Termin ze słowniczka:

Antydumping

Dumping prowadzi do wywozu poniżej kosztów rynku krajowego w celu uzyskania udziału w rynku światowym. Artykuł VI GATT z 1994 r. zezwala na nakładanie ceł antydumpingowych na towary po cenach dumpingowych w wysokości równej różnicy między ich ceną eksportową a ich wartością normalną, jeżeli dumping powoduje szkodę dla producentów produktów konkurencyjnych w kraju przywozu.

Udostępnij tę stronę: