EU-Ukrajna mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség

Az EU és Ukrajna 2014 novembere óta ideiglenesen alkalmazza a társulási megállapodást. E társulási megállapodás részeként 2016 januárja óta ideiglenesen alkalmazzák a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást (DCFTA). Csökkenti azokat a vámokat, amelyekkel az európai vállalkozásoknak az Ukrajnába irányuló export során szembe kell nézniük. A megállapodás megkönnyíti a kereskedelmet azáltal, hogy hatékonyabbá teszi a vámeljárásokat, valamint fokozatosan közelíti az ukrán jogszabályokat, szabályokat és eljárásokat, beleértve a szabványokat is, az uniós jogszabályokhoz, szabályokhoz és eljárásokhoz.

A megállapodás dióhéjban

Az EU és Ukrajna 2016. január 1-je óta ideiglenesen alkalmazza mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodását a szélesebb körű társulási megállapodás részeként, amelynek politikai és együttműködési rendelkezéseit 2014 novembere óta ideiglenesen alkalmazzák.A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kiszámítható és végrehajtható kereskedelmi szabályok alapján mindkét oldalon megnyitja az áruk és szolgáltatások piacát.

A megállapodás teljes szövege és mellékletei

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A társulási megállapodás

 • megkönnyíti és megfizethetőbbé teszi az uniós vállalkozások számára az Ukrajnából történő behozatalt és az Ukrajnába irányuló kivitelt
 • számos előnyt vezet be az Ön vállalkozása számára, például a vámok eltörlését, valamint a nemzetközi határokon a vámforgalom hatékony és gyors megkönnyítését.

 

Az EU Ukrajna egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, ami azt jelenti, hogy számos lehetőség van az EU-ból Ukrajnába és vissza irányuló importra és exportra. A legfontosabb exportcikkek olyan nyersanyagok, mint a vas, az acél, a bányászati termékek, a mezőgazdasági termékek, a gépek és a vegyipari termékek. Ukrajna jelenleg azon dolgozik, hogy az EU-val folytatott kereskedelem során a kisvállalkozások javát szolgáló szakpolitikákat egyszerűsítse. A kisvállalkozások az EU kkv-kra vonatkozó kiemelt kezdeményezéséből is kaphatnak támogatást.

Tarifák

Az EU-Ukrajna megállapodás javítja az európai vállalkozások versenyképességét az ukrán piacon és fordítva. Összességében az árukereskedelem tekintetében a megállapodás megszüntette a vámok többségét – EU: 98,1 % és Ukrajna: 99,1 %.

Ipari termékek

Míg a megállapodás hatálybalépésekor az ipari termékekre kivetett vámok nagy részét eltörölték, számos termékcsoport esetében átmeneti időszakokról állapodtak meg.

EU

A megállapodás megszüntette a vámtarifasorok 94,7 %-át.

Néhány áru esetében az EU a következő átmeneti időszakokkal fokozatosan megszünteti a vámtarifákat.

 • ásványok – 2019
 • vegyi anyagok – 2021
 • műtrágyák – 2023
 • fatermékek – 2021
 • lábbeli – 2021
 • rézből készült áruk – 2021
 • alumíniumgyártmányok – 2023
 • személygépkocsik és a legtöbb gépjármű – 2023
Ukrajna

A megállapodás hatálybalépésével az ipari termékek 49,2 %-a vámmentesen léphet be Ukrajnába.

Az Ukrajna által liberalizált uniós export részaránya a tervek szerint 2023-ra 96 %-ra nő. A vámok további fokozatos megszüntetése a következő termékcsoportokat érinti:

 • ásványok – 2023
 • szerves vegyi anyagok – 2019
 • műtrágyák – 2019
 • gumiabroncsok – 2021
 • bőráruk – 2021
 • textíliák, pl. fejfedők – 2019

Ukrajna gépjárműágazata is 2026-ig tartó átmeneti időszakot élvez, amely a WTO keretében 2008-ban elfogadott tárgyalások eredménye.

Mezőgazdasági áruk

EU

Az EU-ba importált legtöbb mezőgazdasági termék behozatali vámja 2016-ban nullára csökkent. A vámkontingensek a többi, nem liberalizált mezőgazdasági termékre vonatkoznak. E kontingensek kezelése vagy a beérkezési sorrend alapján, vagy a behozatali engedélyeken keresztül történik. Az EU-ra és Ukrajnára vonatkozó vámkontingensek listája az I-A. melléklet 1. és 2. függelékében található.

Ukrajna

Ukrajna mezőgazdasági termékeinek csaknem felét liberalizálták a megállapodás hatálybalépésekor, de néhány termék esetében 2023-ig tartó átmeneti időszak van érvényben.

Ukrajna behozatali vámja nem csökken nullára

 • 2026-ra a tejtermékekre, tojásra, cukorra, állati olajokra és zsírokra vonatkozó agrár-élelmiszeripari vámtarifák 8,7 %-át 20-60 %-os, korlátozott lineáris csökkentésnek vetik alá – ezt követően maradványvám kerül alkalmazásra.
 • a cukrokra, a baromfihúsra és a sertéshúsra vámkontingenseket (TRQ) kell alkalmazni – a feltüntetett mennyiségeken belül behozott áruk vámmentesek

Az EU-Ukrajna megállapodás mindkét fél számára tiltja a kiviteli vámok alkalmazását. Az ukrán kormány azonban megállapodott abban, hogy 2026-ig fokozatosan megszünteti az egyes árukra – többek között az állatállományra és a nyers nyersanyagokra, az egyes olajtermelő növények vetőmagjaira és a fémtípusokra – kivetett jelenlegi kiviteli vámokat. Erről további információ az EU-Ukrajna megállapodás I-C. mellékletében található.

Ukrajna 2031-ig tartó exportjára külön védintézkedési mechanizmus vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna felárat vethet ki számos áru – például nyersbőr anyagok, napraforgómagok, valamint fém-, acél- és rézfajták – kiviteli vámjára, amennyiben az Ukrajnából az EU-ba irányuló kivitel összesített volumene egy éves időszak alatt meghaladja a küszöbszintet. Erről további információ az EU-Ukrajna megállapodás I-D. mellékletében található.

 

Keresse meg az Ön termékére alkalmazandó vámtételt a „Saját kereskedelmi asszisztens” gombra kattintva.

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

A kedvezményes vámtételre való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

Az Ukrajnával kötött társulási megállapodás értelmében alkalmazandó származási szabályok a PEM-egyezmény (a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény) (HL L 54., 2013.02.26., 4. o.) szabályai. A PEM-egyezmény szerinti származási szabályokra vonatkozó követelményeket a PEM-egyezmény I. függelékének 2. melléklete határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni kell.

A származási szabályokról szóló PEM-egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt hozzon létre 25 szerződő fél (az EU, az EFTA, a balkáni országok és az EU déli és keleti szomszédságában található szabadkereskedelmi térségbeli partnerek) és az EU között, hogy megkönnyítse a kereskedelmet és integrálja az ellátási láncokat az övezeten belül.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A PEM-egyezménynek megfelelően a termékem az EU-ból vagy Ukrajnából származik?

Az Ön terméke akkor jogosult a PEM-egyezmény szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, ha az EU-ból vagy Ukrajnából származik.

A termék akkor „származik”, ha

 • teljes egészében az EU-ban vagy Ukrajnában létrejöttek vagy előállítottak, vagy
 • Az EU-ban vagy Ukrajnában nem származó anyagok felhasználásával gyártották, feltéve, hogy az ilyen anyagokat a PEM-egyezmény I. függelékének II. mellékletében meghatározott termékspecifikus szabályokkal (PSR) összhangban kielégítően megmunkálták vagy dolgozták fel; lásd még a termékspecifikus származási szabályok I. mellékletét („Bevezető megjegyzések”).
  Egyes termékek esetében alternatív termékspecifikus szabályok léteznek – lásd a II. függeléket.

A terméknek meg kell felelnie az e fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak. További rugalmassági mechanizmusok is léteznek, amelyek segítik Önt abban, hogy megfeleljen a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például a szálak fonalas fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

 

Azalkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” linkre kattintva találja.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés
Kumuláció

A PEM-egyezmény a származás halmozásának két módját írja elő

 • kétoldalú kumuláció – az Ukrajnából származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat a termék EU-ban történő előállításához használják fel
 • Diagonális kumuláció – a PEM-egyezmény egyik szerződő felétől származó anyagok egy másik szerződő féltől származónak tekinthetők annak értékelésekor, hogy a pán-euromediterrán övezeten belüli harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén a végtermék preferenciális hozzáférés céljából származónak minősül-e – a diagonális kumuláció csak akkor alkalmazandó, ha valamennyi érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezek az országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák. Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (az összes hatályos megállapodást tartalmazó táblázatot
  az EU és az ukrán szerződő felek (a 2020. évi közös kumulációt is beleértve Liechtenstein közös kumulációt).

 

Hogyan működik a diagonális kumuláció?

Diagonális kumulációra több olyan ország között kerül sor, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek egymással. Ez az az eset, amikor az áruk előállítója bármelyik országban behozhat és felhasználhat anyagokat úgy, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy ukrán kereskedő, aki Ukrajnában gyárt ruhákat Svájcba irányuló exportra, felhasználhatja az EU-ból származó szöveteket a ruhák előállításához, és azokat Ukrajnából származónak tekintheti. A kettős átalakítás követelménye – azaz a szövetek (nem származó) fonalból történő gyártása és a ruhák gyártása – teljesült, és a ruhákat a Svájcba történő kivitelükkor Ukrajnából származónak kell tekinteni, és ezért a svájci piacra való szabad bejutás előnyeit élvezik.

A PEM kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Ukrajnába (és fordítva) vagy a kumulációt alkalmazó szerződő felek területén keresztül kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

Egyes műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • kirakodás
 • áttöltés
 • bármely más, a termékek jó állapotának megőrzését szolgáló művelet

E feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságainak a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (pl. hajóraklevél), amely az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak
 • azon harmadik ország vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja
 • ezek hiányában bármilyen bizonyító erejű dokumentum

Vámvisszatérítés

Az EU és Ukrajna közötti kereskedelemben a PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származási eljárásokat. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatásiegyüttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Egyértelművé teszik például, hogy hogyan kell bejelenteni a termék származását, hogyan kell igényelni a preferenciákat, vagy hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás a következő lehet:

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai adják ki
 • A III. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítvány mintáját, és utasításokat ad azok kitöltésére.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázat a kézikönyv 72. oldalán található.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozat megtételének módja:

 • Elfogadott exportőr
 • Bármely exportőr, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t
A származási nyilatkozat megtételének módja

Az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IV. melléklet) bekell írnia,le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő nyilatkozatot:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Ebben az esetben a nyilatkozat a következő (IV.melléklet)

„Az ezen okmány (vámengedély száma:...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek [...] preferenciális származásúak.

Kumulációt alkalmaztak...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt”

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetben a IV. mellékletben említett hivatalos nyelveken lehet kiállítani (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell elkészíteni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • az importáló és exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem engedélyezettek

Az exportáló fél hatóságai határozzák meg véglegesen a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Az EU-Ukrajna megállapodás rendelkezik a jogszabályok, a szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások Ukrajna és az EU közötti harmonizálásáról. Ezért az ukrán gyártóknak csak egy követelményrendszernek kell megfelelniük ahhoz, hogy termékeiket mind az EU, mind Ukrajna piacán forgalomba hozhassák.

Ukrajna közelített rendeletei többek között a következőket foglalják magukban:

 • a termékek akkreditálása és forgalmazása, amelyek meghatározzák a megfelelőségértékelési eljárások moduljait
 • általános termékbiztonság, azon kritériumok meghatározása, amelyeket figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy egy termék biztonságos-e, és annak meghatározása, hogy mikor kell betiltani egy terméket, mivel az súlyos egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent

A termékek széles körére – többek között a gépekre, felvonókra, játékokra, orvostechnikai eszközökre és egyszerű nyomástartó edényekre – vonatkozó biztonsági követelményekkel foglalkozó 27 rendelet listáját lásd az EU-Ukrajna társulási megállapodás III. mellékletében.

A szabványok tekintetében Ukrajna:

 • nemzetközi és európai szabványokat fogad el a bevált gyakorlatoknak megfelelően
 • elkötelezve MAGUKAT az egymásnak ellentmondó nemzeti szabványok hatályon kívül helyezése mellett. Ez magában foglalja a Szovjetunió utáni államokban alkalmazott ellentétes GOST-szabványokat (Gosudarstvenny Standart).
Honnan tudom, hogy az általam az EU-ba behozott áruk megfelelnek az uniós előírásoknak és szabványoknak?

A felek piacfelügyeleti és megfelelőségértékelési eljárások terén folytatott együttműködése azt jelenti, hogy ha Ön nagy kockázatú árukat, például nyomástartó edényeket, felvonókat és bizonyos gépeket exportál az EU-ba, csak egy bejelentett szervezet (laboratóriumok vagy az ukrán kormány által akkreditált más ellenőrző és tanúsító szervek) által végzett megfelelőségértékelésre van szüksége.

Itt található az ukrán Nemzeti Akkreditációs Ügynökség által akkreditált, a termékek megfelelőségértékelésével foglalkozó 114 kijelölt ukrán szerv listája.

Amennyiben Ukrajnából kíván árut importálni az EU-ba, a megfelelőséget a gyártó által aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolnia. Ezt követően a gyártó szükség esetén elhelyezheti a terméken a CE-jelölést.

Az EU-Ukrajna társulási megállapodás értelmében megkötik az ipari termékek megfelelőségéről, értékeléséről és elfogadásáról szóló megállapodást (ACCA). Ez egyfajta kölcsönös elismerési megállapodás az EU és Ukrajna között. E megállapodás értelmében az EU és Ukrajna lehetővé teszi, hogy az ACCA mellékleteiben felsorolt és a megfelelőségi követelményeknek megfelelő ipari termékeket további vizsgálatok vagy megfelelőségi eljárások nélkül forgalomba hozzák.

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – SPS

Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy

Annak érdekében, hogy Ön zökkenőmentesen exportálhasson vagy importálhasson Ukrajnából az EU-ba vagy viszont, Ukrajna és az EU között vannak bizonyos, a növény- és állategészségügyre és -biztonságra vonatkozó szabályok, amelyeket Önnek ismernie kell. Az EU-Ukrajna társulási megállapodás számos egészségügyi és növény-egészségügyi szabályt harmonizált, és megtiltotta a feleknek, hogy indokolatlan akadályokat állítsanak fel.

Az állat- vagy növénybetegségek, köztük a kártevők esetében vannak eljárások az adott régiók károsítómentes státuszának elismerésére. Ez kereskedelmi célokat és a köz-, állat- és növény-egészségügyi kockázatok bejelentését szolgálja. Abban az esetben, ha az importáló országnak intézkedéseket kell hoznia egy súlyos egészségügyi kockázat ellenőrzésére, az EU-Ukrajna társulási megállapodás lehetővé teszi a behozatalra vonatkozó ideiglenes korlátozó intézkedések meghozatalát. Ezeket azonban úgy hajtják végre, hogy minimálisra csökkentsék a két ország közötti kereskedelem zavarait. További információk az EU-Ukrajna megállapodás VI. mellékletében találhatók.

Állat- és növény-egészségügyi ellenőrzés Ukrajnában

A kormány háromféle határellenőrzést végez:

Egészségügyi és járványügyi ellenőrzés

Ennek célja, hogy megvédje az országot a betegségek terjedésétől, valamint hogy vizsgálatokat hajtson végre annak biztosítására, hogy az áruk megfeleljenek az egészségügyi előírásoknak. Ez a fajta ellenőrzés kötelező, és elsősorban az importált élelmiszertermékekre, egyes fogyasztási cikkekre, valamint a napraforgóolaj-exportra vonatkozik. A mezőgazdasági termékek kategóriájába tartozó áruk nem esnek egészségügyi és járványügyi ellenőrzés hatálya alá.

Állat-egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzés

Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megelőzze az állatbetegségek terjedését. Állat-egészségügyi és egészségügyi ellenőrzést általában az állatok, a szaporítóanyagok, a biológiai termékek, a patológiai anyagok, az állatgyógyászati készítmények, az állatápolási termékek, a takarmány-adalékanyagok, az előkeverékek és az állati termékek (beleértve a húskészítményeket, a tojást, a tejet, a halat és a mézet) kivitelére, behozatalára és tranzitjára alkalmaznak.

Növény-egészségügyi ellenőrzés

Az ilyen típusú ellenőrzés nemcsak a károsítók terjedését akadályozza meg, hanem a zárlati rendszerek felügyeletét is szolgálja. Növény-egészségügyi ellenőrzést alkalmaznak a növények és növényi termékek (beleértve az élelmiszereket is), a csomagolás, a szállítóeszközök, a talaj és a szabályozott károsítókat terjesztő egyéb termékek kivitelére, behozatalára és tranzitjára.

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lelassítja vállalkozását vagy megakadályozza, hogy exportáljon, közölje velünk
 • az online űrlap segítségével jelentse be, hogy mi akadályozza meg az Ön Ukrajnába irányuló exportját – az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő lépéseket

Kapcsolatfelvétel

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás átláthatóbb és egyszerűbb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyeket fel kell készíteni termékei vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok az alábbi elemek mindegyikét vagy némelyikét bekérhetik:

Az egyértelműség érdekében Ön előzetesen kérelmezheti a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást.

Arra vonatkozóan, hogy terméke vámkezeléséhez milyen dokumentumokat kell bemutatnia, kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens weboldalra.

A származás igazolására és ellenőrzésére vonatkozó eljárások

Annak ismertetését, hogy az Ön termékeinek származását hogyan kell igazolni a preferenciális vámtarifák igényléséhez, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, lásd a származási szabályokról szóló fenti szakaszban.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi mutatók

A megállapodás védi az Ön szellemitulajdon-jogait, amikor az Ön áruit Ukrajnába importálja és/vagy exportálja.

Védjegyek és szerzői jogok

Az EU és Ukrajna közötti megállapodás több olyan nemzetközi megállapodásnak is megfelel, amelyek szabályozzák a védjegyek és a szerzői jogok kezelését, tisztességes és átlátható rendszert biztosítva a védjegyek lajstromozásához. Ha a védjegybejelentést a védjegyhivatal elutasítja, a határozatot írásban kell közölni a kérelmezővel, és az elutasítást meg kell indokolni. A védjegyet vissza lehet vonni, ha annak tényleges használatát 5 éven belül nem kezdték meg azon a területen, ahol lajstromozták.

Formatervezési minták és szabadalmak

Az EU-Ukrajna megállapodás értelmében az Ön által önállóan létrehozott, egyéni jellegű formatervezési minták lajstromozásuk révén akár 25 évig is oltalomban részesülnek. Ez kizárólagos jogot biztosít a formatervezési minta felhasználására, és megakadályozza, hogy harmadik felek az Ön hozzájárulása nélkül használják, regenerálják, értékesítsék vagy importálják és/vagy exportálják.

Földrajzi jelzések

Az EU-Ukrajna megállapodás keretében létrehozott, a földrajzi mutatókkal foglalkozó külön bizottság nyomon követi a megállapodás végrehajtását a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, és jelentést tesz a Kereskedelmi Bizottságnak.

Védjegyek

A védjegybejelentéseket az Ukrán Szellemi Tulajdoni Intézethez kell benyújtani, amely egy állami vállalat.

Az alábbi dokumentumokra és információkra lesz szüksége, ha védjegyet kíván benyújtani Ukrajnában.

 • az Ön teljes neve
 • bejegyzés szerinti ország
 • cím és a WIPO országkódja
 • az Ön által igényelt védjegy képe és leírása
 • leírás, ha a védjegy szóelemet tartalmaz
 • a védjegy színének feltüntetése
 • a vonatkozó nizzai nemzetközi osztályozás alapján kérelmezett áruk és/vagy szolgáltatások jegyzéke
 • az elsőbbségi kérelem dátuma, országa és száma vagy a kiállítás dátuma (amennyiben a Párizsi Egyezmény alapján elsőbbséget igényel);
 • az elsőbbségi kérelem vagy a hivatalosan elismert nemzetközi kiállításon bejelentett védjegyet tartalmazó kiállítások bemutatását megerősítő dokumentum hitelesített másolata
 • a kérelmező nevében meghatalmazott személy által aláírt meghatalmazás

A regisztrációs eljárás a következő:

 • ha a kérelem dokumentumai megfelelnek a követelményeknek, értesítést kap a benyújtás időpontjáról.
 • az Ön által benyújtott dokumentumok ellenőrzése során megbizonyosodunk arról, hogy megfelelnek-e az ukrán védjegytörvény alaki követelményeinek – ha a kérelme megfelel a követelményeknek, akkor érdemi vizsgálatra kerül sor.
 • érdemi vizsgálat – az ukrán jogszabályoknak megfelelően ellenőrzik, hogy az Ön védjegye megfelel-e az oltalomra való jogosultságnak, és személyazonosságra és hasonlóságra irányuló kereséseket végeznek

Földrajzi árujelző

Először is, ahhoz, hogy egy földrajzi árujelzőt Ukrajnában jegyeztessenek be, a kérelmet ukrán nyelven kell benyújtania. A dokumentumokat külföldi nyelven is benyújthatja, és a kérelem benyújtásának napjától számított legkésőbb 3 hónapon belül benyújthatja az ukrán nyelvű fordítást. A pályázatot és az azt alátámasztó dokumentumokat az Ukrán Szellemi Tulajdoni Intézet bírálja el.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • az áruk eredetmegjelölésének, az áruk földrajzi jelzésének vagy az áruk bejegyzett minősített eredetmegjelölése használatának bejegyzésére irányuló kérelem, a kérelmezőre és címére vonatkozó információkkal együtt
 • az Ön által keresett áru eredetmegjelölése vagy az általa keresett áru földrajzi eredetmegjelölése
 • azoknak az áruknak a neve, amelyekre vonatkozóan a meghatározott eredetmegjelölés bejegyzését vagy a bejegyzett minősített eredetmegjelölés használatának jogát kérelmezik
 • annak a földrajzi helynek a neve és határai, ahol az árukat gyártják, és amelyre a különleges tulajdonságok, minőség vagy hírnév vonatkozik
 • az áruk sajátos tulajdonságainak, tulajdonságainak, hírnevének vagy egyéb jellemzőinek leírása
 • az áruk állítólagos minősített származásmegjelölésének használatára vonatkozó adatok a címkén és az áruk jelölésén
 • arra vonatkozó adatok, hogy az áruk különleges tulajdonságai és hírneve hogyan kapcsolódik a meghatározott földrajzi hely természeti adottságaihoz vagy emberi tényezőihez

Felhívjuk figyelmét, hogy Ukrajnában külföldi kérelmezőként további igazoló dokumentumokat is be kell nyújtania a kérelmével együtt. Ezeknek a dokumentumoknak meg kell erősíteniük

 • az Ön által igényelt minősített származásmegjelölés jogi oltalma az érintett uniós tagállamban
 • az áruk minősített származási jelzésének használatához való jog

Szolgáltatások kereskedelme

Mind az ukrán kormány, mind az EU meghatározta a magas szintű átláthatóság mellett nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó összes meglévő korlátozást vagy fenntartást. Az Ukrajna által elfogadott fenntartások a XVI-D-F. mellékletben találhatók.

Hogyan tud eligazodni a mellékletekben?

Az EU-Ukrajna megállapodás 3 mellékletet tartalmaz, amelyeket az exportálás során ismernie kell. Ezek Ukrajna által az uniós exportőrökkel szemben megfogalmazott fenntartásokat tartalmaznak.

 • A XVI-D. melléklet negatív listát tartalmaz mindazokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekre a vállalkozás Ukrajnában történő létrehozásakor különös korlátozások vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a listán nem szereplő valamennyi ágazatban kihasználhatja a lehetőségeket. A korlátozások az összes ágazatra vagy alágazatra vonatkozó felsorolásból, valamint egy olyan felsorolásból állnak, amelyben ágazatonként vagy alágazatonként külön fenntartások vannak megfogalmazva.
 • A XVI-E. melléklet pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekben Ön határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelmet folytathat. Ez a lista felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyekben Ön kereskedhet.
 • A szerződéses szolgáltatókra és a független szakemberekre vonatkozó fenntartásokat aXVI-F. melléklet sorolja fel.

Ki hozhat létre vállalkozást Ukrajnában?

Ha Ön

 • egy vállalkozás, az EU-Ukrajna megállapodás lehetővé teszi, hogy bármelyik országban fióktelepeket vagy képviseleti irodákat hozzon létre vagy szerezzen be.
 • egy magánszemély, az EU-Ukrajna megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy önfoglalkoztatás vagy az Ön ellenőrzése alatt álló vállalkozások révén vállalkozást alapítson és alapítson.

Ön ugyanolyan elbánásban részesül, mint az ukrán állampolgárok, és fordítva. A XVI-D. melléklet felsorolja azokat az ágazatokat, ahol korlátozzák a letelepedést.

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

Ha Ön határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás iránt érdeklődik, akkor Ukrajnába (és fordítva) ugyanolyan feltételekkel nyújthat szolgáltatást, mint az ukrán állampolgárok. A következő kivételek alkalmazandók:

 • olyan ágazatok, mint a közjegyzői szolgáltatások, az erdők tulajdonjoga vagy az oktatási intézmények irányítása, ahol Ukrajna kormánya előírja, hogy a szolgáltatónak ukrán állampolgársággal kell rendelkeznie, vagy a postai szolgáltatások, ahol a szolgáltatónak engedélyt kell szereznie
 • A megállapodás hatálya alól teljesen kizárt ágazatok, például az audiovizuális szolgáltatások, a nemzeti tengeri kabotázs, valamint a belföldi és nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások – az EU-Ukrajna megállapodás 92. cikke felsorolja ezeket a szolgáltatásokat.

Azokban az ágazatokban, ahol Ön piacra léphet Ukrajnába (és fordítva), az EU-Ukrajna megállapodás megszünteti a következő korlátozásokat:

 • a szolgáltatók számának korlátozása
  • ez történhet a gazdasági szükségesség vizsgálatával, kvótarendszer alkalmazásával, vagy monopóliumokat vagy kizárólagos szolgáltatókat ösztönző jogszabályokkal, így korlátozva más szolgáltatók piacra lépését.
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök összértéke
 • a szolgáltatási műveletek teljes száma vagy a szolgáltatási eredmények teljes mennyisége

A XVI-E. melléklet pozitív listát tartalmaz azokról a szolgáltatási ágazatokról, amelyekben Ön határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelmet folytathat. Ez a lista felsorolja mindazokat az ágazatokat, amelyekben Ön kereskedhet.Ennek következtében minden olyan szolgáltatási ágazat, amely nem szerepel a listán, korlátozott. További információk az EU-Ukrajna megállapodás XIV-E. mellékletében találhatók azon szolgáltatási ágazatok listájáról, amelyekben Ön piaci hozzáféréssel rendelkezik.

Ideiglenes tartózkodás

Az EU-Ukrajna megállapodás értelmében Ön ideiglenesen Ukrajnába költözhet, hogy ott felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokként, üzleti értékesítőként vagy az országban működő vállalat egyik kulcsfontosságú alkalmazottjaként dolgozzon. Például, ha Ön egy létesítmény létrehozásáért vagy működtetéséért felelős vezető tisztviselő.

Az ideiglenes tartózkodás időtartamai a következők:

 • Vállalaton belül áthelyezett személy (egy ukrajnai (vagy uniós) vállalat kulcsfontosságú személyzete vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok) – legfeljebb 3 év
 • Üzleti látogató (pl. vállalkozás indítása Ukrajnában (vagy az EU-ban) vagy üzleti értékesítő) – bármely 12 hónapos időszakban legfeljebb 90 nap
 • Diplomás gyakornok, aki nem vállalaton belül áthelyezett személy — legfeljebb 1 év

Ha Ön szerződéses szolgáltató, az EU-Ukrajna megállapodás lehetőséget teremt Önnek arra is, hogy bármelyik ország meghatározott ágazataiban részt vegyen. E tekintetben azonban:

 • a szóban forgó szolgáltatást ideiglenesen olyan gazdálkodó egység alkalmazottjaként nyújtják, amely 1 évet meg nem haladó szolgáltatási szerződést kapott
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban az ágazatban, ahol szerződéses szolgáltatásokat nyújt.
 • egyetemi diplomával vagy azzal egyenértékű szintű tudást és megfelelő szakmai képesítést igazoló képesítéssel rendelkezik;

 

Bővebben:

Közbeszerzés

Az EU-Ukrajna megállapodás értelmében az EU és Ukrajna kötelezettséget vállal arra, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten minden országban hozzáférést biztosít a közbeszerzési piacokhoz. Ez a hagyományos ágazatokban és a közüzemi ágazatban az árukra, szolgáltatásokra vagy építőiparra vonatkozó közbeszerzési szerződésekre, valamint a koncessziókra vonatkozik. A piacnyitás fokozatosan történik az EU-Ukrajna megállapodás keretében.

A megállapodás azt is biztosítja, hogy az ukrán és az uniós ajánlattevők azonos elbánásban részesüljenek, amikor egymás ajánlataira pályáznak.

Az EU-Ukrajna megállapodás arra kötelezi mind az EU-t, mind Ukrajnát, hogy a pályáztatás során biztosítsák a következő feltételek teljesülését:

 • az ajánlati felhívásokat megfelelően közzéteszik és az interneten közzéteszik. Ez lehetővé teszi, hogy bármely érdekelt vállalkozás hozzáférjen a soron következő pályázatokkal kapcsolatos információkhoz.
 • a közzétett információk tartalmazzák az ajánlat legfontosabb elemeit, például a jövőbeli szerződés tárgyát, az alkalmazandó határidőket vagy az ajánlattétel feltételeit.
 • nincs olyan közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés az Ukrajnából vagy az EU-ból érkező vállalatokkal szemben, amely megakadályozná őket abban, hogy részt vegyenek a pályázaton.
 • az átláthatóság és az egyenlő bánásmód a teljes pályázati eljárás során biztosított
 • a szerződés odaítéléséről szóló határozatot valamennyi pályázóval közlik, és kérésre megindokolják, hogy miért nem a nyertes ajánlattevő.
 • vita esetén a vállalkozásoknak joguk van arra, hogy az illetékes nemzeti felülvizsgálati szervek előtt kérdéseket tegyenek fel.

Linkek, elérhetőségek és dokumentumok

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

Kapcsolattartók a műszaki követelményekhez

Ukrán Tudományos, Kutatási és Képzési Központ a Tanúsításért, a szabványokért és a minőségért

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44452-3396

Tel. és Fax: + 380 44452-6907

E-mail:Secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Állami élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzés

174 Antonovycha Street, 03680 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44528-9244

Web:Http://www.consumer.gov.ua/

Ukrajna
Állami Szabályozói Szolgálata

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44254-5673

Fax: + 380 44254-4393

E-mail:Inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua

Ukrajna Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztériumának Technikai Szabályok Főosztálya

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44528-8564

Fax: + 380 44528-9014

E-mail:Dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web:Http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Egészségügyi/növény-egészségügyi követelményekkel (SPS) kapcsolatos kapcsolattartók

Ukrajna Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Minisztériuma

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kijev, Ukrajna

A polgárok fellebbezéseivel kapcsolatos elérhetőségek:

Tel.: + 380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua


Levelezés-feldolgozási osztály:

Tel.: + 380 44278-8171

Tel. és Fax: + 380 44278-7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyiv, Ukrajna

Tel.: + 380 44253-9394

Fax: + 380 44253-6371

E-mail:Meconomy@me.gov.ua

Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma

Nyilvános Befogadási Iroda

41 Yaroslavska Street, 04071 Kijev, Ukrajna

Tel.: + 380 44425-0526

Ökológiáért és természeti erőforrásokért felelős minisztérium

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kijev 03035, Ukrajna

 

Nyilvános fogadás

Tel.: + 380 44206-3302

E-mail:Gr_priem@menr.gov.ua

 

Nyilvános Referenciaegység

Tel.: + 380 44206-3115

 

Sajtóközpont

Tel.: + 380 44206-3174

E-mail:Press@menr.gov.ua

További linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások