Αγορά της ΕΕ

Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση — τα 27 κράτη μέλη της αποτελούν ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς.

Αυτό σημαίνει ότι

 • δεν καταβάλλονται τελωνειακοί δασμοί για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν κοινό δασμολόγιο για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ
 • τα εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί νόμιμα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ επωφελούνται από

 • αγορά για τα προϊόντα τους άνω των 400 εκατομμυρίων καταναλωτών
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προμηθευτών και καταναλωτών
 • χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
 • μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν ένα ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη της δεν έχουν δασμολογικούς φραγμούς μεταξύ τους και ότι όλα έχουν κοινό δασμολόγιο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Επιπλέον, μετά τη δέουσα καταβολή των τελωνειακών δασμών και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους εισαγωγής, τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι ελεύθερα να κυκλοφορούν εντός της υπόλοιπης ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα εδάφη των ακόλουθων κρατών μελών:

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Δανία, εκτός των Φερόων Νήσων και της Γροιλανδίας
 • Γερμανία, εκτός από τη νήσο Ελιγολάνδη και το έδαφος του Büsingen
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία, εκτός Θέουτα και Μελίλια
 • Γαλλία, εκτός από τη Νέα Καληδονία, το Σεν Πιερ και Μικελόν, τις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα, τη Γαλλική Πολυνησία και τα Γαλλικά Περιοχές του Νότου και της Ανταρκτικής, αλλά συμπεριλαμβανομένων των Υπερπόντιων Διαμερισμάτων της Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, των Νήσων Μαγιότ και Ρεϋνιόν
 • Ιταλία, εκτός του δήμου Livigno
 • Κύπρος (εν αναμονή διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, η εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης αναστέλλεται στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο)
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • οι Κάτω Χώρες στην Ευρώπη
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακική Δημοκρατία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία

Το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα, τα εσωτερικά ύδατα και τον εναέριο χώρο των κρατών μελών, με εξαίρεση τα χωρικά ύδατα, τα εσωτερικά ύδατα και τον εναέριο χώρο των εδαφών που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Το έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών του υδάτων, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου του, αν και βρίσκεται εκτός του εδάφους της Ένωσης, θεωρείται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

ΕΕ

 

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 
Το έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό (συμπεριλαμβανομένων των χωρικών του υδάτων, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου του) θεωρείται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.

 

Η αγορά της ΕΕ αφορά επίσης

 • νομοθετικό πλαίσιο — για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και την ενίσχυση των συνθηκών για τη διάθεση ευρέος φάσματος προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο το 2008
 • δομικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς — η νομοθεσία για την ενιαία αγορά αγαθών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν υψηλές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος — τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς φραγμούς στο εμπόριο και με ελάχιστο διοικητικό φόρτο
 • ελεύθερη κυκλοφορία σε εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους τομείς — η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων διασφαλίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν οδηγούν στη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο
 • διεθνείς πτυχές της ενιαίας αγοράς — μέσω των σχέσεών της με τρίτες χώρες, η ΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για το διεθνές εμπόριο ρυθμιζόμενων προϊόντων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις