Kuntratti tal-gvern barra mill-UE

L-UE tippromwovi swieq internazzjonali miftuħa tal-akkwist pubbliku kemm

L-UE kkonkludiet ħafna ftehimiet internazzjonali bil-għan li tiżgura aċċess għas-swieq tal-akkwist internazzjonali għall-kumpaniji tal-UE. L-aktar importanti minn dawn huwa l-Ftehim plurilaterali tad-WTO dwar l-Akkwist Pubbliku (GPA).

Il-Ftehim Plurilaterali tad-WTO tal-2012 dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

Il-pajjiżi membri tal-UE ssieħbu fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA). Dan huwa l-ftehim internazzjonali ewlieni relatat mal-akkwist pubbliku. Hija plurilaterali minħabba li mhux il-Membri kollha tad-WTO ssieħbu.

It-19-il pajjiż l-ieħor fil-GPA huma: 

L-Armenja, l-Awstralja, il-Kanada, it-Tajpej Ċiniż, Hong Kong (iċ-Ċina), l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Ġappun, il-Liechtenstein, il-Montenegro, il-Moldova, in-Netherlands fir-rigward ta’ Aruba, in-Norveġja, New Zealand, il-Korea t’Isfel, Singapore, l-Iżvizzera, l-Ukrajna, u l-Istati Uniti.

Membri oħra tad-WTO qed jinnegozjaw l-adeżjoni mal-GPA.

Il-GPA għandu żewġ elementi ewlenin

Skopri aktar dwar l-opportunitajiet ta’ offerti permezz tal-portal integrat tar-Riżorsi tal-Informazzjoni dwar l-Aċċess għas-Suq tal-Akkwist Pubbliku (e-GPA) tad-WTO.

Dan jipprovdi informazzjoni dwar il-kopertura, inkluż dwar il-limiti applikabbli li jindikaw il-valur li ‘l fuq minnu japplikaw ir-regoli tal-GPA.

  • ħarsa ġenerali lejn il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi tad-WTO

Ftehimiet kummerċjali bilaterali

Minbarra l-GPA, l-UE tiżgura opportunitajiet ta’ negozju għall-kumpaniji Ewropej permezz tal-ftehimiet kummerċjali tagħha. Ħafna ftehimiet kummerċjali bilaterali fihom kapitoli elaborati dwar l-Akkwist Pubbliku, li permezz tagħhom il-partijiet jiftħu b’mod reċiproku s-swieq tal-akkwist tagħhom.

F’xi każijiet, fejn il-parti l-oħra diġà hija parti għall-GPA, dawn il-ftehimiet bilaterali fihom impenji li jmorru lil hinn minn dawk fil-GPA.

F’każijiet oħra, dawn il-ftehimiet bilaterali jikkostitwixxu l-impenn reċiproku uniku relatat mal-ftuħ reċiproku tas-swieq tal-akkwist.

 

Ta’ min jinnota, madankollu, li anke fejn ma jkun hemm l-ebda impenn għal proċedura ta’ akkwist partikolari, kumpanija tal-UE xorta tista’ tiddeċiedi li tissottometti offerta.

In-nuqqas ta’ impenn ifisser biss li l-kumpanija tal-UE ma għandha l-ebda dritt li tipparteċipa fil-proċedura fuq livell ugwali mal-offerenti domestiċi, iżda normalment dan ma jżommx lill-awtorità kontraenti milli tirċievi u tikkunsidra offerti minn, jew tagħti kuntratt lil, fornitur tal-UE.

Aqra aktar dwar l-akkwist pubbliku fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE:

Ivvaluta l-eliġibbiltà tiegħek biex tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku barrani

Biex issir taf jekk intix intitolat li tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE, uża l-għodda Access2Procurement.

Access2Akkwist għandu l-għan li jgħin lill-kumpaniji Ewropej jivvalutaw jekk humiex intitolati li jipparteċipaw f’offerta pubblika barra mill-UE. Il-valutazzjoni teħtieġ li l-utent idaħħal informazzjoni li normalment tinsab fl-avviż tas-sejħa għall-offerti: L-entità tal-akkwist, is-suġġett u l-valur stmat tal-akkwist.

Bħala proġett pilota, l-għodda attwalment tippermetti l-valutazzjoni tal-offerti ta’ akkwist pubbliku mill-gvern mill-Kanada (abbażi kemm tal-GPA kif ukoll tas-CETAbilaterali). Il-pajjiż li jmiss li se jkun kopert se jkun il-Ġappun. Aktar pajjiżi se jiġu integrati fl-għodda fi żmien debitu.

Access2Akkwist

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr