Etykietowanie i opakowania

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania

Wymienione poniżej kategorie produktów muszą być zgodne z wymogami UE dotyczącymi etykietowania, które mają na celu zapewnienie, aby konsumenci otrzymywali wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru przy zakupie

 

Etykietowanie produktów rybołówstwa

 

Etykietowanie żywności

 

Etykietowanie obuwia

 

Etykietowanie produktów związanych z energią

 

Etykietowanie produktów mięsnych

 

Etykietowanie wyrobów włókienniczych

 

Etykietowanie energetyczne opon

 

Prezentacja i etykietowanie wina i niektórych produktów winiarskich

 

Opakowań

Opakowania wprowadzane do obrotu w UE muszą być zgodne z ogólnymi wymogami, które mają na celu ochronę środowiska, a także ze szczegółowymi przepisami mającymi na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla zdrowia konsumentów.

 

Program oznakowania ekologicznego

Oznakowanie ekologiczne UE przyznaje się produktom o najmniejszym wpływie na środowisko w danej grupie produktów. Celem „Flower logo” jest pomoc konsumentom w identyfikowaniu tych produktów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy kluczowych aspektów środowiskowych. Produkty mogą być sprzedawane na rynku UE bez logo Flowera, ponieważ nie istnieją przepisy zobowiązujące do ubiegania się o oznakowanie ekologiczne.

 

Oznakowanie ekologiczne dla źródeł światła

 

Oznakowanie ekologiczne dla wszystkich środków czyszczących i środków do czyszczenia urządzeń sanitarnych

 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów do zmywarek do naczyń

 

Oznakowanie ekologiczne dla zmywarek do naczyń

 

Oznakowanie ekologiczne dla twardych pokryć

 

Oznakowanie ekologiczne dla obuwia

 

Oznakowanie ekologiczne mebli drewnianych

 

Oznakowanie ekologiczne detergentów do ręcznego zmywania naczyń

 

Oznakowanie ekologiczne dla pochłaniających środków higienicznych

 

Oznakowanie ekologiczne notebooków

 

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów piorących

 

Oznakowanie ekologiczne dla smarów

 

Oznakowanie ekologiczne materacy łóżkowych

 

Oznakowanie ekologiczne dla farb i lakierów

 

Papier graficzny z oznakowaniem ekologicznym oraz bibułka i produkty z bibułki

 

Oznakowanie ekologiczne dla komputerów osobistych

 

Oznakowanie ekologiczne dla papieru zadrukowanego

 

Oznakowanie ekologiczne dla spłukiwanych produktów kosmetycznych

 

Oznakowanie ekologiczne dla włókienniczych pokryć podłogowych

 

Oznakowanie ekologiczne dla wyrobów włókienniczych

 

Oznakowanie ekologiczne dla telewizorów

 

Oznakowanie ekologiczne dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej

 

Oznakowanie ekologiczne dla ogrzewaczy wodnych

 

Oznakowanie ekologiczne dla drewnianych pokryć podłogowych

 

Oznakowanie ekologiczne dla armatury sanitarnej

 

Oznakowanie ekologiczne urządzeń do przetwarzania obrazu

 

Oznakowanie ekologiczne dla toalet spłukiwanych i pisuarów

 
Udostępnij tę stronę: