Glosārija termins:

Pilnībā iegūti

Preces, kas ražotas vienīgi tās puses teritorijā, uz kuru attiecas preferenciāls tirdzniecības režīms, nepievienojot materiālus no jebkuras citas valsts. Tas cita starpā ietver augus, minerālus vai dzīvus dzīvniekus.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites