Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term i ordlistan:

Antidumpning

Dumpningen ligger på en nivå som är lägre än den nationella marknaden för att vinna marknadsandelar på världsmarknaden. Artikel VI i GATT 1994 tillåter att antidumpningstullar tas ut på dumpade varor som motsvarar skillnaden mellan deras exportpris och normalvärdet, om dumpning vållar skada för tillverkare av konkurrerande produkter i importlandet.

Dela sidan:

Genvägar