Westelijke Balkan

Sinds de start van het stabilisatie- en associatieproces heeft de EU geleidelijk bilaterale vrijhandelsovereenkomsten gesloten, hierna „stabilisatie- en associatieovereenkomsten” genoemd, met elk van de partners van de Westelijke Balkan.

  • Albanië (2009)
  • Noord-Macedonië (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Servië (2013)
  • Bosnië en Herzegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.)

 

De SAO’s zijn instrumenten die zorgen voor de economische ontwikkeling en politieke stabilisatie van de landen in de regio en voor de totstandbrenging van een nauwe, langdurige associatie tussen de EU en de Westelijke Balkan.In feite vormen de SAO’s het rechtsinstrument voor aanpassing aan het EU-acquis en geleidelijke integratie in de EU-markt.

De SAO’s hebben een vrijhandelszone tot stand gebracht gedurende een overgangsperiode die inmiddels is afgelopen voor alle landen behalve Kosovo (2026).

De overeenkomsten voorzien in de afschaffing van rechten en niet-tarifaire beperkingen op bilaterale handel en hebben betrekking op goederen in alle hoofdstukken van het geharmoniseerd systeem.Slechts enkele uitzonderingen, die betrekking hebben op sommige landbouw- en visserijproducten, zijn niet volledig geliberaliseerd en zijn onderworpen aan verlaagde rechten en/of preferentiële kwantitatieve concessies.

 

De oorsprongsregels vallen onder de pan-Euro-mediterrane conventie.

Bovendien bevatten de overeenkomsten bepalingen inzake mededinging, een hoog niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en versterkte samenwerking in douanezaken.Zij omvatten ook aanvullende disciplines, met name op het gebied van overheidsopdrachten, aanpassing van de wetgeving op vele gebieden, waaronder normalisatie, alsmede bepalingen inzake diensten en vestiging.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links