Gecombineerde nomenclatuur

De gecombineerde nomenclatuur (GN) is het achtcijferige coderingssysteem van de EU, bestaande uit de codes van het geharmoniseerd systeem (GS) met verdere EU-onderverdelingen. Het dient voor het gemeenschappelijk douanetarief van de EU en levert statistieken op voor de handel binnen de EU en tussen de EU en de rest van de wereld.

Hoe werkt het?

Elke onderverdeling van de nomenclatuur wordt aangeduid als „GN-code”. Het beschikt over een 8-cijferige code, gevolgd door een beschrijving en een recht. Afhankelijk van het geval kan het een aanvullende eenheid bevatten.

Onderverdelingen van de GN die zijn opgenomen in de aangiften voor invoer en uitvoer, bepalen

  • welk douanerecht geldt voor een bepaald goed
  • hoe worden de goederen behandeld in statistieken en voorschriften?

Hoe staat het met de nomenclatuur?

  • inleidende bepalingen (algemene regels voor de indeling, regels met betrekking tot rechten of tot nomenclaturen, enz.)
  • omschrijving van de goederen
  • aanvullende aantekeningen op de afdelingen en op de voetnoten met betrekking tot de onderverdelingen van de GN
  • conventionele rechten — de EU-tariefverbintenissen in de WTO en enkele autonome rechten van de EU
  • aanvullende eenheden
  • een reeks tariefgerelateerde bijlagen (landbouw, chemie, enz.) en een speciaal coderingssysteem (hoofdstukken 98 en 99)

Zie bijlage I bijVerordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad. De nomenclatuur wordt jaarlijks geactualiseerd en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

Om u te helpen, maakt u gebruik van de toelichting op de gecombineerde nomenclatuur , die voor elke categorie producten een gedetailleerde toelichting geeft. Bedenk wel dat de toelichting juridisch niet bindend is.

Voorbeeld van productclassificatie

GS-hoofdstuk

2 cijfers

18 Cacaopreparaten van cacao en cacao

GS post

4 cijfers

1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

GS-onderverdeling

6 cijfers

1806 10 cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

Onderverdeling van de GN

8 cijfers

1806 10 15 bevat geen sacharose of met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van minder dan 5 %

Deze pagina delen:

Snelle links