Toldgodtgørelse

Nogle af EU's oprindelsesregler indeholder en bestemmelse, der begrænser anvendelsen af toldgodtgørelsesordninger med hensyn til de materialer, som din handelspartner importerer til fremstilling af dit importprodukt.

Toldgodtgørelse er en tilbagebetaling af beløb, der oprindeligt blev opkrævet ved indførsel af varer fremstillet i udlandet; disse betalinger kunne have været for told, omsætningsafgift eller andre afgifter.

Du skal kontrollere de særlige betingelser, der gælder for dette emne, og de dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere, at denne regel er opfyldt, i henhold til de relevante oprindelsesregler.

Del denne side: