Etykietowanie i opakowania

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących produktu w całej UE. Dodatkowe wymagania mogą być stosowane w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej pozycji przedstawiono we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegółowe informacje dostępne są jednak wyłącznie w języku angielskim.

Wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania

Kategorie produktów wymienionych poniżej muszą być zgodne z unijnymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania, które mają na celu zapewnienie konsumentom uzyskania wszystkich istotnych informacji w celu dokonania świadomego wyboru przy zakupie

 

Etykietowanie produktów rybołówstwa

 

Etykietowanie żywności

 

Etykietowanie obuwia

 

Etykietowanie produktów związanych z energią

 

Etykietowanie produktów mięsnych

 

Etykietowanie wyrobów włókienniczych

 

Etykietowanie energetyczne opon

 

Prezentacja i etykietowanie wina i niektórych produktów winiarskich

 

Opakowanie

Opakowania wprowadzane do obrotu w UE muszą być zgodne z ogólnymi wymogami, których celem jest ochrona środowiska, jak również z przepisami szczególnymi mającymi na celu zapobieganie wszelkiemu ryzyku dla zdrowia konsumentów.

 

Program oznakowania ekologicznego

Oznakowanie ekologiczne UE przyznaje się produktom o najmniejszym wpływie na środowisko w zakresie produktu. Celem „logo kwiatowego” jest pomaganie konsumentom w identyfikacji tych produktów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy w odniesieniu do kluczowych aspektów środowiskowych. Produkty mogą być sprzedawane na rynku UE bez logo w formie kwiatka, ponieważ nie ma przepisów, które zobowiązują do ubiegania się o oznakowanie ekologiczne.

 

Oznakowanie ekologiczne dla źródeł światła

 

Oznakowanie ekologiczne dla uniwersalnych środków czyszczących i środków do czyszczenia urządzeń sanitarnych

 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów do zmywarek do naczyń

 

Ekoetykieta dla zmywarek do naczyń

 

Ekoetykieta dla twardych pokryć

 

Oznakowanie ekologiczne dla obuwia

 

Oznakowanie ekologiczne mebla drewniany

 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń

 

Oznakowanie ekologiczne dla pochłaniających środków higienicznych

 

Ekoetykieta dla notebooków

 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów przeznaczonych do prania

 

Oznakowanie ekologiczne dla smarów

 

Oznakowanie ekologiczne dla materacy łóżkowych

 

Oznakowanie ekologiczne dla farb i lakierów

 

Oznakowanie ekologiczne papieru i bibułki oraz produkty z bibułki

 

Oznakowanie ekologiczne dla komputerów osobistych

 

Oznakowanie ekologiczne dla papieru zadrukowanego

 

Oznakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych spłukiwanych

 

Oznakowanie ekologiczne dla włókienniczych pokryć podłogowych

 

Ekoetykieta dla wyrobów włókienniczych

 

Ekoetykieta dla telewizorów

 

Oznakowanie ekologiczne dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej

 

Ekoetykieta dla ogrzewaczy wodnych

 

Ekoetykieta dla drewnianych pokryć podłogowych

 

Oznakowanie ekologiczne armatury sanitarnej

 

Oznakowanie ekologiczne dla urządzeń do przetwarzania obrazu

 

Oznakowanie ekologiczne toalet spłukiwanych i pisuarów

 
Udostępnij tę stronę: