Αγορά της ΕΕ

Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση — τα 27 κράτη μέλη της αποτελούν ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς.

Αυτό σημαίνει ότι

 • δεν καταβάλλονται δασμοί για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν κοινό δασμολόγιο για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ
 • εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί νόμιμα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ επωφελούνται από

 • αγορά για τα προϊόντα τους άνω των 400 εκατομμυρίων καταναλωτών
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προμηθευτών και καταναλωτών
 • χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
 • περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη της δεν έχουν δασμολογικούς φραγμούς μεταξύ τους και όλα διαθέτουν κοινό δασμολόγιο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Επιπλέον, μετά την καταβολή των τελωνειακών δασμών και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους εισαγωγής, τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι ελεύθερα να κυκλοφορούν εντός της υπόλοιπης ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα εδάφη των ακόλουθων κρατών μελών:

 • Βέλγιο,
 • Βουλγαρία,
 • Κροατία,
 • η Τσεχική Δημοκρατία,
 • Δανία, εκτός από τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία,
 • Γερμανία, εκτός από τη νήσο Ελιγολάνδη και το έδαφος του Büsingen,
 • Εσθονία,
 • Η Ιρλανδία,
 • Ελλάδα,
 • Ισπανία, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια,
 • Γαλλία, εκτός από τη Νέα Καληδονία, το Σαιν Πιέρ και Μικελόν, τις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα, τη Γαλλική Πολυνησία και τα γαλλικά νότια και ανταρκτικά εδάφη, αλλά συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων διαμερισμάτων της Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Μαγιότ και των νήσων Ρεϋνιόν,
 • Ιταλία, εκτός από τους δήμους Livigno και Campione d’Italia και τα εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο που βρίσκονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
 • Την Κύπρο (εν αναμονή διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο),
 • Λετονία,
 • Λιθουανία,
 • Λουξεμβούργο,
 • Ουγγαρία,
 • Μάλτα,
 • τις Κάτω Χώρες στην Ευρώπη,
 • Αυστρία,
 • Πολωνία,
 • Πορτογαλία,
 • Ρουμανία,
 • Σλοβενία,
 • η Σλοβακική Δημοκρατία,
 • Φινλανδία,
 • Σουηδία.

Το έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών του υδάτων, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου του, που βρίσκεται εκτός του εδάφους των κρατών μελών, θεωρείται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

ΕΕ

 

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 
Το έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό (συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων του, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου του) θεωρείται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.

 

Η αγορά της ΕΕ αφορά επίσης

 • Νομοθετικό πλαίσιο — για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη διάθεση ευρέος φάσματος προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο το 2008
 • Δομικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς — η νομοθεσία για την ενιαία αγορά αγαθών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν υψηλές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος — τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς φραγμούς στο εμπόριο και με ελάχιστο διοικητικό φόρτο
 • Ελεύθερη κυκλοφορία σε εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους τομείς — η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων διασφαλίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν οδηγούν στη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο
 • Διεθνείς πτυχές της ενιαίας αγοράς — μέσω των σχέσεών της με τρίτες χώρες, η ΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το διεθνές εμπόριο ρυθμιζόμενων προϊόντων

Οδηγίες σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις