Handelsbelemmeringen

Handelsbelemmeringen kunnen vele vormen aannemen. Zij kunnen betrekking hebben op

 • tarieven
 • douaneregelingen
 • administratieve lasten
 • invoervergunningen
 • normen
 • etiketterings- of verpakkingsvoorschriften
 • Ongerechtvaardigde handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen
 • ontoereikende bescherming van intellectuele-eigendomsrechten
 • discriminerende behandeling ten opzichte van nationale behandeling

U heeft een probleem ondervonden op een derde markt voor uw handel? U denkt dat dit een handelsbelemmering kan zijn?

1. Controleer de door ons geregistreerde handelsbelemmeringen in derde landen. Als het probleem al is geregistreerd, werken we al aan een oplossing. U kunt echter altijd via het contactformulier informatie over bestaande kwesties verstrekken.

Als uw probleem nog niet in onze databank is geregistreerd:

2. Via het klachtenformulier kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij het centrale toegangspunt. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via trade-single-entry-point@ec.europa.eu als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het indienen van de klacht.

3. Wij zullen uw klacht samen met onze deskundigen beoordelen. Zodra wij klaar zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van de beoordeling. Als wij tot de conclusie komen dat uw probleem een handelsbelemmering vormt, zullen wij deze registreren op de Access2Markets ’pagina voor handelsbelemmeringen en ernaar streven deze op te lossen.

De EU beschikt over twee belangrijke instrumenten om handelsbelemmeringen aan te pakken:

 • diplomatiek optreden
 • beslechting van geschillen

Om alle belemmeringen beter aan te pakken en op te lossen, werkt de Commissie samen met de lidstaten en bedrijfsorganisaties, ook in derde landen over de hele wereld, in een structuur die we het partnerschap voor markttoegang noemen.

De lidstaten, de kamers van koophandel en industrie en uw nationale of Europese vereniging zijn er ook om u te helpen. Een aantal referenties vindt u in nuttige links.

Contact opnemen

Deze pagina delen:

Snelle links