Często zadawane pytania:

Jakie cło jest należne, jeżeli oprogramowanie opracowane w UE jest wywożone do państwa trzeciego i zawarte w innym produkcie, np. w samochodzie, gdy produkt jest następnie przywożony do UE?

Zwykle produkt przywożony z państw trzecich, niezależnie od pochodzenia komponentów takich produktów, jest obciążony cłem zgodnie z Nomenklaturą Scaloną UE, chyba że produkt taki został w pełni zliberalizowany na mocy umowy o wolnym handlu między UE a państwem wywozu. Importer może jednak skorzystać z dostępnych procedur celnych w UE, aby uniknąć płacenia cła od komponentu wyprodukowanego w UE, ale przetwarzanego w państwie trzecim.

Dostępną procedurą w przedmiotowej sytuacji jest uszlachetnianie bierne. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, które opracowało lub nabyło oprogramowanie w UE (właściciel oprogramowania), musi uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie bierne przed zainstalowaniem oprogramowania w samochodzie lub jego części. Przedsiębiorstwo musi zwrócić się do właściwego organu celnego znajdującego się w miejscu, w którym prowadzona jest ewidencja i dokumentacja właściciela oprogramowania umożliwiająca organowi celnemu podjęcie decyzji (główna księgowość do celów celnych) (w jednym z 27 państw członkowskich).

Szczegółowe informacje, które należy wypełnić w pozwoleniu, obejmują wskazanie wartości oprogramowania (wartość handlowa), którą następnie odejmuje się od wartości przywożonego samochodu/części samochodu przy przywozie. Wartością oprogramowania będą jego koszty produkcji lub cena zakupu. Podatek będzie naliczany od różnicy w tej wartości (wartość dodana). Organy celne określą termin zakończenia procedury uszlachetniania biernego, tj. termin, w którym ma nastąpić przywóz produktu końcowego.

Unijny importer musi odnieść się do odpowiedniego pozwolenia na uszlachetnianie bierne w zgłoszeniu celnym o dopuszczenie do swobodnego obrotu.

Udostępnij tę stronę: