Version: 1.0.20.21 (2020-10-12 14:45)

Αγορά της ΕΕ

Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση — τα 27 κράτη μέλη της αποτελούν ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς.

Αυτό σημαίνει ότι

 • δεν καταβάλλονται δασμοί για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ *
 • Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν κοινό δασμολόγιο για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ
 • εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί νόμιμα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ επωφελούνται από

 • αγορά για τα προϊόντα τους άνω των 400 εκατομμυρίων καταναλωτών
 • ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προμηθευτών και καταναλωτών
 • χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
 • περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν ενιαίο έδαφος για τελωνειακούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη της δεν έχουν δασμολογικούς φραγμούς μεταξύ τους και όλα διαθέτουν κοινό δασμολόγιο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Επιπλέον, μετά την καταβολή των τελωνειακών δασμών και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους εισαγωγής, τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι ελεύθερα να κυκλοφορούν εντός της υπόλοιπης ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακούς ελέγχους.

Το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα εδάφη των ακόλουθων κρατών μελών:

 • Βέλγιο,
 • Βουλγαρία,
 • Κροατία,
 • η Τσεχική Δημοκρατία,
 • Δανία, εκτός από τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία,
 • Γερμανία, εκτός από τη νήσο Ελιγολάνδη και το έδαφος του Büsingen,
 • Εσθονία,
 • Η Ιρλανδία,
 • Ελλάδα,
 • Ισπανία, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια,
 • Γαλλία, εκτός από τη Νέα Καληδονία, το Σαιν Πιέρ και Μικελόν, τις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα, τη Γαλλική Πολυνησία και τα γαλλικά νότια και ανταρκτικά εδάφη, αλλά συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων διαμερισμάτων της Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Μαγιότ και των νήσων Ρεϋνιόν,
 • Ιταλία, εκτός από τους δήμους Livigno και Campione d’Italia και τα εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο που βρίσκονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
 • Την Κύπρο (εν αναμονή διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο),
 • Λετονία,
 • Λιθουανία,
 • Λουξεμβούργο,
 • Ουγγαρία,
 • Μάλτα,
 • τις Κάτω Χώρες στην Ευρώπη,
 • Αυστρία,
 • Πολωνία,
 • Πορτογαλία,
 • Ρουμανία,
 • Σλοβενία,
 • η Σλοβακική Δημοκρατία,
 • Φινλανδία,
 • Σουηδία,
 • Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, των αγγλονορμανδικών νήσων και της Νήσου του Μαν (*).

Τα ακόλουθα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων τους, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου τους, που βρίσκονται εκτός του εδάφους των κρατών μελών, θεωρούνται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:

 • το έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό
 • το έδαφος των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, στην Κύπρο (*).

ΕΕ

 

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 

Ηνωμένο Βασίλειο (*)

 

Τα ακόλουθα εδάφη (συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, των εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων και του εναέριου χώρου τους) θεωρούνται επίσης μέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ

 • Πριγκιπάτο του Μονακό
 • οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια στην Κύπρο

Η αγορά της ΕΕ αφορά επίσης

 • Νομοθετικό πλαίσιο — για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη διάθεση ευρέος φάσματος προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο το 2008
 • Δομικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς — η νομοθεσία για την ενιαία αγορά αγαθών έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πληρούν υψηλές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος — τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στην ΕΕ μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς φραγμούς στο εμπόριο και με ελάχιστο διοικητικό φόρτο
 • Ελεύθερη κυκλοφορία σε εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους τομείς — η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων διασφαλίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν οδηγούν στη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο
 • Διεθνείς πτυχές της ενιαίας αγοράς — μέσω των σχέσεών της με τρίτες χώρες, η ΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το διεθνές εμπόριο ρυθμιζόμενων προϊόντων

Οδηγίες σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα

 

Brexit — Ανακοίνωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη

 

* Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τρίτη χώρα από την 1 Φεβρουαρίου 2020. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το δίκαιο της Ένωσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις.

Γρήγορες συνδέσεις