Najčastejšie otázky:

Čo je môj obchodný asistent pre služby a investície?

Môj obchodný asistent pre služby a investície je najnovším rozšírením programu Access2Markets. Spoločnostiam z EÚ ponúka bezplatné informácie o podmienkach, ktoré musia splniť pri vývoze služieb na trhy mimo EÚ.

Môžete nájsť informácie o požiadavkách, ktoré by spoločnosť z EÚ mala spĺňať, aby mohla vyvážať služby a získať prístup na trhy mimo EÚ, a to v troch spôsoboch poskytovania služieb, ako aj informácie o zodpovedných orgánoch v tretích krajinách. Informácie sú v súčasnosti k dispozícii pre právne služby a námorné služby v Kanade a Spojenom kráľovstve. Odvetvia služieb a zahrnuté krajiny sa budú postupne rozširovať.

Dostupné informácie o mojom obchodnom asistentovi pre služby a investície nie sú právne záväzné.

Dostupné informácie sa aktualizujú raz ročne.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy