Investeerimine ELi

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et paigutada oma tootmine kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja toorainet ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeeringuriigi jaoks on välisinvesteeringutel oluline roll ning need aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna need tagavad vabaduse asutada ettevõte, investeerida ettevõtetesse ja tegeleda kapitali piiriülese liikumisega. Samuti tagavad nad investorite võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise kõigis liikmesriikides.

ELilon sissetulevate välismaiste otseinvesteeringute suhtes üks maailma avatumaid ja läbipaistvamaid režiime, mistõttu on ta välismaiste otseinvesteeringute üks peamisi sihtkohti maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6 295 miljardit eurot. Investeerimine ELi tähendab juurdepääsu väga integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest.

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et paigutada oma tootmine kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja toorainet ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeeringuriigi jaoks on välisinvesteeringutel oluline roll ning need aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELil on sissetulevate välismaiste otseinvesteeringute suhtes üks maailma avatumaid ja läbipaistvamaid režiime, mistõttu on ta välismaiste otseinvesteeringute üks peamisi sihtkohti maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6 295 miljardit eurot.

Investeerimine ELi tähendab juurdepääsu väga integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest. ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna need tagavad vabaduse asutada ettevõte, investeerida ettevõtetesse ja tegeleda kapitali piiriülese liikumisega. Samuti tagavad need investorite võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise kõigis liikmesriikides.

Investeerimine ELi liikmesriiki

Kui soovite investeerida ELi, leiate allpool lingid ELi liikmesriikide investeeringute edendamise asutuste veebisaitidele, kust leiate teavet investeerimisvõimaluste, võetavate meetmete ja kohaldatavate eeskirjade kohta.

Investorite toetamine ELis

On mitmeid platvorme, mis pakuvad suuniseid ja abi ELi ühtsel turul asutatud või tegevust alustada soovivatele ettevõtjatele ja investoritele, sealhulgas nende õiguste kaitset.

Ettevõtjad ja investorid saavad konsulteerida

Jagage seda lehte:

Kiirlingid