Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Terminu tal-glossarju:

Miksuba għalkollox

Merkanzija li hija prodotta esklussivament fit-territorju tal-parti għal arranġament kummerċjali preferenzjali, mingħajr ma tinkorpora materjali minn kwalunkwe pajjiż ieħor. Dan jinkludi pjanti, minerali jew annimali ħajjin, fost prodotti oħra.

Share this page:

Links ta’ malajr