Ceisteanna Coitianta:

Cad is brí le “modh soláthair” do sheirbhísí?

Is iondúil go ndéantar trádáil idirnáisiúnta seirbhísí in aon cheann de na ceithre mhodh soláthair sin

  • Soláthar trasteorann seirbhísí: Is soláthar seirbhíse é ó chríoch tíre amháin isteach i gcríoch tíre eile.
  • Tomhaltas thar lear: Is soláthar seirbhíse i gcríoch tíre amháin do thomhaltóir tíre eile atá i gceist.
  • Láithreacht tráchtála: Is ionann é agus soláthar seirbhíse ag soláthróir seirbhíse i dtír amháin, trí láithreacht tráchtála, i gcríoch tíre eile.
  • Láithreacht/Gluaiseacht daoine/gairmithe nádúrtha: Soláthar seirbhíse i dtír amháin atá i gceist, trí dhaoine nádúrtha tíre a bheith i láthair i gcríoch tíre eile.

Ní chlúdaíonn mo Chúntóir Trádála le haghaidh Seirbhísí agus Infheistíochta an dara modh soláthair a luaitear thuas, “tomhaltas thar lear”, toisc go ndíríonn an modh soláthair seo ar ghluaiseacht an tomhaltóra go tríú tíortha.

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.

Roinn an leathanach seo: