Kumulazzjoni

Sabiex ikun magħruf jekk prodott ġiex trasformat b’mod suffiċjenti fil-pajjiż sieħeb, huwa importanti li wieħed ikun jaf meta materjali u inputs użati jistgħu jitqiesu li joriġinaw fl-UE jew il-pajjiż sieħeb kummerċjali. Ir-regoli preferenzjali tal-oriġini tal-UE jinkludu l-kunċett ta’ akkumulazzjoni, li jippermettilek bħala importatur jew esportatur taħt ċerti ċirkostanzi li inti tqis materjali mhux oriġinarji importati minn pajjiżi terzi jew l-ipproċessar imwettaq f’pajjiż mhux sieħeb, bħala li joriġinaw mill-UE jew minn pajjiż sieħeb kummerċjali. Hemm tliet tipi ta’ akkumulazzjoni użati fl-arranġamenti preferenzjali tal-UE. It-tliet tipi huma differenti fir-rigward tan-numru ta’ pajjiżi involuti fl-operazzjoni, u liema tipi ta’ materjali — li joriġinaw jew li ma joriġinawx — jistgħu jiġu akkumulati.

A) Akkumulazzjoni bilaterali

Akkumulazzjoni bilaterali tapplika għal żewġ partijiet: l-UE u l-pajjiż imsieħeb tagħha. Huwa jippermetti l-użu ta’ materjali li joriġinaw fl-UE bħala materjali li joriġinaw fil-pajjiż sieħeb tiegħek u viċi versa?. Din l-akkumulazzjoni tapplika għar-reġimi preferenzjali kollha tal-UE.

Akkumulazzjoni bilaterali tapplika għat-tliet regoli ewlenin deskritti fit-taqsima ta’ oġġetti mibdula b’mod suffiċjenti kif ġej:

  • jekk tintuża r-regola ta’ valur miżjud, akkumulazzjoni bilaterali ma tinkludix il-valur tal-materjali li joriġinaw fl-UE fil-limitu perċentwali massimu ta’ materjali mhux oriġinarji
  • jekk tintuża l-bidla tar-regoli tal-klassifikazzjoni tat-tariffi, ma għandekx għalfejn tivverifika jekk kienx hemm bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja tal-materjali li joriġinaw fl-UE li ntużaw mill-produttur fil-pajjiż sieħeb tiegħek
  • jekk tintuża r-regola tal-manifattura minn ċerti prodotti, ma għandekx għalfejn tivverifika jekk il-materjali li joriġinaw fl-UE jirreferux għal stat tal-produzzjoni aktar tard

Akkumulazzjoni Djagonali

L-akkumulazzjoni djagonali hija simili għal akkumulazzjoni bilaterali iżda tintuża fi ftehimiet ma’ aktar minn żewġ pajjiżi. Dan jippermettilek tuża materjali li joriġinaw f’ pajjiż definit (kif imsemmi fid-dispożizzjoni rilevanti dwar l-akkumulazzjoni) li hija differenti mill-pajjiż imsieħeb tiegħek li minnu tixtieq timporta bħala materjali li joriġinaw fil-pajjiż sieħeb tiegħek. L-akkumulazzjoni djagonali tista’ tiġi applikata biss għal prodotti li joriġinaw fil-pajjiż definit, jiġifieri pajjiżi oħra li huma membri tal-ftehim, u li mbagħad jiġu pproċessati aktar fil-pajjiż imsieħeb tiegħek.

L-akkumulazzjoni djagonali tapplika għat-tliet regoli ewlenin deskritti fit-taqsima ta’ oġġetti mibdula b’mod suffiċjenti kif ġej:

  • jekk ir-regola tal-valur miżjud tintuża, il-kumulazzjoni djagonali tippermetti li ma tikkunsidrax il-valur tal-materjali li joriġinaw fil-pajjiż definit fil-limitu perċentwali massimu ta’ materjali mhux oriġinarji
  • jekk tintuża l-bidla tar-regoli tal-klassifikazzjoni tat-tariffi, ma għandekx għalfejn tivverifika jekk kienx hemm bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja tal-materjali li joriġinaw fil-pajjiż definit meta importa l-prodott mill-pajjiż sieħeb tiegħek
  • jekk tintuża r-regola tal-manifattura minn ċerti prodotti, ma għandekx għalfejn tivverifika jekk il-materjali li joriġinaw fil-pajjiż definit jirreferux għal stat tal-produzzjoni aktar tard (jiġifieri drapp)

Akkumulazzjoni sħiħa

Akkumulazzjoni sħiħa tikkunsidra mhux biss materjali li joriġinaw fl-UE jew pajjiż definit (kif imsemmi fid-dispożizzjoni rilevanti dwar il-kumulazzjoni), iżda tippermetti wkoll għal inputs li mhumiex oriġinarji fl-UE jew kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi definiti li għandu jingħadd lejn kontenut oriġinarju.

Għall-kuntrarju ta’ akkumulazzjoni bilaterali jew djagonali, akkumulazzjoni sħiħa tippermettilek li tqis materjali għal akkumulazzjoni li ma joriġinawx fl-UE jew il-pajjiż sieħeb tiegħek. Dawn il-materjali mhux oriġinarji setgħu ġew importati mill-produttur fil-pajjiż sieħeb tiegħek u użati fil-proċess tal-produzzjoni. Taħt akkumulazzjoni sħiħa, dawn l-inputs mhux oriġinarji jistgħu jintużaw ukoll għal skopijiet ta’ akkumulazzjoni u jingħaddu bħala li joriġinaw fil-pajjiż sieħeb tiegħek.

Akkumulazzjoni sħiħa tapplika għat-tliet regoli ewlenin deskritti fit-taqsima ta’ oġġetti mibdula b’mod suffiċjenti kif ġej:

  • jekk tintuża r-regola ta’ valur miżjud, kumulu sħiħ jippermettilek li ma tikkunsidrax il-valur tal-materjali importati mill-pajjiż imsieħeb tiegħek fil-massimu perċentwali massimu
  • jekk tintuża l-bidla tar-regola ta’ klassifikazzjoni tat-tariffa, m’hemmx għalfejn tivverifika jekk kienx hemm xi tip ta’ klassifikazzjoni tariffarja tal-materjali importati mill-pajjiż imsieħeb tiegħek
  • jekk tintuża r-regola tal-manifattura minn ċerti prodotti, m’hemmx għalfejn tiġi verifikata jekk il-materjali li tkun importat mill-pajjiż imsieħeb tiegħek jirreferu għal stat tal-produzzjoni aktar tard (jiġifieri drapp)

Ftakar li jekk l-ipproċessar imwettaq fil-pajjiż imsieħeb tiegħek huwa biss wieħed mill-operazzjonijiet imwettqa fil-lista ta’ operazzjonijiet minimi (link għal taqsima dwar operazzjonijiet minimi) allura l-kumulazzjoni ma tistax tiġi applikata.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr