Terminu tal-glossarju:

Miksuba għalkollox

Merkanzija li hija prodotta esklussivament fit-territorju tal-parti għal arranġament kummerċjali preferenzjali, mingħajr ma tinkorpora materjali minn kwalunkwe pajjiż ieħor. Dan jinkludi pjanti, minerali jew annimali ħajjin, fost prodotti oħra.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr