Term i ordlistan:

Antidumpning

Dumpningen exporterar till priser under den nationella marknadskostnaden för att vinna marknadsandelar på världsmarknaden. Enligt artikel VI i GATT 1994 är det tillåtet att ta ut antidumpningstullar på dumpade varor som motsvarar skillnaden mellan exportpriset och normalvärdet, om dumpningen vållar tillverkare av konkurrerande produkter i importlandet skada.

Dela sidan:

Genvägar