Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Úplne získaný

Tovar, ktorý sa vyrába výlučne na území strany dohody o preferenčnom obchode, bez použitia materiálov z akejkoľvek inej krajiny. Patria sem okrem iného rastliny, nerasty alebo živé zvieratá.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy