Vladini ugovori izvan EU-a

EU se zalaže za otvorena međunarodna tržišta javne nabave

EU je sklopio brojne međunarodne sporazume kako bi poduzećima iz EU-a osigurao pristup međunarodnim tržištima javne nabave. Najvažniji od njih je plurilateralni Sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Višestrani sporazum WTO-a o javnoj nabavi iz 2012.

Države članice EU-a pridružile su se Sporazumu WTO-a o javnoj nabavi (GPA). To je glavni međunarodni sporazum povezan s javnom nabavom. To je plurilateralno jer se nisu pridružile sve članice WTO-a.

Ostalih 19 zemalja u GPA-u su: 

Armenija, Australija, Kanada, Kineski Taipei, Hong Kong (Kina), Island, Izrael, Japan, Lihtenštajn, Crna Gora, Moldova, Nizozemska u pogledu Arube, Norveške, Novog Zelanda, Južne Koreje, Singapura, Švicarske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Ostale članice WTO-a pregovaraju o pristupanju SJN-u.

Sporazum o javnoj nabavi ima dva glavna elementa

Saznajte više o prilikama za nadmetanje na integriranom portalu za pristup informacijama o pristupu tržištu javne nabave (e-GPA) Svjetske trgovinske organizacije.

Time se pružaju informacije o obuhvatu, među ostalim o primjenjivim pragovima, uz naznaku vrijednosti iznad koje se primjenjuju pravila SJN-a.

  • pregled Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi

Bilateralni sporazumi o trgovini

Osim SJN-a, EU svojim trgovinskim sporazumima europskim poduzećima osigurava poslovne mogućnosti. Mnogi bilateralni trgovinski sporazumi sadrže razrađena poglavlja o javnoj nabavi putem kojih stranke međusobno otvaraju svoja tržišta javne nabave.

U nekim slučajevima, ako je druga stranka već stranka GPA-a, ti bilateralni sporazumi sadržavaju obveze koje su veće od onih u SJN-u.

U drugim slučajevima ti bilateralni sporazumi predstavljaju jedinstvenu uzajamnu obvezu u vezi s uzajamnim otvaranjem tržišta javne nabave.

 

Međutim, imajte na umu da čak i ako ne postoji obveza za određeni postupak javne nabave, poduzeće iz EU-a još uvijek može odlučiti podnijeti ponudu.

Nepostojanje obveze znači samo da trgovačko društvo iz EU-a nema pravo sudjelovati u postupku ravnopravno s domaćim ponuditeljima, ali to obično ne sprečava javnog naručitelja da prima i razmatra ponude od dobavljača iz EU-a ili da mu dodijeli ugovor.

Pročitajte više o javnoj nabavi u trgovinskim sporazumima EU-a:

Ocijenite ispunjavate li uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju u inozemstvu

Kako biste saznali imate li pravo sudjelovati u određenom javnom natječaju za javnu nabavu izvan EU-a, koristite se alatom Access2Procurement.

Cilj je projekta Access2Procurement pomoći europskim poduzećima da procijene imaju li pravo sudjelovati u javnom natječaju izvan EU-a. Za procjenu je potrebno da korisnik unosi informacije koje se obično nalaze u obavijesti o natječaju: Naručitelj, predmet i procijenjenu vrijednost nabave.

Kao pilot-projekt, alat trenutačno omogućuje procjenu javnih natječaja za javnu nabavu iz Kanade (na temelju GPA-a i bilateralnog CETA-e). Sljedeća zemlja koja će biti obuhvaćena bit će Japan. Ostale zemlje bit će pravodobno integrirane u taj alat.

Access2Procurement

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice