbantartása és javítása
Gyártás
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbeli
 • gépek
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

Elektronikus kereskedelem

Szingapúr és az EU elismeri az információk szabad áramlásának fontosságát, és megállapodtak abban, hogy nem vetnek ki vámot az elektronikus továbbításra.

Mindkét fél egyetért abban is, hogy

 • az e-kereskedelem nem sértheti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
 • az e-kereskedelem fejlesztésének összhangban kell állnia a nemzetközi adatvédelmi normákkal

Közbeszerzés

Szingapúr és az EU tagjai a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának (GPA).

Már a kereskedelmi megállapodás előtt is nyitott és korszerű közbeszerzési rendszerekkel rendelkeztek, és közbeszerzési eljárásaik során magas szintű átláthatóságot és eljárási méltányosságot alkalmaztak, és az uniós cégek már számos esetben versenyezhettek a szingapúri közbeszerzési szerződésekért egy bizonyos értékhatár felett.

A kereskedelmi megállapodás azonban még több lehetőséget kínál az uniós vállalkozásoknak a szingapúri közbeszerzési szerződésekért való versengésre.

Szingapúr

 • megállapodott a pályáztatásra vonatkozó további szabályokról
 • megállapodott abban, hogy csökkenti a nyílt közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárokat az olyan szervezetek esetében, mint a Közműtanács és az Energiapiaci Hatóság
 • az átláthatóságra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződések típusainak kibővítése – ez azért fontos, mert az információhoz való hozzáférés az egyik legnagyobb akadály az uniós kisebb vállalatok számára a tengerentúli piacokhoz való hozzáférés terén

Az EU

 • további központi szintű kormányzati minisztériumok, ügynökségek és egyéb szervek – a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának listájában szereplő szervekhez képest –, valamint bizonyos közüzemi ágazatokban tevékenykedő szervezetek felvétele a közbeszerzési pályázatokra nyitva álló szervezetek jegyzékébe
 • a WTO-ban elfogadottakhoz képest több olyan szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéstípust is magában foglalt, amelyekre nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozik, például
  • vasúti szolgáltatások
  • számítástechnikai szolgáltatások
  • távközlési szolgáltatások
  • tájépítészeti szolgáltatások

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

A kereskedelmi megállapodás kötelező erejű kötelezettségvállalásokat tartalmaz annak biztosítására, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem hazai szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Tiltja azokat az „alulról alulról felfelé irányuló” gyakorlatokat, amelyekben a munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályok a kereskedelem vagy a beruházások vonzása érdekében csökkennek, ugyanakkor elismeri az EU és Szingapúr azon jogát, hogy saját környezetvédelmi és munkaügyi védelmi szintet állapítson meg.

A kereskedelmi megállapodás célja, hogy fokozza a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, beleértve a következőket:

 • vállalati szociális felelősség
 • ökocímkézési kezdeményezések
 • tisztességes és etikus kereskedelem
 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható kezelése, többek között a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint a halállományok megőrzése és kezelése révén

Munkaügyi előírások

A szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) azon egyezményeinek végrehajtására vonatkozóan, amelyeket a felek ratifikáltak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi a szükséges lépéseket az alapvető jogokról szóló ILO-egyezmények ratifikálására, amelyeket még nem írtak alá, például

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. évi miniszteri nyilatkozata a teljes körű és termékeny foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

A megállapodás magában foglalja az EU és Szingapúr kötelezettségvállalásait az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodások hatékony végrehajtására vonatkozóan, amelyeknek az EU és/vagy Szingapúr részes fele, például

 • a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC)

Az éghajlatváltozásra vonatkozó konkrét rendelkezések még inkább hangsúlyozzák az éghajlatváltozás kezelésére irányuló uniós és szingapúri erőfeszítéseket.

A szabadkereskedelmi megállapodás a felek közötti együttműködést is előirányozza, többek között az ökocímkézés és a zöld közbeszerzés, valamint az éghajlatbarát áruk és szolgáltatások – például a fenntartható megújuló energiaforrásokból készült áruk – kereskedelme előtt álló akadályok felszámolása terén; a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos csökkentése és a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatainak előmozdítása.

Beruházások

Az EU-Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás (EUSIPA) azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam megerősítette saját nemzeti eljárásai szerint.

Amint hatályba lép, tovább javítja a befektetési környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetők számára.

A megállapodás biztosítani fogja, hogy az európai és szingapúri befektetők egyenlő és tisztességes bánásmódban részesüljenek, és ne részesüljenek semmilyen megkülönböztető bánásmódban, például

 • kényszerkisajátítás vagy kisajátítás megfelelő kártérítés nélkül
 • diszkrimináció
 • a működési engedélyek visszavonása
 • a fogadó állam által elkövetett visszaélések, például a jogszerű eljárás hiánya vagy a nemzetközi tőketranszferek elmaradása

A beruházásvédelmi megállapodás modern és megreformált beruházási vitarendezési mechanizmus – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer – lehetőségét kínálja a befektetőknek.

Az új beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer sarokkövei a következők:

 • állandó beruházási törvényszék
 • fellebbviteli fórum

A rendszer az eljárások átláthatóságának elvén és a rendszerrel való visszaélés elleni rendelkezéseken fog alapulni. A beruházásvédelmi megállapodás például olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megelőzik a csalárd vagy manipulatív követeléseket, például a vállalkozásoknak a követelés benyújtása céljából történő szerkezetátalakítását.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer biztosítani fogja, hogy a beruházásvédelmi megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

Hasznos linkek és elérhetőségek

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium

100 High Street, #09-01, The Treasury, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Honlap: www.mti.gov.sg

Szingapúri vállalkozás (ESG)

230 Victoria Street, 10. szint Bugis Junction Office Tower, Szingapúr 188024

Tel: + 65 6898 1800

Honlap: www.enterprisesg.gov.sg

Az ESG frankfurti hivatala

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Németország

Tel: + 49 699207350

Az ESG londoni irodája

Singapore Centre, First floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Egyesült Királyság

Tel: + 44 2074842730

Az Európai Unió szingapúri küldöttsége

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Szingapúr 179101

Tel: + 65 6336 7919

Honlap: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

További linkek:

További információk az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról és a beruházásvédelmi megállapodásról a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Áttekintésért itt találhat egy tájékoztatót is.

Ezen a linken az EU-Szingapúr kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó egyéb információkat is kereshet.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) részletes tájékoztatást nyújt az EU és Szingapúr közötti kapcsolatokról is.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások