Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Investeerimine ELi

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et paigutada oma tootmine kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja tooraineid ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeerimisriigis on oluline roll välisinvesteeringutel, mis aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna need tagavad vabaduse asutada ettevõtteid, investeerida äriühingutesse ja tegeleda kapitali piiriülese liikumisega. Samuti tagatakse nendega investorite võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine kõigis liikmesriikides.

ELilon üks maailma avatumaid ja läbipaistvamaid sissetulevate välismaiste otseinvesteeringute režiime, mistõttu on EL üks peamisi välismaiste otseinvesteeringute sihtkohti maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6,295 miljardit eurot. ELi investeerimine tähendab juurdepääsu hästi integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest.

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et paigutada oma tootmine kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja tooraineid ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeerimisriigis on oluline roll välisinvesteeringutel, mis aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELil on üks maailma avatumaid ja läbipaistvamaid sissetulevate välismaiste otseinvesteeringute režiime, mistõttu on EL üks peamisi välismaiste otseinvesteeringute sihtkohti maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6,295 miljardit eurot.

ELi investeerimine tähendab juurdepääsu hästi integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest. ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna need tagavad vabaduse asutada ettevõtteid, investeerida äriühingutesse ja tegeleda kapitali piiriülese liikumisega. Samuti tagatakse nendega investorite võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine kõigis liikmesriikides.

Investeerimine ELi liikmesriiki

Kui soovite investeerida ELi, leiate allpool asjakohased lingid ELi liikmesriikide investeeringuid edendavate asutuste veebisaitidele, kust leiate teavet investeerimisvõimaluste, võetavate meetmete ja kohaldatavate eeskirjade kohta.

Investorite toetamine ELis

On mitmeid platvorme, mis pakuvad suuniseid ja abi ettevõtjatele ja investoritele, kes on asutatud või soovivad alustada tegevust ELi ühtsel turul, sealhulgas nende õiguste kaitset.

Ettevõtjad ja investorid saavad konsulteerida

Jagage seda lehte:

Kiirlingid