Όρος στο γλωσσάριο:

Που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Τα αγαθά που παράγονται αποκλειστικά στην επικράτεια του μέρους σε ένα προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς, χωρίς να ενσωματώνουν υλικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται φυτά, ορυκτά ή ζώντα ζώα, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις