Kuntratti tal-gvern barra mill-UE

L-UE hija favur swieq tal-akkwist pubbliku internazzjonali miftuħa kemm

 L-UE kkonkludiet ħafna ftehimiet internazzjonali bl-għan li tiżgura aċċess għas-swieq tal-akkwist internazzjonali għall-kumpaniji tal-UE. L-aktar importanti minn dawn huwa l-Ftehim plurilaterali tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA).

Il-Ftehim Plurilaterali tad-WTO tal-2012 dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

Il-pajjiżi membri tal-UE ssieħbu fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA). Dan huwa l-ftehim internazzjonali ewlieni relatat mal-akkwist pubbliku. Huwa plurilaterali għaliex mhux il-Membri kollha tad-WTO ssieħbu.

Id-19-il pajjiż l-ieħor fil-GPA huma: 

L-Armenja, l-Awstralja, il-Kanada, it-Tajpej Ċiniż, Hong Kong (iċ-Ċina), l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Ġappun, il-Liechtenstein, il-Montenegro, il-Moldova, in-Netherlands fir-rigward ta’ Aruba, in-Norveġja, New Zealand, il-Korea t’Isfel, Singapore, l-Iżvizzera, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti.

Membri oħra tad-WTO qed jinnegozjaw l-adeżjoni mal-GPA.

Il-GPA għandu żewġ elementi ewlenin

Skopri aktar dwar l-opportunitajiet ta’ offerti permezz tal-portal integrat tar-Riżorsi ta’ Informazzjoni dwar l-Aċċess għas-Swieq tal-Akkwist Pubbliku (e-GPA) tad-WTO.

Dan jipprovdi informazzjoni dwar il-kopertura, inkluż dwar il-limiti applikabbli li jindikaw il-valur li ‘l fuq minnu japplikaw ir-regoli tal-GPA.

  • ħarsa ġenerali lejn il-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi

Ftehimiet kummerċjali bilaterali

Minbarra l-GPA, l-UE tiżgura opportunitajiet ta’ negozju għall-kumpaniji Ewropej permezz tal-ftehimiet kummerċjali tagħha. Ħafna ftehimiet kummerċjali bilaterali fihom kapitoli elaborati dwar l-Akkwisti Pubbliċi, li permezz tagħhom il-partijiet jiftħu s-swieq tal-akkwist tagħhom b’mod reċiproku.

F’xi każijiet, fejn il-parti l-oħra diġà tkun parti għall-GPA, dawn il-ftehimiet bilaterali jkun fihom impenji li jmorru lil hinn minn dawk fil-GPA.

F’każijiet oħra, dawn il-ftehimiet bilaterali jikkostitwixxu l-impenn reċiproku uniku relatat mal-ftuħ reċiproku tas-swieq tal-akkwist.

 

Innota, madankollu, li anki meta ma jkun hemm l-ebda impenn għal proċedura ta’ akkwist partikolari, kumpanija tal-UE xorta tista’ tiddeċiedi li tissottometti offerta.

In-nuqqas ta’ impenn ifisser biss li l-kumpanija tal-UE ma għandha l-ebda dritt li tipparteċipa fil-proċedura fuq l-istess livell bħall-offerenti domestiċi, iżda normalment dan ma jwaqqafx lill-awtorità kontraenti milli tirċievi u tikkunsidra offerti minn, jew tagħti kuntratt lil, fornitur tal-UE.

Aqra aktar dwar l-akkwist pubbliku fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE:

Ivvaluta l-eliġibbiltà tiegħek biex tipparteċipa f’offerta barranija ta’ akkwist pubbliku

Biex issir taf jekk intix intitolat tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE uża l-għodda L-Assistent Kummerċjali Tiegħi għall-Akkwist.

L-assistent tal-Kummerċ tiegħi għall-Akkwist għandu l-għan li jgħin lill-kumpaniji Ewropej jivvalutaw jekk humiex intitolati jipparteċipaw f’offerta pubblika barra mill-UE. Il-valutazzjoni teħtieġ input mill-utent ta’ informazzjoni li normalment tkun tinsab fl-avviż tal-offerta: l-entità tal-akkwist, is-suġġett u l-valur stmat tal-akkwist.

L-għodda bħalissa tippermetti l-valutazzjoni tas-sejħiet għall-offerti tal-gvern mill-Kanada (ibbażati kemm fuq il-GPA kif ukoll fuq is-CETAbilaterali), il-Ġappun u l-Istati Uniti. Aktar pajjiżi se jiġu integrati fl-għodda fi żmien debitu.

L-assistent tal-Kummerċ Tiegħi għall-Akkwist

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr