Друго сертифициране

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Ограничения върху вноса на необработени диаманти (схемата Kimberley)

Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес има за цел да попречи на търговията с диаманти да финансира въоръжени конфликти, дейности на бунтовнически движения и незаконен трафик на оръжие. Вносът на необработени диаманти подлежи на система за сертифициране и контрол.

 

Забрана за внос на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа

Забранява се пускането на пазара и вносът или износът от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки