Westelijke Balkan

Sinds de start van het stabilisatie- en associatieproces heeft de EU geleidelijk bilaterale vrijhandelsovereenkomsten gesloten, de zogenaamde „stabilisatie- en associatieovereenkomsten” (SAO’s) met elk van de partners van de Westelijke Balkan.

  • Albanië (2009)
  • Noord-Macedonië (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Servië (2013)
  • Bosnië en Herzegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.)

 

De SAO’s zijn instrumenten voor de economische ontwikkeling en politieke stabilisatie van de landen in de regio en voor de totstandbrenging van een nauwe, langdurige associatie tussen de EU en de Westelijke Balkan.  In feite vormen de SAO’s het rechtsinstrument voor de aanpassing aan het EU-acquis en de geleidelijke integratie in de EU-markt.

De SAO’s hebben een vrijhandelszone tot stand gebracht gedurende een overgangsperiode die nu voor alle landen is afgelopen, met uitzondering van Kosovo (2026). 

De overeenkomsten voorzien in de afschaffing van douanerechten en niet-tarifaire beperkingen in de bilaterale handel, en zij omvatten goederen in alle hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem.  Slechts enkele uitzonderingen, met betrekking tot sommige landbouw- en visserijproducten, zijn niet volledig geliberaliseerd en zijn onderworpen aan verlaagde rechten en/of preferentiële kwantitatieve concessies.

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

 

De oorsprongsregels vallen onder de pan-Euro-mediterrane conventie.

Bovendien bevatten de overeenkomsten bepalingen inzake mededinging, een hoog niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en versterkte samenwerking in douanezaken. Zij omvatten ook aanvullende disciplines, met name op het gebied van overheidsopdrachten, aanpassing van de wetgeving op veel gebieden, waaronder normalisatie, en bepalingen inzake diensten en vestiging.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links