Обяснение на електронната търговия

Искате ли да търгувате и да извършвате бизнес по електронен път?

Научете повече за електронната търговия и електронната търговия и ще получавате информация за предприятия, които се интересуват от търгуване.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки

Често задавани въпроси

  1. Какво мито се дължи, ако софтуер, разработен в ЕС, се изнася в трета държава и е вграден в друг продукт, например автомобил, когато този продукт се внася в ЕС?
  2. Какво е задължението за заплащане на стойността на услуги като инженеринг, развойна дейност, художествени произведения или дизайн, разработени в ЕС, изнесени в трета държава и след това внесени например в дрехи, велосипеди обратно в ЕС?
  3. Има ли дължими мита върху внесения софтуер от трети държави?
  4. Какво представлява моят търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
  5. Какво означава „условие за достъп до пазара“ за услуги?
  6. За кои условия за достъп до пазара мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
  7. Къде мога да намеря информация за държавите, които не са обхванати от моя търговски сътрудник в областта на услугите и инвестициите?
  8. За кои сектори на услугите мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
  9. За кои държави мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
  10. Какво означава „начин на предоставяне“ на услугите?