Wiążąca informacja taryfowa

Jeżeli chciałbyś mieć pewność prawa, że stosuje się prawidłową klasyfikację swoich towarów, możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (WIT).

Wiążąca informacja taryfowa odnosi się do decyzji organów celnych w sprawie klasyfikacji produktu. Jest to

  • wydawane dla określonego towaru
  • gwarantuje pewność co do klasyfikacji produktu
  • ważne przez okres trzech lat
  • jest wiążąca dla Ciebie i każdej administracji celnej w UE

 

Aby uzyskać wiążącą informację taryfową, należy postępować zgodnie ze wskazanymi tutaj krokami.

Po uzyskaniu wiążącej informacji taryfowej należy ją stosować do procedur celnych przy wywozie lub przywozie towarów.

Należy również pamiętać o tym, aby zadeklarować je w swojej administracji celnej.

Więcej informacji na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Udostępnij tę stronę: