Aanvullende inklaringsdocumenten

Tijdens de internationale handel in goederen is het belangrijk om een aantal belangrijke documenten op te stellen die nodig zijn voor de inklaring. Deze omvatten gewoonlijk onder meer de handelsfactuur, de status van geautoriseerde marktdeelnemer, het bewijs van oorsprong, bindende tariefinlichtingen, bindende oorsprongsinlichtingen, relevante certificaten of vergunningen, en btw- en uitvoergegevens.

Afhankelijk van het vervoermiddel moeten echter meestal aanvullende documenten worden ingevuld en voorgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van bestemming om de goederen in te klaren. Dit deel bevat meer gedetailleerde informatie over de volgende soorten documenten

 • Cognossement (zeescheepvaart)
 • FIATA-cognossement (gecombineerd vervoer)
 • Wegvrachtbrief (vervoer over de weg)
 • Luchtvrachtbrief (luchtvrachtbrief)
 • Spoorvrachtbrief (Rail Freight)
 • ATA-carnet (alle vormen van vervoer)
 • TIR-carnet (gecombineerd vervoer over de weg en overig vervoer)
 • Paklijst

Voor een beschrijving van het gehele in- en uitvoerproces en de algemene stappen die moeten worden ondernomen, kunt u ook onze stapsgewijze gidsen raadplegen.

Cognossement

Het cognossement (B/L) is een door de scheepvaartmaatschappij aan de exploiterende verzender afgegeven document waarin wordt erkend dat de goederen aan boord zijn ontvangen. Als zodanig dient het cognossement als bewijs dat de vervoerder de goederen heeft ontvangen. Zij zijn verplicht de goederen aan de geadresseerde te leveren. Het bevat de gegevens over de goederen, het schip en de haven van bestemming. Zij toont de vervoerovereenkomst en draagt de titel van de goederen. Dit betekent dat de houder van het cognossement nu eigenaar van de goederen is.

Het cognossement kan een verhandelbaar document zijn. Er kunnen verschillende soorten cognossementen worden gebruikt. „Clean Bills of Lading” vermelden dat de goederen in een schijnbare goede orde en staat zijn ontvangen. „Onzuivere of Dirty Bills of Lading” geeft aan dat de goederen beschadigd of in slechte staat zijn. In dergelijke gevallen kan de financieringsbank weigeren de documenten van de afzender te aanvaarden.

FIATA-cognossement

Het FIATA-cognossement is een document dat is ontworpen door de International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Het wordt gebruikt voor verschillende vervoerswijzen (multimodaal) en kan worden gebruikt als een gecombineerd vervoersdocument met onderhandelbare status. De specifieke vervoerswijze wordt niet gespecificeerd. De wettelijke aansprakelijkheid voor de goederen kan tijdens een reis worden overgedragen.

Wegvrachtbrief (CMR)

De vrachtbrief over de weg is een document met gegevens over het internationale goederenvervoer over de weg. Het is vastgelegd in het Verdrag tot overeenkomst van het internationale vervoer van goederen over de weg van 1956 (het CMR-verdrag). Het stelt de afzender in staat de goederen tijdens het vervoer ter beschikking te hebben. Er moeten vier exemplaren van het document zijn, die allemaal door de afzender en de vervoerder moeten worden ondertekend. De eerste kopie is bestemd voor de afzender; De tweede blijft in het bezit van de vervoerder; Het derde vergezelt de goederen en wordt geleverd aan de geadresseerde; En het vierde moet door de geadresseerde worden ondertekend en afgestempeld voordat het aan de afzender wordt teruggezonden. Gewoonlijk wordt voor elk voertuig een CMR afgegeven.

De CMR-nota is geen titel en is niet onderhandelbaar. De juridische eigendom kan niet worden overgedragen.

Luchtvrachtbrief (AWB)

De luchtvrachtbrief is een document dat dient als bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de afzender en het bedrijf van de vervoerder. Het wordt afgegeven door de agent van de vervoerder en valt onder de bepalingen van het Verdrag van Warschau (Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen betreffende het internationale luchtvervoer, 12 oktober 1929). Er mag één luchtvrachtbrief worden gebruikt voor meerdere overbrengingen van goederen. Het bevat drie originelen en meerdere extra exemplaren. Elk van de bij het vervoer betrokken partijen (de afzender, de geadresseerde en de vervoerder) bewaart één origineel. Er kunnen kopieën worden verlangd op de luchthaven van vertrek/bestemming, tijdens de levering en in sommige gevallen door andere vrachtvervoerders. De luchtvrachtbrief is een vrachtbrief met een vervoerscontract. Het bewijs van ontvangst van de goederen is.

De IATA Standard Air Waybill is een specifiek type luchtvrachtbrief die wordt gebruikt door luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de International Air Transport Association (IATA). Het bevat in het algemeen de standaardvoorwaarden van het Verdrag van Warschau.

Spoorvrachtbrief (CIM)

De spoorvrachtbrief (CIM) is een document dat vereist is voor het vervoer van goederen per spoor. Het is geregeld bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 1980 (COTIF-CIM). De CIM wordt door de vervoerder in vijf exemplaren afgegeven. Het origineel vergezelt de goederen. De afzender bewaart een duplicaat van het origineel. De vervoerder bewaart de drie resterende kopieën voor interne doeleinden. De CIM wordt beschouwd als het contract voor het vervoer per spoor.

ATA-carnet

Carnets ATA (Admission Temporaire/Tijdelijke invoer) zijn internationale douanedocumenten die zijn afgegeven door kamers van koophandel in de meeste geïndustrialiseerde landen om de tijdelijke invoer van goederen, vrij van douanerechten en belastingen, mogelijk te maken. ATA-carnets kunnen worden afgegeven voor de volgende categorieën goederen: Handelsmonsters, beroepsuitrusting en goederen voor presentatie of gebruik op handelsbeurzen, shows, tentoonstellingen enz. raadplegen voor meer informatie de website van de Internationale Kamer van Koophandel. 

TIR-camet

TIR-carnets zijn documenten voor douanevervoer die worden gebruikt voor internationaal goederenvervoer wanneer een deel van het traject over de weg moet worden afgelegd. Zij staan het vervoer van goederen in het kader van de TIR-regeling toe. De TIR-regeling is vastgelegd in de TIR-overeenkomst van 1975 en ondertekend onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). De TIR-regeling vereist dat goederen in veilige voertuigen of containers worden vervoerd. Alle rechten en belastingen die op de goederen moeten worden betaald, worden gedekt door een internationaal geldige zekerheid. In het TIR-carnet is bepaald dat deze zekerheid moet worden aanvaard door de landen van doorvoer en bestemming.

Paklijst

De paklijst (P/L) is een handelsdocument dat de handelsfactuur en de vervoersdocumenten vergezelt. Het bevat informatie over de ingevoerde artikelen en de details van de verpakking van elke zending (gewicht, afmetingen, behandelingsproblemen, enz.).

Het is nodig voor de inklaring als inventaris van de binnenkomende vracht.

De paklijst bevat in het algemeen:

 • informatie over de exporteur, de importeur en het vervoersbedrijf
 • datum van afgifte
 • nummer van de vrachtfactuur
 • soort verpakking (trommel, krat, doos, doos, loop, zak enz.)
 • aantal colli
 • inhoud van elke collo (omschrijving van de goederen en aantal stuks per collo)
 • merken en nummers
 • nettogewicht, brutogewicht en meting van de colli

Er is geen specifiek formulier vereist. De exporteur stelt de paklijst op volgens de gebruikelijke zakelijke praktijk. Het originele document en ten minste één kopie moeten worden ingediend. Over het algemeen is het niet nodig het te ondertekenen. In de praktijk worden het origineel en een kopie van de paklijst echter vaak ondertekend. De paklijst mag in om het even welke taal worden opgesteld. Een vertaling in het Engels wordt echter aanbevolen.

Deze pagina delen:

Snelle links