Investeren in de EU

Bedrijven en particulieren investeren in het buitenland om hun productie op kostenefficiënte en hooggekwalificeerde locaties te vestigen, onderdelen en grondstoffen te betrekken en dichter bij hun klanten te komen. Voor het land van investeringen spelen inkomende investeringen een belangrijke rol en dragen zij bij tot technologische ontwikkeling, werkgelegenheid en economische groei.

De EU-wetgeving en de interne markt ondersteunen investeringen, aangezien zij de vrijheid om een bedrijf op te richten, in ondernemingen te investeren en grensoverschrijdend kapitaalbewegingen door te voeren, waarborgen. Zij zorgen ook voor een gelijke en niet-discriminerende behandeling van investeerders in alle lidstaten.

De EU heeft een van ’s werelds meest open en transparante regelingen voor inkomende buitenlandse directe investeringen, waardoor zij een van de belangrijkste bestemmingen voor buitenlandse directe investeringen ter wereld is. Daarom bedragen de BDI-aandelen van investeerders uit derde landen in de EU ongeveer 6.295 miljard EUR. Investeren in de EU vertaalt zich in toegang tot een sterk geïntegreerde interne markt met 500 miljoen consumenten en investeringsmogelijkheden.

Bedrijven en particulieren investeren in het buitenland om hun productie op kostenefficiënte en hooggekwalificeerde locaties te vestigen, onderdelen en grondstoffen te betrekken en dichter bij hun klanten te komen. Voor het land van investeringen spelen inkomende investeringen een belangrijke rol en dragen zij bij tot technologische ontwikkeling, werkgelegenheid en economische groei.

De EU heeft een van ’s werelds meest open en transparante regelingen voor inkomende buitenlandse directe investeringen, waardoor zij een van de belangrijkste bestemmingen voor buitenlandse directe investeringen ter wereld is. Daarom bedragen de BDI-aandelen van investeerders uit derde landen in de EU ongeveer 6.295 miljard EUR.

Investeren in de EU vertaalt zich in toegang tot een sterk geïntegreerde interne markt met 500 miljoen consumenten en investeringsmogelijkheden. De EU-wetgeving en de interne markt ondersteunen investeringen, aangezien zij de vrijheid om een bedrijf op te richten, in ondernemingen te investeren en grensoverschrijdend kapitaalbewegingen door te voeren, waarborgen. Zij zorgen ook voor een gelijke en niet-discriminerende behandeling van investeerders in alle lidstaten.

Investeren in een EU-lidstaat

Als u in de EU wilt investeren, vindt u hieronder de relevante links naar de websites van de investeringsbevorderingsbureaus van de EU-lidstaten met informatie over de investeringsmogelijkheden, de te nemen maatregelen en de toepasselijke regels.

Ondersteuning van investeerders in de EU

Er zijn een aantal platforms die begeleiding en bijstand bieden aan bedrijven en investeerders die in de eengemaakte markt van de EU zijn gevestigd of zich willen vestigen, met inbegrip van de bescherming van hun rechten.

Bedrijven en beleggers kunnen raadplegen

Deze pagina delen:

Snelle links