Όρος στο γλωσσάριο:

Αντιντάμπιγκ

Το ντάμπινγκ εξάγει σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος της εθνικής αγοράς για να κερδίσει μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά. Το άρθρο VI της ΓΣΔΕ του 1994 επιτρέπει την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ επί των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ίσου με τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγωγής τους και της κανονικής αξίας τους, εφόσον το ντάμπινγκ προκαλεί ζημία στους παραγωγούς ανταγωνιστικών προϊόντων στη χώρα εισαγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις