Gecombineerde nomenclatuur

De gecombineerde nomenclatuur (GN) is het achtcijferige coderingssysteem van de EU, bestaande uit de codes van het geharmoniseerd systeem (GS) met verdere EU-onderverdelingen. Het dient het gemeenschappelijk douanetarief van de EU en verschaft statistieken over de handel binnen de EU en tussen de EU en de rest van de wereld.

Hoe werkt het?

Elke onderverdeling van de nomenclatuur wordt „GN-code” genoemd. Het heeft een codenummer van 8 cijfers, gevolgd door een beschrijving en een recht. Afhankelijk van het geval kan het een bijzondere maatstaf bevatten.

GN-onderverdelingen, die zijn opgenomen in de aangiften voor in- en uitvoer, bepalen

  • welk douanerecht op een bepaald goed van toepassing is
  • hoe de goederen worden behandeld in statistieken en regelgeving

Wat is er in de nomenclatuur?

  • inleidende bepalingen (algemene indelingsregels, regels met betrekking tot taken of nomenclaturen, enz.)
  • omschrijving van de goederen
  • aanvullende aantekeningen op de afdelingen/hoofdstukken en voetnoten bij GN-onderverdelingen
  • conventionele rechten — de tariefverbintenissen van de EU in het kader van de WTO en enkele autonome rechten van de EU
  • aanvullende eenheden
  • een reeks tariefgerelateerde bijlagen (landbouw, chemie, enz.) en een speciaal coderingssysteem (hoofdstukken 98 en 99)

Zie bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad. De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

Om u te helpen gebruik te maken van de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur, die voor elke categorie producten een gedetailleerde toelichting geven. Houd er rekening mee dat de toelichtingen niet juridisch bindend zijn.

Voorbeeld van productclassificatie

GS-hoofdstuk

2 cijfers

18 cacao en cacao-preparaten

GS Post nr.

4 cijfers

1806 chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

GS-onderverdeling

6 cijfers

1806 10 cacaopoeder, waaraan suiker of zoetstoffen zijn toegevoegd

GN-onderverdeling

8 cijfers

1806 10 15 geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van minder dan 5 % gewichtspercenten

Deze pagina delen:

Snelle links