Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Investavimas į ES

Įmonės ir pavieniai asmenys investuoja užsienyje, kad galėtų savo produkciją perkelti į ekonomiškai efektyvias ir aukštos kvalifikacijos darbo vietas, gauti sudedamąsias dalis ir žaliavas, taip pat priartėti prie savo klientų. Šalies, į kurią investuojama, vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jomis užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jomis taip pat užtikrinamas vienodas ir nediskriminacinis požiūris į investuotojus visose valstybėse narėse.

ES taiko vieną atviriausių ir skaidriausių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų pasaulyje, todėl ji yra viena iš pagrindinių TUI paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų sukauptos TUI ES sudaro apie 6.295 mlrd. EUR. Investavimas į ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų, ir investavimo galimybes.

Įmonės ir pavieniai asmenys investuoja užsienyje, kad galėtų savo produkciją perkelti į ekonomiškai efektyvias ir aukštos kvalifikacijos darbo vietas, gauti sudedamąsias dalis ir žaliavas, taip pat priartėti prie savo klientų. Šalies, į kurią investuojama, vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES taiko vieną atviriausių ir skaidriausių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų pasaulyje, todėl ji yra viena iš pagrindinių TUI paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų sukauptos TUI ES sudaro apie 6.295 mlrd. EUR.

Investavimas į ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų, ir investavimo galimybes. ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jomis užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jomis taip pat užtikrinamas vienodas ir nediskriminacinis požiūris į investuotojus visose valstybėse narėse.

Investavimas ES valstybėje narėje

Jei norite investuoti ES, toliau pateikiamos atitinkamos nuorodos į ES valstybių narių investicijų skatinimo agentūrų interneto svetaines, kuriose pateikiama informacija apie investavimo galimybes, veiksmus, kurių reikia imtis, ir taikytinas taisykles.

Parama investuotojams ES

Yra keletas platformų, kuriose įmonėms ir investuotojams, įsisteigusiems arba norintiems įsisteigti ES bendrojoje rinkoje, teikiamos gairės ir pagalba, įskaitant jų teisių apsaugą.

Įmonės ir investuotojai gali konsultuotis

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos