Întrebări și răspunsuri:

Ce taxe se aplică în cazul în care software-ul dezvoltat în UE este exportat într-o țară terță și încorporat într-un alt produs acolo, de exemplu, un automobil, atunci când produsul respectiv este apoi importat în UE?

În mod normal, un produs importat din țări terțe, indiferent de originea componentelor acestor produse, este supus unei taxe în conformitate cu Nomenclatura combinată a UE, cu excepția cazului în care un astfel de produs a fost liberalizat integral în temeiul unui acord de liber schimb încheiat de UE cu țara exportatoare. Cu toate acestea, importatorul poate recurge la procedurile vamale disponibile în UE pentru a evita plata unei taxe pentru o componentă care este produsă în UE, dar prelucrată într-o țară terță.

Regimul disponibil pentru situația în cauză este perfecționarea pasivă. Aceasta înseamnă că societatea care a dezvoltat sau a achiziționat software-ul în UE (proprietarul software-ului) trebuie să obțină o autorizație de perfecționare pasivă înainte ca software-ul să fie instalat într-o mașină sau într-o parte a acestuia. Societatea trebuie să se adreseze autorității vamale competente din locul în care sunt păstrate evidențele și documentele proprietarului software-ului care permit autorității vamale să ia o decizie (contabilitatea principală în scopuri vamale) (într-unul dintre cele 27 de state membre).

Detaliile care trebuie completate în autorizație includ indicarea valorii software-ului (valoarea comercială) care va fi apoi dedusă din valoarea vehiculului/piesei de autovehicul importate la import. Valoarea software-ului va fi reprezentată de costurile de producție sau de prețul de achiziție. Taxa va fi percepută pentru diferența dintre valoarea respectivă (valoarea adăugată). Autoritățile vamale vor specifica perioada în care se va încheia regimul de perfecționare pasivă, și anume data până la care ar trebui să aibă loc importul produsului final.

Importatorul din UE trebuie să facă trimitere la autorizația relevantă pentru perfecționare pasivă în declarația vamală de punere în liberă circulație.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante