Investeerimine ELi

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et leida oma toodang kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja tooraineid ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeerimisriigi jaoks on siseinvesteeringutel oluline roll ning need aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna nendega tagatakse vabadus asutada ettevõte, investeerida äriühingutesse ja teostada piiriülest kapitali liikumist. Samuti tagatakse nendega investorite võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine kõigis liikmesriikides.

ELilon üks avatumaid ja läbipaistvamaid välismaiste otseinvesteeringute režiime maailmas, mis teeb EList ühe peamise välismaiste otseinvesteeringute sihtkoha maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6,295 miljardit eurot. ELi investeerimine tähendab juurdepääsu väga integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest.

Ettevõtjad ja üksikisikud investeerivad välismaale, et leida oma toodang kulutõhusatesse ja kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente ja tooraineid ning jõuda oma klientidele lähemale. Investeerimisriigi jaoks on siseinvesteeringutel oluline roll ning need aitavad kaasa tehnoloogia arengule, töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

ELil on üks avatumaid ja läbipaistvamaid välismaiste otseinvesteeringute režiime maailmas, mis teeb EList ühe peamise välismaiste otseinvesteeringute sihtkoha maailmas. Seega moodustavad kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ligikaudu 6,295 miljardit eurot.

ELi investeerimine tähendab juurdepääsu väga integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast ja investeerimisvõimalustest. ELi õigusaktid ja ühtne turg toetavad investeeringuid, kuna nendega tagatakse vabadus asutada ettevõte, investeerida äriühingutesse ja teostada piiriülest kapitali liikumist. Samuti tagavad need investorite võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise kõigis liikmesriikides.

Investeerimine ELi liikmesriiki

Kui soovite ELis investeerida, leiate allpool lingid ELi liikmesriikide investeeringuid edendavate asutuste veebisaitidele, kus on esitatud teave investeerimisvõimaluste, võetavate meetmete ja kohaldatavate eeskirjade kohta.

Investorite toetamine ELis

On mitmeid platvorme, mis pakuvad suuniseid ja abi ettevõtjatele ja investoritele, kes on asutatud või soovivad ELi ühtsel turul tegutseda, sealhulgas kaitsta nende õigusi.

Ettevõtjad ja investorid saavad konsulteerida

Jagage seda lehte: