Az EU-Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás megszünteti azokat a vámokat és bürokráciát, amelyekkel az európai cégek a Szingapúrba irányuló exportjuk során szembesülnek. Emellett más kereskedelmi akadályokat is felszámol, és javítja az olyan kulcsfontosságú áruk kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszer-ipari termékek és a gyógyszerek. A megállapodás megnyitja Szingapúr piacát az uniós szolgáltatások exportja előtt is, például a közlekedés és a távközlés terén.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás (EUSFTA) 2019. november 21-én lépett hatályba. Lásd a megállapodás teljes szövegét és mellékleteit.

Az EU és Szingapúr beruházásvédelmi megállapodást (EUSIPA) is aláírt. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam – saját nemzeti eljárásainak megfelelően – megerősítette.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EUSFTA jelentős előnyökkel jár a vállalkozások számára, többek között

 • az uniós vállalkozások piacra jutásának javítása Szingapúrban és fordítva
 • kevésbé megterhelő technikai szabályok
 • a párhuzamos vizsgálatok megszüntetése egyes termékek esetében
 • a kereskedelmet megkönnyítő vámeljárások és származási szabályok
 • a szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve a földrajzi jelzéseket is – különleges regionális élelmiszer- és italtermékek, például pármai sonka és ír whiskey
 • új lehetőségek a környezetvédelmi szolgáltatások és a zöld közbeszerzés terén
 • a zöld technológiákba való kereskedelem és beruházások előtt álló akadályok felszámolása

Milyen előnyökkel jár a kereskedelmi megállapodás az EU gazdálkodó közösségei számára?

A kereskedelmi megállapodás előtt Szingapúr nulla vámot vetett ki a sör kivételével valamennyi agrár-élelmiszeripari termék behozatalára. A megállapodás hatálybalépésekor Szingapúr megszüntette a sörre, a samsura és a samsura vonatkozó összes fennmaradó vámot.

A megállapodás elismeri és oltalomban részesíti az EU vagy Szingapúr területéről származó borokra, szeszes italokra, mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzéseket.

A megállapodás állat- és növény-egészségügyi részében előirányzott intézkedések célja továbbá az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Ezek az intézkedések az alacsony/mentes kártevő- vagy betegségmentes területek elismerésére vonatkoznak, és biztosítják az átláthatóságot és az információcserét, valamint a kereskedelmi akadályok elkerülését.

 

Szingapúr nagyon kevés mezőgazdasági területtel rendelkezik, így élelmiszerigényét importtal elégíti ki.

Mezőgazdasági termelése kisléptékű, és a következőkre korlátozódik:

 • virágok
 • bizonyos gyümölcsök (főként durian és kovabután)
 • tojások
 • zöldségek
 • baromfi: baromfi
 • sertéshús

2019-ben az EU-27 1,9 milliárd EUR értékű agrár-élelmiszeripari terméket exportált Szingapúrba, több mint kétszerese tíz évvel korábban. Szingapúr jelenleg az EU ötödik legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportpiaca Ázsiában és a világ 18. legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportpiaca.

Mekkora a szingapúri piac? Mennyi kereskedelmi tevékenységet folytat az EU Szingapúrral?

Az 5,6 millió fős népességgel Szingapúr kulcsfontosságú kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi csomópontot jelent Ázsiában. A kereskedelmi megállapodások kiterjedt hálózata több mint 30 partnerrel rendelkezik, és az ország évente több mint 550 milliárd euróval kereskedik a világ többi részével.

Az EU számára Szingapúr a világ 14. legnagyobb árukereskedelmi partnere, Délkelet-Ázsiában pedig az első. Szingapúr, amely mélyen szolgáltatásorientált gazdasággal rendelkezik, egyben az EU ötödik legnagyobb szolgáltató kereskedelmi partnere világszerte.

Mivel több mint 10 000 európai vállalat hozott létre irodát/regionális központokat Szingapúrban, az ország lett az EU hatodikglobális célpontja a külföldre irányuló közvetlen befektetések terén, és az EU közvetlen befektetéseinek kétharmadát teszi ki a SEA-ban.

Vámtarifák

A Szingapúrba irányuló export esetében

A megállapodás előtt szinte minden, az EU-ból származó áru már vámmentesen beléphetett Szingapúrba. A megállapodás hatálybalépése óta Szingapúr köteles vámmentes hozzáférést biztosítani az EU-ból származó valamennyi áruhoz, beleértve azokat is, amelyek korábban vámkötelesek voltak (például a sör és a stout).

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2019. november 21-én a Szingapúrból az EU-ba irányuló behozatal mintegy 84%-a vámmentes.

Példák a vámok azonnali eltörléséből hasznot húzó ágazatokra:

 • elektronika
 • gyógyszerek
 • a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett bizonyos vámok csak 3 év elteltével szűnnek meg)
 • feldolgozott mezőgazdasági termékek (a vegytiszta gyümölcscukor és a csemegekukorica kivételével)

Az EU-ba belépő szingapúri árukra vonatkozó szinte valamennyi fennmaradó vámot 2024 novembere előtt fokozatosan megszüntetik.

Az EU néhány termékre – többek között egyes haltermékekre (Tilapia, Skipjack) és a feldolgozott mezőgazdaságra, valamint a vegytiszta gyümölcscukorra és a csemegekukoricára – a kivezetési időszak végét követően is továbbra is vámot fog alkalmazni.

A vámok lebontása

A kereskedelmi megállapodás a 2-A. mellékletben részletesen ismerteti a vámok 5 évre szóló lebontásának szakaszolási kategóriáit.

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó vámlebontási ütemtervet a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találja.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha újdonság a témával kapcsolatban, az árukról szóló részben bemutathatja a főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A származási szabályokat az EUSFTA 1. jegyzőkönyve határozza meg.

A termékem az EU-ból vagy Szingapúrból származik?

Ahhoz, hogy az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára legyen jogosult, az Ön termékének az EU-ból vagy Szingapúrból kell származnia. Egy termék akkor minősül az EU-ból vagy Szingapúrból származónak, ha

A terméknek a fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is meg kell felelnie (például nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, a változtatás tilalmára vonatkozó szabály). További rugalmassági mechanizmusok is léteznek, amelyek segítik Önt a termékspecifikus szabályok betartásában (pl. tolerancia és kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalká fonására – ezeket a szabályokat főként a textilruházat és a vegyipar területén alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot irányozunk elő a termékspecifikus szabályok – például a tűréshatárok vagy a kumuláció – betartásának elősegítésére.

Tűréshatár

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásban a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A termék tömegének 10%-a a Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • A textiltől és ruházati cikktől eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10%-a

Egyedi tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába sorolt textíliákra és ruházati termékekre, amelyek az A. melléklet B. mellékletben található listához fűzött bevezető megjegyzések 6. és 7. megjegyzésében szerepelnek.

Ez a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére.

Kumulációs kumuláció

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a származás kumulálásának három módját írja elő. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció)

 • kétoldalú kumuláció – a Szingapúrból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak, ha egy termék EU-ban történő előállításához használják fel őket (és fordítva)
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely preferenciális megállapodást kötött az EU-val, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat Szingapúrból vagy az EU-ból származónak tekintsék, amennyiben egy termék előállítása során felhasználják őket.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv C. mellékletében felsorolt anyagok nem tartoznak a kumuláció hatálya alá. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • ez a kumuláció
  jelenleg nem alkalmazandó olyan ASEAN-országgal, amely nem kötött preferenciális megállapodást az EU-val, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat az EU-ból vagy Szingapúrból származónak tekintsék, amennyiben azokat a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv D. mellékletében felsorolt termékek előállításához használják fel.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a változtatás tilalmára vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Szingapúrba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

Bizonyos műveleteket harmadik országban is végre lehet hajtani, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely dokumentáció hozzáadása vagy elhelyezése az importáló ország sajátos hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban való megőrzése
 • tárolás:
 • a szállítmányok felosztása

Kétség esetén a vámhatóságok felkérhetik a nyilatkozattevőt, hogy igazolja a megfelelést. A megfelelést bármilyen módon igazolni lehet, beleértve a következőket:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok 
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

E kereskedelmi megállapodás nem teszi lehetővé a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

A származásra vonatkozó eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származásra vonatkozó eljárásokat. Az eljárásokat a megállapodás származási szabályairól szóló jegyzőkönyv B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogyan:

 • a termék származásának feltüntetése
 • preferenciális elbánás igényléséhez
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

E megállapodás értelmében az importőrök preferenciális vámtarifát igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

Származási nyilatkozat

Az exportőr nyilatkozata

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Szingapúrból származik

 • az EU-ban ez elvégezhető
 • Szingapúrban olyan exportőr készítheti el, aki
  • a szingapúri hatóságok nyilvántartásba vették
  • egyedi jogalany-azonosító számot kapott

 

Elfogadott exportőrök

Az exportáló ország vámhatóságai engedélyezhetik bármely olyan exportőrnek, aki a kereskedelmi megállapodás alapján termékeket exportál, hogy a termékek értékétől függetlenül származási nyilatkozatot állítson ki. Az exportőrnek elegendő garanciát kell nyújtania a vámhatóságok számára arra vonatkozóan, hogy a termékek származó helyzete és a megállapodás (jegyzőkönyv) összes többi követelményének teljesítése ellenőrizhető. A vámhatóságok visszaélés esetén visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

Mit kell tartalmaznia a származási nyilatkozatnak?

Származási nyilatkozat kiállításához a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon be kell írnia, le kell bélyegeznie vagy kinyomtatnia a nyilatkozatot a következő szöveggel:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámügyi vagy illetékes kormányzati engedély száma...) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv E. mellékletében található.

Számlanyilatkozatot személyesen kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatóságai írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes felelősséget vállalnak az Önt azonosító nyilatkozatokért.

Benyújtás és érvényesség

A származási nyilatkozatot kivételesen a kivitel után is ki lehet állítani (a továbbiakban: visszamenőleges nyilatkozat), azzal a feltétellel, hogy azt az EU esetében legkésőbb két évvel, Szingapúr esetében pedig egy évvel az áruknak a területre történő belépését követően bemutatják az importáló országban.

Önnek meg kell őriznie és készen kell állnia olyan igazoló okmányok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ön terméke származó (például beszállítói nyilatkozat), és a vámhatóságok kérésére megfelel a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek.

A származási nyilatkozat az exportőr általi kiállítás napjától számított 12 hónapig érvényes.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzést az importáló ország hatóságai kérik, és azt az exportáló ország hatóságai végzik el.
 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló országok vámhatóságai közötti közigazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik. Az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.
 • az exportáló Fél hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről

A termékekre vonatkozó követelmények 

Műszaki szabályok és követelmények

A kereskedelmi megállapodás kompatibilisebb műszaki követelményeket és tesztelést vezet be a termékekre vonatkozóan, és csökkenti azokat a technikai akadályokat, amelyek máskülönben megnehezítenék termékeik Szingapúrban történő értékesítését. Például:

 • Engedélyezett gazdálkodó
 • a jelölésre és címkézésre vonatkozó szabályok egyszerűsödnek
 • csökken a termékek vizsgálatára vonatkozó költséges és időigényes eljárások megkettőzése – Szingapúr például elismeri a jelenlegi uniós szabványokat, valamint a gépkocsik és gépjárműalkatrészek tesztelését
 • bevezetésre kerül a Szingapúrba exportálni kívánó uniós hústermelő létesítmények tanúsítására szolgáló rendszer
Hogyan védi a kereskedelmi megállapodás az európai szabványokat, köztük az élelmiszer-biztonsági előírásokat?

A kereskedelmi megállapodás semmilyen módon nem érinti, nem módosítja, nem csökkenti vagy szünteti meg az uniós normákat egyetlen területen sem.

Ez azt jelenti, hogy szingapúri termékeket és szolgáltatásokat csak ugyanolyan feltételek mellett lehet értékesíteni az EU-ban, mint az uniós termékeket és szolgáltatásokat. Meg kell felelniük az összes uniós szabálynak és rendeletnek, mint például

 • műszaki szabályok és szabványok
 • a fogyasztók biztonságára vonatkozó követelmények
 • környezetvédelmi követelmények
 • állat- és növény-egészségügyi és higiéniai szabályok
 • élelmiszer-biztonsági rendeletek
Elektronika

A szabványok, műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások a vonatkozó nemzetközi szabványokon alapulnak.

A megállapodás célja, hogy elkerülje a termékbiztonsággal és az elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos párhuzamos és nehézkes megfelelőségi vizsgálati eljárásokat

 • elektromos és elektronikai berendezés
 • elektromos háztartási készülékek
 • fogyasztói elektronika

Szingapúr elfogadja a szállító megfelelőségi nyilatkozatát a fogyasztók biztonsága, az egészség vagy a környezet szempontjából alacsony kockázatúnak ítélt termékek esetében.

Gépjárművek és járműalkatrészek

A megállapodás lehetővé teszi, hogy az EU-ból származó új gépjárműveket és gépjárműalkatrészeket bármilyen további vizsgálat vagy tanúsítás nélkül értékesítsék Szingapúrban, feltéve, hogy azokat az EU-ban elfogadott nemzetközi szabványokkal, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) típusjóváhagyási előírásaival összhangban tanúsították.

Az EU és Szingapúr abban is megállapodott, hogy

 • tartózkodik a nemzetközi szabványoktól eltérő új szabályozási intézkedések bevezetésétől
 • új technológiákat alkalmazó termékek értékesítésének lehetővé tétele, kivéve, ha az ilyen technológiák bizonyítottan jelentős kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra vagy a környezetre nézve
Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök

Az EU és Szingapúr megállapodott abban, hogy

 • a gyógyszeripari termékekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazása
 • annak biztosítása, hogy a gyógyszerek jegyzékbe vétele, árképzése és visszatérítése tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes legyen

Az EU a sajátjával egyenértékűnek fogja elismerni Szingapúrnak a gyógyszerhatóanyagok gyártása során alkalmazott „jó gyártási gyakorlatra” (GMP) vonatkozó szabványait, ami megkönnyíti a szingapúri gyógyszerhatóanyagok EU-ba irányuló kivitelét.

Egészségügyi és biztonsági követelmények – SPS

Ami az élelmiszer-biztonságot, valamint az állat- és növényegészségügyet illeti, az EU és Szingapúr egyaránt szigorú jogszabályokkal és eljárásokkal rendelkezik. A megállapodás célja az állati eredetű termékek kivitelének megkönnyítése. Az EU és Szingapúr például megállapodtak abban, hogy értékelik egymás hústermelő létesítményekre vonatkozó ellenőrzési és tanúsítási rendszereit, ahelyett, hogy megkövetelnék, hogy a másik fél ellenőrizze az egyes vágóhidakat vagy élelmiszer-feldolgozó üzemeket, mielőtt exportálhatnák.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok és követelmények a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályt jelenthetnek a nemzetközi kereskedelemben, és így jelentős terhet jelenthetnek Önnek mint exportőrnek.

 • ha Ön úgy véli, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását, vagy megakadályozza az exportot, akkor mondhatja el, hogy
 • az online űrlap segítségével számoljon be arról, hogy mi akadályozza meg a Szingapúrba irányuló exportját, és az EU elemzi az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Lépjen velünk kapcsolatba

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás hatékonyabb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

A szállítási lánc biztonságának megerősítése érdekében előirányozza, hogy az EU és Szingapúr megkezdje az olyan kereskedelmi partnerségi programok kölcsönös elismerését, mint az EU engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó programja.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét:

 • kereskedelmi számla (a formájával és tartalmával kapcsolatos konkrét követelmények meghatározása kereskedelmi asszisztensemben)
 • li t csomagolás
 • egyesárucikkekre vonatkozó behozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy előzetesen kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást kíván igényelni.

 

Atermék vámkezeléséhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a „My Trade Assam” menüpontra.

Eljárások

A preferenciális tarifális elbánás igényléséhez szükséges termékek származásának igazolásához, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályok ismertetéséhez lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszt.

A behozatali és kiviteli vámeljárásra vonatkozó információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás korszerű szabályokat is tartalmaz a szellemitulajdon-jogok védelme és érvényesítése érdekében.

Földrajzi árujelzők

Szingapúr megerősítette a földrajzi árujelzőkre vonatkozó jelenlegi rendszerét azáltal, hogy létrehozta a földrajzi árujelzők bejegyzésére szolgáló rendszert Szingapúrban azon termékek védelme érdekében, amelyek különleges minőségűek, vagy földrajzi származásuk miatt bizonyos hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkeznek. Az uniós termelők kérelmezhetik földrajzi árujelzőik bejegyzését Szingapúrban. A nem uniós termelők is kérelmezhetik a földrajzi árujelzők bejegyzését Szingapúrban, ahol a termékek az előírt kategóriákba tartoznak. 139, borokra, szeszes italokra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós földrajzi árujelző az EU-ban alkalmazottal megegyező szintű oltalmat élvez. Ez a fokozott védelem erősíteni fogja a hiteles, minőségi uniós élelmiszeripari termékek, borok és szeszes italok fogyasztók általi elismerését Szingapúrban, például

 • Bordeaux borok
 • Pármai sonka
 • Champagne
 • Bajor sör

Szabadalmak

A megállapodás értelmében Szingapúr kötelezettséget vállalt arra, hogy meghosszabbítja a szabadalmi oltalom időtartamát annak érdekében, hogy kompenzálja a szabadalmi élettartamnak az adminisztratív forgalmazási operatív folyamatból eredő csökkenését.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás 70 év szerzői jogi védelmet biztosít. Egyszeri méltányos díjazást ír elő a nyilvánosan sugárzott vagy sugárzott hangfelvételek előállítói számára. Ennek végrehajtására legkésőbb 2021 novemberében kerül sor. A megállapodás összehangolja a szingapúri szerzői jogi jogszabályokat azokkal az országokkal, amelyek lehetővé teszik a hangfelvétel-előállítók számára, hogy műsorsugárzási és nyilvános előadási jogdíjakat gyűjtsenek.

Védjegyek

Az EU és Szingapúr a Szellemi Tulajdon Világszervezetének közös ajánlása alapján oltalomban részesíti a jól ismert védjegyeket.

A vizsgálati adatok védelme

A megállapodás azt is előírja, hogy a gyógyszerészeti és mezőgazdasági vegyi termékek forgalomba hozatalára vonatkozó hatósági forgalombahozatali engedély megszerzése céljából benyújtott vizsgálati adatok 5 évig védelmet élveznek, amely további öt évvel meghosszabbítható.

Ipari minták

A kereskedelmi megállapodás értelmében Szingapúr 10 évre növeli a lajstromozott formatervezési minták oltalmának időtartamát.

Végrehajtás

A megállapodás részletes rendelkezéseket tartalmaz a polgári jogi végrehajtási intézkedésekről. Ami a határellenőrzést illeti, a jogosultak kérhetik a szingapúri vámhatóságoktól, hogy foglaljanak le hamisított védjeggyel ellátott árukat és szerzői jogi kalóztermékeket.

2022 novemberéig a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok a hamisított földrajzi jelzéssel ellátott árukat és a kalóz formatervezési mintákat is foglalják le, amikor azokat importálni vagy exportálni kívánják.

Szingapúr és az EU olyan eljárások mellett is elkötelezte magát, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy saját kezdeményezésükre felfüggesszék a hamisított védjeggyel ellátott áruk, szerzői jogi kalózkodással érintett áruk és földrajzi jelzéssel ellátott hamisított áruk forgalomba hozatalát. A földrajzi árujelzővel ellátott hamisított áruk tekintetében Szingapúr 2022 novemberéig végrehajtja ezt a kötelezettségvállalást.

A délkelet-ázsiai szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó ügyfélszolgálat segélyvonalat kínál a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatására.

Szolgáltatások nyújtása

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körét öleli fel, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók számára.

Konkrétan, az EU és Szingapúr megállapodott abban, hogy csökkentik vagy megszüntetik az alábbiakra vonatkozó korlátozásokat:

 • a szolgáltatók száma
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatások kimeneteinek mennyisége
 • a foglalkoztatható személyek száma
 • az engedélyezett jogalany konkrét típusa
 • külföldi részesedési/sajáttőke-korlátozások

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlési szolgáltatások
 • pénzügyi szolgáltatások
 • számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások
 • szállítási szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások
 • bizonyos üzleti szolgáltatások (például építészeti és mérnöki szolgáltatások)
 • postai szolgáltatások

Az EU és Szingapúr arról is megállapodott, hogy a kiszámíthatóság és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendeleteket kell alkalmazni a belföldi és a külföldi szolgáltatókra. Ez vonatkozik például a következőkre:

 • postai szolgáltatások – annak biztosítása, hogy az erőfölényben lévő piaci szereplők ne folytassanak versenyellenes gyakorlatokat
 • távközlési szolgáltatások – a fő szolgáltatóknak, például a hálózattulajdonosoknak szétválasztási alapon, ésszerű és átlátható feltételek mellett hozzáférést kell biztosítaniuk más üzemeltetők számára bizonyos hálózati elemekhez
 • nemzetközi tengeri szállítás – a vonatkozó kötelezettségvállalások meghatározása és a kötelezettségvállalások pontos meghatározása
 • számítástechnikai szolgáltatások – az összes jövőbeli számítógépes szolgáltatás felvétele azok funkciói alapján
 • belföldi szabályozás – az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy amikor egy befektető szolgáltatásnyújtási vagy nem szolgáltatási engedélyért folyamodik, tisztességes bánásmódban részesüljön, és védve legyen az önkényes korlátozásokkal szemben, miközben fellebbezési joga biztosított

 

A szolgáltatások az EU és Szingapúr gazdaságának gerincét képezik. Szingapúr az uniós szolgáltatók egyik legfontosabb délkelet-ázsiai központja, és az EU és az ASEAN közötti kereskedelmi szolgáltatások kereskedelmének több mint felét teszi ki.

  AZ EU Szingapúr
Szakmai szolgáltatások
 • építészeti szolgáltatások 
 • a számvitel elszámolása
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások
 • településtervezési és tájépítészeti szolgáltatások
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • a számvitel elszámolása
 • adózás, adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki tevékenység
 • gyógyászati és fogorvosi szolgáltatások
 • állat-egészségügyi szolgáltatások
Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen
Kutatás és fejlesztés
 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott K+F szolgáltatásokat
 • Társadalom- és humán tudományok
 • természettudományok
 • társadalomtudományok, kivéve a jogi kutatást
Üzleti szolgáltatások
 • hirdetések reklámozása
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • a gyártással kapcsolatos tanácsadás és tanácsadás
 • nyomdai és kiadói tevékenység
 • konvenciós szolgáltatások
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • hirdetések reklámozása 
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • gépjárművek műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatásai
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások
 • biztonsági konzultáció
 • riasztásfigyelés
 • fényképészeti szolgáltatások
 • Konvent- és kiállításszervezési szolgáltatások
 • fordítási szolgáltatások
Postai szolgáltatások Az e területhez tartozó valamennyi kapcsolódó szolgáltatás Alapvető és expressz levélszolgáltatások
Távközlési szolgáltatások Jelek elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (kivéve a műsorszolgáltatást), mint például:

 • létesítményalapú és szolgáltatásalapú szolgáltatások
 • mobil szolgáltatások és hozzáadott értéket képviselő hálózati szolgáltatások
Környezetvédelmi szolgáltatások
 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő és az éghajlat kezelése, valamint a talaj és a vizek tisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás, kivéve a hulladéklerakóval kapcsolatos szolgáltatásokat
 • veszélyes hulladék kezelése
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógázok tisztítása
 • zajcsökkentő szolgáltatások
 • természet és tájvédelmi szolgáltatások
Idegenforgalom és utazással kapcsolatos szolgáltatások Utazási irodák és utazásszervezési szolgáltatások 
 • szállodai és egyéb szállásszolgáltatás
 • étel- és italfelszolgálás, kivéve a kormány által működtetett étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és idegenvezetői szolgáltatások
Szállítás

Tengerhajózás – a következőkhöz kapcsolódó szolgáltatások:

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tárolás és raktározás
 • konténerállomás és raktár
 • szállítmányozás és a tengeri szállítást támogató szolgáltatások


Közúti és vasúti szolgáltatások – támogató szolgáltatások, például

 • teherszállítási ügynökség
 • rakománykezelés
 • tárolás: 

Tengerhajózás – a következőkhöz kapcsolódó szolgáltatások:

 • nemzetközi személy- és áruszállítás
 • tengeri ügynöki szolgáltatások
 • nemzetközi vontatás
 • hajózási ügynöki tevékenység
 • szállítmányozás
 • hajók kölcsönzése személyzettel

Közúti szállítás – támogató szolgáltatások, például

 • bérleti szolgáltatások
 • bizonyos kiegészítő szolgáltatások, például gépjárműalkatrészek karbantartása és javítása
Gyártás
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbelik
 • gép
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

E-kereskedelem

Szingapúr és az EU elismeri az információk szabad áramlásának fontosságát, és megállapodtak abban, hogy nem vetnek ki vámot az elektronikus továbbításra.

Mindkét fél egyetért abban is, hogy

 • az e-kereskedelem nem sértheti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
 • az e-kereskedelem fejlesztésének összeegyeztethetőnek kell lennie a nemzetközi adatvédelmi normákkal

Közbeszerzés

Szingapúr és az EU tagjai a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának (GPA).

Már a kereskedelmi megállapodás előtt is nyitott és korszerű közbeszerzési rendszerekkel rendelkeztek, és közbeszerzési eljárásaik során magas szintű átláthatósági és tisztességes eljárási normákat alkalmaztak, és sok esetben az uniós vállalkozások máris képesek voltak versenyezni Szingapúrban egy bizonyos értékhatár feletti közbeszerzési szerződésekért.

A kereskedelmi megállapodás azonban még több lehetőséget kínál az uniós vállalkozásoknak arra, hogy versenyezzenek a szingapúri közbeszerzési szerződésekért.

Szingapúr:

 • megállapodott a pályáztatásra vonatkozó további szabályokról
 • megállapodott abban, hogy olyan szervek esetében, mint a Közüzemi Tanács és az Energiapiaci Hatóság, a nyílt pályázati eljárások esetében alacsonyabb értékhatárokat állapít meg
 • kibővítették az átláthatóságra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződések típusait – ez azért fontos, mert az információkhoz való hozzáférés az egyik legnagyobb akadály, amellyel az uniós kisebb vállalatok szembesülnek a tengerentúli piacokhoz való hozzáférés során

Az EU:

 • a közbeszerzési pályázatokra nyitva álló szervezetek listája a WTO Kormányzati Közbeszerzési Megállapodásában szereplő minisztériumokhoz, ügynökségekhez és egyéb szervekhez képest további központi kormányzati minisztériumokkal, ügynökségekkel és egyéb szervekkel, valamint bizonyos közműágazatokban tevékenykedő szervezetekkel egészül ki.
 • a Bizottság a WTO-ban elfogadottakhoz képest több típusú, nyílt pályázati eljárás tárgyát képező közszolgáltatási szerződést foglalt magában, mint például
  • vasúti szolgáltatások
  • számítógépes szolgáltatások
  • távközlési szolgáltatások
  • tájépítészeti szolgáltatások

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

A kereskedelmi megállapodás kötelező erejű kötelezettségvállalásokat határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy a hazai környezetvédelmi és munkaügyi védelmi szintek összhangban legyenek az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Tiltja az „alulról lefelé irányuló” versenyt, ahol a munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályokat a kereskedelem vagy a beruházások vonzása érdekében csökkentik, ugyanakkor elismeri az EU és Szingapúr jogát arra, hogy meghatározzák saját környezetvédelmi és munkaügyi védelmi szintjüket.

A kereskedelmi megállapodás célja, hogy fokozza a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, többek között

 • vállalati társadalmi felelősségvállalás
 • ökocímkézési kezdeményezések
 • tisztességes és etikus kereskedelem
 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható kezelése, többek között a fenntartható erdőgazdálkodás és a halállományok megőrzése és kezelése révén

Munkaügyi normák

A szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) azon egyezményeinek végrehajtására vonatkozóan, amelyeket a felek ratifikáltak, de kötelezettségvállalásokat is tartalmaz az alapvető jogokról szóló azon ILO-egyezmények ratifikálásához szükséges lépések megtételére, amelyeknek még nem aláíró felei, mint például

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. évi miniszteri nyilatkozata a teljes és termékeny foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról mindenki számára
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz az EU és Szingapúr részéről azon többoldalú környezetvédelmi megállapodások hatékony végrehajtására vonatkozóan, amelyeknek az EU és/vagy Szingapúr részes fele, mint például

 • a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC)

Az éghajlatváltozásra vonatkozó konkrét rendelkezések még inkább hangsúlyozzák az EU és Szingapúr által az éghajlatváltozás kezelése érdekében tett erőfeszítéseket.

A szabadkereskedelmi megállapodás előirányozza továbbá a felek közötti együttműködést, többek között az ökocímkézés és a zöld közbeszerzés terén, valamint az éghajlatbarát áruk és szolgáltatások – például a fenntartható megújuló energiaforrásokból származó termékek – kereskedelme előtt álló akadályok felszámolását; a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos csökkentése és a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatának előmozdítása.

Beruházások

Az EU-Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás (EUSIPA) azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam saját nemzeti eljárásai szerint megerősítette azt.

Hatálybalépését követően tovább javítja a befektetési környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetőknek.

A megállapodás biztosítani fogja, hogy az európai és szingapúri beruházók egyenlő és tisztességes bánásmódban részesüljenek, és ne részesüljenek megkülönböztető bánásmódban, például

 • kényszerkisajátítások vagy megfelelő kártalanítás nélküli kisajátítások
 • hátrányos megkülönböztetés
 • a működési engedélyek visszavonása
 • a fogadó állam által elkövetett visszaélések, például a jogszerű eljárás hiánya vagy a nemzetközi tőketranszferek elmaradása

A beruházásvédelmi megállapodás lehetőséget kínál a beruházóknak egy modern és megreformált beruházási vitarendezési mechanizmusra, a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre.

A beruházási vitákkal foglalkozó új bírósági rendszer sarokkövei a következők:

 • az Elsőfokú Bíróság állandó beruházási bírósága
 • fellebbezési Fellebbviteli Fórum

A rendszer az eljárások átláthatóságának elvén és a rendszerrel való visszaélés elleni rendelkezéseken fog alapulni. A beruházásvédelmi megállapodás például olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák az olyan csalárd vagy manipulatív követeléseket, mint például a vállalkozásnak a követelés benyújtása céljából történő átszervezése.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer biztosítja, hogy a beruházásvédelmi megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium

100 High Street, #09–01, The Treasury, Szingapúr 179434

Tel.: + 65 6225 9911

Internet: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria utca, 10. szintű Bugis Junction Office torony, Szingapúr 188024

Tel.: + 65 6898 1800

Internet: www.enterprisesg.gov.sg

Az ESG frankfurti irodája

Szingapúri központ, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Németország

Tel.: + 49 699207350

Az ESG londoni irodája

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Egyesült Királyság

Tel.: + 44 2074842730

Az Európai Unió szingapúri küldöttsége

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Szingapúr 179101

Tel.: + 65 6336 7919

Internet: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

További linkek:

További információk az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról és a beruházásvédelmi megállapodásról a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Áttekintésért látogasson el az itt található tájékoztatóra is.

Ezen a linken az EU-Szingapúr kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó egyéb információk is megtalálhatók.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szintén részletes tájékoztatást nyújt az EU és Szingapúr közötti kapcsolatokról.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások