Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Term i ordlistan:

Antidumpning

Dumpningen ligger på en nivå som är lägre än den nationella marknaden för att vinna marknadsandelar på världsmarknaden. Artikel VI i GATT 1994 tillåter att antidumpningstullar tas ut på dumpade varor som motsvarar skillnaden mellan deras exportpris och normalvärdet, om dumpning vållar skada för tillverkare av konkurrerande produkter i importlandet.

Dela sidan:

Genvägar