Najčastejšie otázky:

Čo znamená „spôsob poskytovania služieb“ pre služby?

Medzinárodný obchod so službami sa zvyčajne uskutočňuje v ktoromkoľvek z týchto štyroch spôsobov poskytovania služieb.

  • Cezhraničné poskytovanie služieb: ide o poskytovanie služby z územia jednej krajiny na územie inej krajiny.
  • Spotreba v zahraničí: ide o poskytovanie služby na území jednej krajiny spotrebiteľovi z inej krajiny.
  • Obchodná prítomnosť: ide o poskytovanie služby poskytovateľom služieb z jednej krajiny prostredníctvom obchodnej prítomnosti na území inej krajiny.
  • Prítomnosť/pohyb fyzických osôb/profesionálov: ide o poskytovanie služby poskytovateľom služieb z jednej krajiny prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb z krajiny na území inej krajiny.

Môj obchodný asistent pre služby a investície nepokrýva druhý uvedený spôsob poskytovania, „spotreba v zahraničí“, keďže tento spôsob poskytovania sa zameriava na pohyb spotrebiteľa do tretích krajín.

Viac informácií nájdete tu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy