Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Получени изцяло

Стоки, произведени изключително на територията на страната по споразумение за преференциална търговия, без да съдържат материали от която и да е друга държава. Това включва и растения, минерали или живи животни, наред с други продукти.

Share this page:

Бързи връзки