Речник на термините:

Антидъмпингови мерки

Дъмпингът изнася на цени, по-ниски от националните пазарни разходи, за да спечели пазарен дял на световния пазар. Член VI от ГАТТ от 1994 г. разрешава налагането на антидъмпингови мита върху дъмпингови стоки, равни на разликата между експортната им цена и нормалната им стойност, ако дъмпингът причинява вреда на производителите на конкурентни продукти в страната вносител.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки