Obchodní překážky

V tomto oddíle najdete všechny překážky obchodu, které byly oznámeny GŘ TRADE a které mají vliv na vývoz z Unie do zemí mimo EU. Překážky jsou rozděleny podle druhu opatření a podle odvětví, na které se vztahují. Tam, kde je to možné, je u překážky uveden příslušný kód harmonizovaného systému (HS).

Seznam překážek obchodu podle odvětví

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy