Investeren in de EU

Bedrijven en particulieren investeren in het buitenland om hun productie te lokaliseren op kostenefficiënte locaties met hoge vaardigheden, componenten en grondstoffen te betrekken en dichter bij hun klanten te komen. Voor het land van investeringen spelen inkomende investeringen een belangrijke rol en dragen zij bij tot technologische ontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en economische groei.

De EU-wetgeving en de interne markt ondersteunen investeringen, aangezien zij de vrijheid garanderen om een bedrijf op te richten, in ondernemingen te investeren en grensoverschrijdend kapitaalverkeer te verrichten. Zij zorgen ook voor een gelijke en niet-discriminerende behandeling van investeerders in alle lidstaten.

De EU heeft een van ’s werelds meest open en transparante regimes voor inkomende directe buitenlandse investeringen (BDI), waardoor zij een van de belangrijkste bestemmingen voor buitenlandse directe investeringen ter wereld is. De BDI-voorraden van investeerders uit derde landen in de EU bedragen derhalve ongeveer 6.295 miljard EUR. Investeren in de EU vertaalt zich in de toegang tot een sterk geïntegreerde eengemaakte markt met 500 miljoen consumenten en investeringsmogelijkheden.

Bedrijven en particulieren investeren in het buitenland om hun productie te lokaliseren op kostenefficiënte locaties met hoge vaardigheden, componenten en grondstoffen te betrekken en dichter bij hun klanten te komen. Voor het land van investeringen spelen inkomende investeringen een belangrijke rol en dragen zij bij tot technologische ontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en economische groei.

De EU heeft een van ’s werelds meest open en transparante regimes voor inkomende directe buitenlandse investeringen (BDI), waardoor zij een van de belangrijkste bestemmingen voor buitenlandse directe investeringen ter wereld is. De BDI-voorraden van investeerders uit derde landen in de EU bedragen derhalve ongeveer 6.295 miljard EUR.

Investeren in de EU vertaalt zich in de toegang tot een sterk geïntegreerde eengemaakte markt met 500 miljoen consumenten en investeringsmogelijkheden. De EU-wetgeving en de interne markt ondersteunen investeringen, aangezien zij de vrijheid garanderen om een bedrijf op te richten, in ondernemingen te investeren en grensoverschrijdend kapitaalverkeer te verrichten. Zij zorgen ook voor een gelijke en niet-discriminerende behandeling van investeerders in alle lidstaten.

Investeren in een EU-lidstaat

Als u in de EU wilt investeren, vindt u hieronder de relevante links naar de websites van de investeringsbevorderingsbureaus van de EU-lidstaten met informatie over de investeringsmogelijkheden, de te nemen stappen en de toepasselijke regels.

Investeerders in de EU ondersteunen

Er zijn een aantal platforms die begeleiding en bijstand bieden aan bedrijven en investeerders die op de eengemaakte markt van de EU zijn gevestigd of zich willen vestigen, met inbegrip van de bescherming van hun rechten.

Bedrijven en investeerders kunnen

Deze pagina delen:

Snelle links