Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Úplne získaný

Tovar, ktorý sa vyrába výlučne na území strany dohody o preferenčnom obchode, bez použitia materiálov z akejkoľvek inej krajiny. Patria sem okrem iného rastliny, nerasty alebo živé zvieratá.

Share this page:

Rýchle odkazy