Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás megszünteti a vámokat és a bürokráciát, amelyekkel az európai vállalkozásoknak a Szingapúrba irányuló export során szembe kell nézniük. Emellett megszünteti az egyéb kereskedelmi akadályokat, és javítja az olyan kulcsfontosságú termékek kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszeripari termékek és a gyógyszerek. A megállapodás megnyitja Szingapúr piacát az uniós szolgáltatások exportja előtt is, például a közlekedés és a távközlés terén.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás (EUSFTA) 2019. november 21-jén lépett hatályba. Lásd a megállapodás teljes szövegét és mellékleteit.

Az EU és Szingapúr beruházásvédelmi megállapodást (EUSIPA) is aláírt. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy azt valamennyi uniós tagállam saját nemzeti eljárásainak megfelelően megerősítette.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EUSFTA jelentős előnyökkel jár a vállalkozások számára, többek között

 • az uniós vállalkozások fokozott piacra jutása Szingapúrban és fordítva
 • kevésbé megterhelő technikai szabályok
 • a párhuzamos vizsgálatok megszüntetése egyes termékek esetében
 • a kereskedelmet megkönnyítő vámeljárások és származási szabályok
 • a szellemitulajdon-jogok, köztük a földrajzi jelzések védelme – különleges regionális élelmiszer- és italtermékek, például a pármai sonka és az ír whiskey
 • új lehetőségek a környezetvédelmi szolgáltatások és a zöld közbeszerzés terén
 • a kereskedelem és a zöld technológiákba való beruházás akadályainak felszámolása

Milyen előnyökkel jár majd a kereskedelmi megállapodás az EU gazdálkodó közösségei számára?

A kereskedelmi megállapodás előtt Szingapúr a sör kivételével valamennyi agrár-élelmiszeripari termék behozatalára nulla vámtételt alkalmazott. A megállapodás hatálybalépésekor Szingapúr eltörölte a sörre, a cserjésre és a samsura vonatkozó valamennyi fennmaradó vámtarifáját.

A megállapodás elismeri és védi az EU vagy Szingapúr területéről származó borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőit.

A megállapodás egészségügyi és növény-egészségügyi részében előirányzott intézkedések célja továbbá az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Ezek az intézkedések az alacsony/betegségtől mentes területek elismerésére vonatkoznak, és biztosítják az átláthatóságot és az információcserét, valamint a kereskedelmi akadályok elkerülését.

 

Szingapúr nagyon kevés mezőgazdasági területtel rendelkezik, így élelmiszerszükségletét importtal elégíti ki.

Mezőgazdasági termelése kisméretű, és a következőkre korlátozódik:

 • virág
 • bizonyos gyümölcsök (főként duriaiak és rambutánok)
 • tojás
 • zöldség
 • baromfi
 • sertéshús

2019-ben az EU-27 1,9 milliárd euró agrár-élelmiszeripari terméket exportált Szingapúrba, ami több mint kétszerese 10 évvel korábban. Szingapúr ma az EU 5. legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportpiaca Ázsiában és 18. világviszonylatban.

Mekkora a szingapúri piac? Mennyi kereskedelmet folytat az EU Szingapúrral?

Szingapúr 5,6 millió fős népességével kulcsfontosságú kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi csomópont Ázsiában. A több mint 30 partnerrel kötött kereskedelmi megállapodások kiterjedt hálózata révén az ország évente több mint 550 milliárd euróval kereskedik a világ többi részével.

Az EU számára Szingapúr az 14. legnagyobb árukereskedelmi partner a világon, és az első Délkelet-Ázsiában. A mélyen szolgáltatásorientált gazdasággal rendelkező Szingapúr egyben az EU 5. legnagyobb szolgáltatási kereskedelmi partnere világszerte.

Több mint 10 000 szingapúri irodát/regionális csomópontot létrehozó európai vállalattal az ország vált az EU 6. globális célpontjáváa kimenő közvetlen befektetések tekintetében, és az EU SEA-ban meglévő közvetlen befektetési állományának kétharmadát teszi ki.

Tarifák

A Szingapúrba irányuló kivitel esetében

A megállapodás előtt szinte minden, az EU-ból származó áru vámmentesen léphetett be Szingapúrba. A megállapodás hatálybalépése óta Szingapúr köteles vámmentesen hozzáférni az EU-ból származó valamennyi áruhoz, beleértve azokat is, amelyekre korábban vámot vetettek ki (például sör és cserj).

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2019. november 21-én a Szingapúrból az EU-ba irányuló behozatal mintegy 84 %-a vámmentesen érkezett.

A vámok azonnali eltörléséből hasznot húzó ágazatok közé tartoznak például a következők:

 • elektronika
 • gyógyszerek
 • a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett bizonyos vámok csak 3 év elteltével szűnnek meg fokozatosan)
 • feldolgozott mezőgazdasági termékek (a vegytiszta gyümölcscukor és csemegekukorica kivételével)

Az EU-ba belépő szingapúri árukra vonatkozó összes fennmaradó vámot 2024 novembere előtt fokozatosan megszüntetik.

Az EU néhány termékre – többek között egyes haltermékekre (Tilapia, Skipjack) és a feldolgozott mezőgazdaságra, valamint a vegytiszta gyümölcscukorra és csemegekukoricára – továbbra is vámot vet ki.

Vámlebontás

A kereskedelmi megállapodás 2-A. melléklete részletesen leírja a vámok 5 évre történő lebontásának szakaszolási kategóriáit.

 

Az Ön termékére vonatkozó vámlebontási ütemtervet a Saját Kereskedelmi Asszisztens cím alatt találhatja meg.

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

A kedvezményes adómértékre való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat az EUSFTA 1. jegyzőkönyve határozza meg.

A termékem az EU-ból vagy Szingapúrból származik?

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára való jogosultsághoz az Ön termékének az EU-ból vagy Szingapúrból kell származnia. Egy termék akkor minősül az EU-ból vagy Szingapúrból származónak, ha

A terméknek meg kell felelnie az e fejezetben meghatározott valamennyi egyéb alkalmazandó követelménynek is (például nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, a változtatás tilalmára vonatkozó szabály). További rugalmassági mechanizmusok is léteznek, amelyek segítik Önt a termékspecifikus szabályok betartásában (pl. tolerancia és kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonalas fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textilruházati és a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Saját kereskedelem” menüpontban találhatja.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

További rugalmasságra van szükség a termékspecifikus szabályoknak – például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak – való megfelelés érdekében.

Tűrés

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásban a tolerancia szabálya lehetővé teszi a gyártó számára olyan nem származó anyagok felhasználását, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg a következőket:

 • A Harmonizált Rendszer 2. és 4-24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével, a termék tömegének 10 %-a
 • Textiltől és ruházattól eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10 %-a

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjaiba besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyek a B. melléklet A. mellékletének bevezető megjegyzéseihez fűzött6. és 7. megjegyzésben szerepelnek.

Ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékének túllépésére.

Kumuláció

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a származás halmozásának három módját írja elő. Kérjük azonban, vegye figyelembe, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció)

 • kétoldalú kumuláció – a Szingapúrból származó anyagok akkor számíthatók az EU-ból származónak, ha azokat az EU-ban valamely termék előállításához használják fel (és fordítva)
 • Kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely az EU-val preferenciális megállapodást kötött, amely lehetővé teszi az ilyen országokból származó anyagok Szingapúrból vagy az EU-ból származónak való beszámítását, amennyiben azokat termék gyártásához használják fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv
  C. mellékletében felsorolt anyagok nem tartoznak e kumuláció hatálya alá. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • Kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely nem kötött preferenciális megállapodást az EU-val, és amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat az EU-ból vagy Szingapúrból származónak tekintsék, amennyiben azokat a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv D. mellékletében felsorolt termékek előállításához használják fel. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a változtatás tilalmára vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás:A változtatás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Szingapúrba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

Egyes műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelzések, címkék, pecsétek vagy bármilyen dokumentáció hozzáadása vagy felhelyezése az importáló ország egyedi hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban való tartósítása
 • tárolás
 • a szállítmányok megosztása

Kétség esetén a vámhatóságok felkérhetik a nyilatkozattevőt, hogy bizonyítsa a megfelelést. A megfelelést bármilyen módon bizonyítani lehet, ideértve a következőket:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

E kereskedelmi megállapodás nem teszi lehetővé a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származási eljárásokat. Az eljárásokat a megállapodás származási szabályairól szóló jegyzőkönyv B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogyan:

 • a termék származásának bejelentése
 • preferenciális elbánás igényléséhez
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását

Hogyan lehet kedvezményes tarifát igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

E megállapodás értelmében az importőrök preferenciális vámtarifát igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

Származási nyilatkozat

Az exportőr nyilatkozata

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Szingapúrból származik.

 • az EU-ban
  • elfogadott exportőr
  • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t
 • Szingapúrban azt olyan exportőr is előállíthatja, aki
  • be van jegyezve a szingapúri hatóságoknál
  • megkapta a szervezet egyedi számát

 

Engedélyszámok mintái

Az exportáló ország vámhatóságai bármely exportőr számára, aki a kereskedelmi megállapodás alapján termékeket exportál, engedélyezhetik, hogy a termékekre vonatkozóan – azok értékétől függetlenül – származási nyilatkozatot állítson ki. Az exportőrnek elegendő garanciát kell nyújtania a vámhatóságok számára arra vonatkozóan, hogy a termékek származó helyzete és a megállapodás (jegyzőkönyv) valamennyi egyéb követelményének teljesítése ellenőrizhető. Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

Mit kell tartalmaznia a származási nyilatkozatnak?

A származási nyilatkozat megtételéhez Önnek a következő szöveget kell beírnia, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon:

„Az ezen okmány (vám- vagy illetékes kormányzati engedély száma:...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv E. mellékletében található.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

Benyújtás és érvényesség

A származási nyilatkozatot kivételesen a kivitelt követően is ki lehet állítani („visszamenőleges nyilatkozat”), azzal a feltétellel, hogy azt az EU esetében legkésőbb két évvel, Szingapúr esetében pedig egy évvel az áruknak az ország területére történő belépését követően be kell mutatni az importáló országban.

Amennyiben a vámhatóság kéri, meg kell őriznie és készen kell állnia arra, hogy benyújtsa azokat az igazoló okmányokat, amelyek igazolják, hogy terméke származó (például beszállítói nyilatkozatok), és megfelel a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

A származási nyilatkozat az exportőr általi kiállítás napjától számított 12 hónapig marad érvényben.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzést az importáló ország hatóságai kérik, és azt az exportáló ország hatóságai végzik el
 • az ellenőrzés az importáló és exportáló országok vámhatóságai közötti közigazgatási együttműködésen alapul
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik. Az importáló Félnek az exportőrnél tett látogatásai nem megengedettek.
 • az exportáló Fél hatóságai határozzák meg véglegesen a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

A kereskedelmi megállapodás kompatibilisebb műszaki követelményeket és tesztelést vezet be a termékekre vonatkozóan, és csökkenti azokat a technikai akadályokat, amelyek máskülönben megnehezítenék a szingapúri termékértékesítést. Például

 • Engedélyezett gazdálkodó
 • a jelölésre és címkézésre vonatkozó szabályok egyszerűsödnek
 • csökken a termékek vizsgálatára vonatkozó költséges és időigényes eljárások megkettőzése – Szingapúr például elismeri a gépjárművekre és gépjárműalkatrészekre vonatkozó jelenlegi uniós szabványokat és vizsgálatokat
 • bevezetésre kerül a Szingapúrba exportálni kívánó uniós hústermelő létesítmények tanúsítására szolgáló rendszer.
Hogyan védi a kereskedelmi megállapodás az európai szabványokat, köztük az élelmiszer-biztonsági előírásokat?

A kereskedelmi megállapodás semmilyen módon nem érinti, módosítja, csökkenti vagy szünteti meg az uniós szabványokat egyetlen területen sem.

Ez azt jelenti, hogy a szingapúri termékeket és szolgáltatásokat csak ugyanolyan feltételek mellett lehet értékesíteni az EU-ban, mint az uniós termékeket és szolgáltatásokat. Meg kell felelniük az összes uniós szabálynak és előírásnak, például:

 • technikai szabályok és szabványok
 • a fogyasztók biztonságára vonatkozó követelmények
 • környezeti követelmények
 • állat- és növény-egészségügyi és higiéniai szabályok
 • élelmiszer-biztonsági szabályozás
Elektronika

A szabványok, műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások a vonatkozó nemzetközi szabványokon alapulnak.

A megállapodás célja a termékbiztonságra és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó párhuzamos és megterhelő megfelelőségi vizsgálati eljárások elkerülése

 • elektromos és elektronikus berendezések
 • villamos háztartási készülékek
 • elektronikus fogyasztási cikk gyártása

Szingapúr elfogadja a fogyasztók biztonsága, egészsége vagy a környezet szempontjából alacsony kockázatúnak tekintett termékek szállítói megfelelőségi nyilatkozatát.

Gépjárművek és járműalkatrészek

A megállapodással az EU-ból származó új gépjárműveket és gépjárműalkatrészeket minden további vizsgálat vagy tanúsítás nélkül el lehet adni Szingapúrban, feltéve, hogy azokat az EU-ban elfogadott nemzetközi szabványokkal, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) típus-jóváhagyási előírásaival összhangban tanúsították.

Az EU és Szingapúr arról is megállapodott, hogy

 • tartózkodjon a nemzetközi szabványoktól eltérő új szabályozási intézkedések bevezetésétől
 • az új technológiákat tartalmazó termékek értékesítésének engedélyezése, kivéve, ha az ilyen technológiák bizonyítottan jelentős kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra vagy a környezetre;
Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök

Az EU és Szingapúr megállapodott abban, hogy

 • a gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazása
 • annak biztosítása, hogy a gyógyszerek jegyzékbe vétele, árképzése és visszatérítése méltányos, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes legyen

Az EU a sajátjával egyenértékűnek ismeri el a gyógyszerhatóanyagok gyártása során alkalmazott „jó gyártási gyakorlatra” (GMP) vonatkozó szingapúri szabványokat, ami megkönnyíti a szingapúri gyógyszerhatóanyagok EU-ba irányuló exportját.

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – SPS

Ami az élelmiszer-biztonságot, valamint az állat- és növényegészségügyet illeti, mind az EU-ban, mind Szingapúrban szigorú jogszabályok és eljárások vannak érvényben. A megállapodás célja az állati eredetű termékek kivitelének megkönnyítése. Az EU és Szingapúr például abban állapodott meg, hogy értékelik egymás hústermelő létesítményekre vonatkozó ellenőrzési és tanúsítási rendszereit ahelyett, hogy minden egyes vágóhídot vagy élelmiszer-feldolgozó üzemet megvizsgálnának, mielőtt exportálhatnának.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok és követelmények a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását vagy megakadályozza, hogy exportáljon, közölje velünk
 • az online űrlap segítségével jelentse be, hogy mi áll fenn az Ön Szingapúrba irányuló exportja, és az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás hatékonyabb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Az ellátási lánc biztonságának megerősítése érdekében előirányozza, hogy az EU és Szingapúr megkezdi a kereskedelmi partnerségi programok – például az uniós „engedélyezett gazdálkodók” program – kölcsönös elismerését.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket fel kell készíteni termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét bekérhetik:

 • Kereskedelmiszámla (meg kell határozni a saját kereskedelmi asszisztensemre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket)
 • csomagjegyzék
 • Egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • Tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak.
 • Származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség érdekében Ön előzetesen kérelmezheti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást.

 

Atermék vámkezeléséhez benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens honlapra.

Eljárások

Annak leírásához, hogy az Ön termékeinek származását hogyan kell igazolni ahhoz, hogy preferenciális vámtarifát igényelhessenek, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárással kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás korszerű szabályokat is tartalmaz a szellemitulajdon-jogok védelmére és érvényesítésére.

Földrajzi árujelzők

Szingapúr megerősítette a földrajzi árujelzők jelenlegi rendszerét azáltal, hogy létrehozta a földrajzi árujelzők szingapúri bejegyzési rendszerét azon termékek oltalma érdekében, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy földrajzi származásuk miatt bizonyos hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkeznek. Az uniós gyártók kérelmezhetik földrajzi árujelzőik nyilvántartásba vételét Szingapúrban. A nem uniós gyártók is kérelmezhetik földrajzi árujelzők nyilvántartásba vételét Szingapúrban, ahol a termékek az előírt kategóriákba tartoznak. A borokra, szeszes italokra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó 139 uniós földrajzi jelzés ugyanolyan szintű védelmet élvez, mint az EU-ban. Ez a fokozott védelem megerősíti az eredeti minőségű uniós élelmiszerek, borok és szeszes italok fogyasztók általi elismerését Szingapúrban, például:

 • Bordeaux-i borok
 • Pármai sonka
 • Champagne
 • Bajor sör

Szabadalmak

A megállapodás értelmében Szingapúr kötelezettséget vállalt arra, hogy meghosszabbítja a szabadalmi oltalom időtartamát annak érdekében, hogy kompenzálja a szabadalom élettartamának az adminisztratív értékesítési eljárásból eredő csökkenését.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás 70 év szerzői jogi védelmet biztosít. Egyszeri méltányos díjazást ír elő a nyilvánosság által sugárzott vagy sugárzott hangfelvételek előállítói számára. Ezt legkésőbb 2021 novemberéig végre kell hajtani. A megállapodás összhangba hozza a szingapúri szerzői jogi jogszabályokat azokkal az országokkal, amelyek lehetővé teszik a hangfelvételek előállítói számára a műsorszolgáltatási és nyilvános előadási jogdíjak beszedését.

Védjegyek

Az EU és Szingapúr a Szellemi Tulajdon Világszervezetének közös ajánlása alapján oltalomban részesíti a jól ismert védjegyeket.

A vizsgálati adatok védelme

A megállapodás azt is előirányozza, hogy a gyógyszerek és agrokémiai termékek forgalomba hozatalára vonatkozó hatósági forgalombahozatali engedély megszerzése érdekében benyújtott vizsgálati adatok 5 évig védelemben részesülnek, amely időszak további 5 évvel meghosszabbítható.

Ipari minták

A kereskedelmi megállapodás előirányozza, hogy Szingapúr 10 évre emeli a lajstromozott formatervezési minták oltalmának időtartamát.

Végrehajtás

A megállapodás részletes rendelkezéseket tartalmaz a polgári jogi jogérvényesítési intézkedésekre vonatkozóan. Ami a határellenőrzést illeti, a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok lefoglalják a hamisított védjeggyel ellátott árukat és a szerzői jogi kalózkodással érintett árukat.

2022 novemberéig a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok a hamisított földrajzi jelzéssel ellátott árukat és a kalóztermékeket is lefoglalják, amikor azokat importálják vagy exportálják.

Szingapúr és az EU olyan eljárások mellett is elkötelezte magát, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy saját kezdeményezésükre felfüggesszék a hamisított védjeggyel ellátott áruk, a szerzői jogi kalózkodással érintett áruk és a földrajzi jelzéssel ellátott hamisított áruk forgalomba bocsátását. A földrajzi jelzéssel ellátott hamisított áruk tekintetében Szingapúr 2022 novemberéig végrehajtja ezt a kötelezettségvállalást.

A Délkelet-Ázsiában működő IPR Helpdesk szolgáltatás közvetlen támogatást nyújt a kkv-k számára a szellemi tulajdonnal kapcsolatban.

Szolgáltatások

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körére terjed ki, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók számára.

Konkrétan az EU és Szingapúr megállapodtak abban, hogy csökkentik vagy megszüntetik az alábbiakra vonatkozó egyes korlátozásokat:

 • a szolgáltatók száma
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatási eredmények mennyisége
 • a foglalkoztatható személyek száma
 • az engedélyezett jogalany konkrét típusa
 • külföldi részesedés/sajáttőke-korlátozások

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlési szolgáltatások
 • pénzügyi szolgáltatások
 • számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások
 • szállítási szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások
 • bizonyos üzleti szolgáltatások (például építészeti és mérnöki szolgáltatások)
 • postai szolgáltatások

Az EU és Szingapúr arról is megállapodott, hogy a kiszámíthatóság és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendeleteket alkalmazzák a belföldi és a külföldi szolgáltatókra. Ez vonatkozik például a következőkre:

 • postai szolgáltatások – annak biztosítása, hogy az erőfölényben lévő piaci szereplők ne folytassanak versenyellenes gyakorlatokat
 • távközlési szolgáltatások – a főbb szolgáltatóknak, például a hálózattulajdonosoknak, meghatározott hálózati elemekhez való hozzáférést kell biztosítaniuk más üzemeltetők számára, külön-külön, ésszerű és átlátható feltételek mellett.
 • nemzetközi tengeri szállítás – a vonatkozó kötelezettségvállalások meghatározása és a kötelezettségvállalások pontos meghatározása
 • számítástechnikai szolgáltatások – valamennyi jövőbeli számítástechnikai szolgáltatás lefedése azok funkcionalitása alapján
 • belföldi szabályozás – az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy amikor egy befektető szolgáltatás nyújtására vagy szolgáltatásnyújtástól eltérő szolgáltatás nyújtására kér engedélyt, tisztességes bánásmódban részesüljenek, és védve legyenek az önkényes korlátozásokkal szemben, miközben biztosított a jogorvoslathoz való joguk

 

A szolgáltatások képezik az EU és Szingapúr gazdaságának gerincét. Szingapúr az uniós szolgáltatók egyik fő csomópontja Délkelet-Ázsiában, és az EU és az ASEAN közötti kereskedelmi szolgáltatások kereskedelmének több mint felét teszi ki.

  EU Szingapúr
Szakmai szolgáltatások
 • építészeti szolgáltatások
 • könyvvezetés
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások
 • településtervezési és tájépítészeti szolgáltatások
 • vezetői tanácsadás
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • könyvvezetés
 • adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki
 • gyógyászati és fogorvosi szolgáltatások
 • állatgyógyászati szolgáltatások
Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások Az e területen nyújtott összes kapcsolódó szolgáltatás Az e területen nyújtott összes kapcsolódó szolgáltatás
Kutatás és fejlesztés
 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott K+F szolgáltatásokat;
 • társadalom- és bölcsészettudományok
 • természettudományok
 • társadalomtudományok, kivéve a jogi kutatást
Üzleti szolgáltatások
 • reklám
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadás
 • gyártással kapcsolatos tanácsadás és konzultáció
 • nyomdai és kiadói tevékenység
 • konferenciaszervezés
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • reklám
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadás
 • gépjárművek műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatásai
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások
 • biztonsági konzultáció
 • riasztásfigyelés
 • fényképészeti szolgáltatások
 • kongresszus- és kiállításszervezési szolgáltatások
 • fordítási szolgáltatások
Postai szolgáltatások Az e területhez tartozó összes kapcsolódó szolgáltatás Alap- és expressz levélpostai szolgáltatások
Távközlési szolgáltatások Jelek elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatások, a műsorszórás kivételével

Szolgáltatások (a műsorszolgáltatás kivételével), mint például

 • létesítmény- és szolgáltatásalapú szolgáltatások
 • mobilszolgáltatások és értéknövelt hálózati szolgáltatások
Környezetvédelmi szolgáltatások
 • szennyvízszolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő és az éghajlat kezelése, valamint a talaj és a vizek megtisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás, kivéve a hulladéklerakást
 • veszélyeshulladék-kezelés
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógáz-tisztítás
 • zajvédelmi szolgáltatások
 • természet és tájvédelmi szolgáltatások
Idegenforgalom és utazással kapcsolatos szolgáltatások Utazási irodák és utazásszervezési szolgáltatások
 • szállodai és egyéb szálláshely-szolgáltatás
 • étel- és italfelszolgálási szolgáltatások, kivéve a kormány által működtetett étkezési létesítményekben végzett ételfelszolgálási szolgáltatásokat
 • utazási irodák és idegenvezetői szolgáltatások
Közlekedés

Tengerhajózási szolgáltatások

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tárolás, raktározás
 • konténerállomás és -raktár
 • szállítmányozási és tengeri szállítást támogató szolgáltatások


Közúti és vasúti szolgáltatások – támogató szolgáltatások, például

 • teherszállítási ügynökség
 • rakománykezelés
 • tárolás

Tengerhajózási szolgáltatások

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tengeri szállítmányozás
 • nemzetközi vontatás
 • hajózási brókertevékenység
 • szállítmányozás
 • hajók kölcsönzése személyzettel

Közúti szállítás – támogató szolgáltatások, például

 • bérleti szolgáltatások
 • egyes támogató szolgáltatások, például gépjárműalkatrészek karbantartása és javítása
Gyártás
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbeli
 • gépek
 • papírtermékek
 • informatika és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

E-kereskedelem

Szingapúr és az EU elismeri az információk szabad áramlásának fontosságát, és megállapodtak abban, hogy nem vetnek ki vámot az elektronikus továbbításra.

Mindkét fél egyetért abban is, hogy

 • az e-kereskedelem nem sértheti a szellemi tulajdonjogokat
 • az e-kereskedelem fejlődésének összeegyeztethetőnek kell lennie a nemzetközi adatvédelmi normákkal.

Közbeszerzés

Szingapúr és az EU tagja a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának (GPA).

Már a kereskedelmi megállapodás előtt nyílt és modern közbeszerzési rendszerekkel rendelkeztek, és magas szintű átláthatósági és tisztességes eljárási normákat alkalmaztak közbeszerzési eljárásaikra, és sok esetben az uniós vállalkozások már versenyezhettek egy bizonyos értékhatár feletti közbeszerzési szerződésekért Szingapúrban.

A kereskedelmi megállapodás azonban még több lehetőséget kínál az uniós vállalkozásoknak arra, hogy Szingapúrban versenyezzenek a közbeszerzési szerződésekért.

Szingapúr

 • megállapodás a pályáztatásra vonatkozó további szabályokról
 • beleegyezett abba, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárok alacsonyabbak legyenek az olyan szervek esetében, mint a Közüzemi Tanács és az Energiapiaci Hatóság
 • kiterjesztette az átláthatóságra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződések típusait – ez azért fontos, mert az információhoz való hozzáférés az egyik legnagyobb akadály, amellyel az uniós kisebb vállalkozások szembesülnek a tengerentúli piacokhoz való hozzáférés során.

Az EU

 • további központi kormányzati minisztériumok, ügynökségek és egyéb szervek – a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásainak listájában szereplőkhöz képest –, valamint bizonyos közüzemi ágazatokban tevékenykedő szervezetek felvétele a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó nyílt ajánlati felhívások közé
 • a WTO-ban elfogadottakhoz képest több típusú, nyílt közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződést tartalmazott, mint például:
  • vasúti szolgáltatások
  • számítástechnikai szolgáltatások
  • távközlési szolgáltatások
  • tájépítészeti szolgáltatások

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

A kereskedelmi megállapodás kötelező erejű kötelezettségvállalásokat határoz meg annak biztosítására, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem hazai szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Tiltja a „fenékre ható” gyakorlatokat, ahol a munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályokat csökkentik a kereskedelem és a beruházások vonzása érdekében, ugyanakkor elismeri az EU és Szingapúr azon jogát, hogy saját környezetvédelmi és munkavédelmi szinteket állapítsanak meg.

A kereskedelmi megállapodás célja, hogy fokozza a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, beleértve a következőket:

 • vállalkozások társadalmi felelőssége
 • ökocímkézési kezdeményezések
 • tisztességes és etikus kereskedelem
 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható kezelése, többek között a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint a halállományok megőrzése és kezelése révén

Munkaügyi előírások

A szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) azon egyezményeinek végrehajtására vonatkozóan, amelyeket a felek ratifikáltak, de arra vonatkozóan is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket az alapvető jogokról szóló ILO-egyezmények ratifikálása érdekében, amelyeknek még nem részes felei, mint például:

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának miniszteri nyilatkozata a teljes és termelékeny foglalkoztatás és tisztességes munka mindenki számára történő megteremtéséről (2006)
 • az ILO nyilatkozata a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról
 • az alapvető ILO-egyezmények

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz az EU és Szingapúr részéről azon többoldalú környezetvédelmi megállapodások hatékony végrehajtására vonatkozóan, amelyeknek az EU és/vagy Szingapúr részes felei, mint például:

 • az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC)

Az éghajlatváltozással kapcsolatos konkrét rendelkezések még inkább kiemelik az EU és Szingapúr által az éghajlatváltozás kezelése érdekében tett erőfeszítéseket.

A szabadkereskedelmi megállapodás előirányozza továbbá a felek közötti együttműködést, beleértve az ökocímkézést és a zöld közbeszerzést, valamint az éghajlatbarát áruk és szolgáltatások – például a fenntartható megújuló energiaforrások – kereskedelme előtt álló akadályok felszámolását; a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos csökkentése és a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítása.

Beruházás

Az EU-Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás (EUSIPA) azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam saját nemzeti eljárásainak megfelelően ratifikálta.

Amint hatályba lép, tovább javítja a befektetési környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetőknek.

A megállapodás biztosítani fogja, hogy az európai és a szingapúri befektetők egyenlő és tisztességes bánásmódban részesüljenek, és ne részesüljenek hátrányos megkülönböztetésben, mint például:

 • kényszerkisajátítások vagy megfelelő kártalanítás nélküli kisajátítások
 • diszkrimináció
 • a működési engedélyek visszavonása
 • a fogadó állam által elkövetett visszaélések, például a jogszerű eljárás hiánya vagy a nemzetközi tőkeátutalási képesség hiánya

A beruházásvédelmi megállapodás egy modern és megreformált beruházási vitarendezési mechanizmus – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer – lehetőségét kínálja a befektetőknek.

A beruházási vitákkal foglalkozó új bírósági rendszer sarokkövei a következők:

 • állandó beruházási törvényszék
 • Fellebbviteli Bíróság

A rendszer az eljárások átláthatóságának elvein és a rendszerrel való visszaélés elleni rendelkezéseken fog alapulni. A beruházásvédelmi megállapodás például olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák a csalárd vagy manipulatív követeléseket, mint például egy vállalkozás követelés benyújtása céljából történő átszervezése.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer biztosítja, hogy a beruházásvédelmi megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium

100 High Street, #09-01, The Treasury, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria Street, 10. szint, Bugis Junction Office Tower, Szingapúr, 188024

Tel: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

ESG frankfurti irodája

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Németország

Tel: + 49 699207350

Az ESG londoni irodája

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Egyesült Királyság

Tel: + 44 2074842730

Az Európai Unió szingapúri küldöttsége

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Szingapúr 179101

Tel: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

További linkek:

További információk az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról és a beruházásvédelmi megállapodásról a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Áttekintésért látogasson el egy tájékoztatóra is.

Az EU-Szingapúr kereskedelmi kapcsolatokról további információkat is találhat az alábbi linken.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) is részletes tájékoztatást nyújt az EU és Szingapúr közötti kapcsolatokról.

Share this page:

Gyorshivatkozások