Az EU-n kívüli kormányzati szerződések

Az EU támogatja a nemzetközi közbeszerzési piacok megnyitását

 Az EU számos nemzetközi megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az uniós vállalatok számára hozzáférést biztosítson a nemzetközi közbeszerzési piacokhoz. Ezek közül a legfontosabb a WTO plurilaterális közbeszerzési megállapodása (GPA).

A WTO kormányzati beszerzésekről szóló 2012. évi többoldalú megállapodása (GPA)

Az uniós tagállamok csatlakoztak a közbeszerzésről szóló WTO-megállapodáshoz (GPA). Ez a közbeszerzéssel kapcsolatos legfontosabb nemzetközi megállapodás. Plurilaterális, mivel nem minden WTO-tag csatlakozott.

A GPA további 19 országa a következő: 

Örményország, Ausztrália, Kanada, Tajvan, Hongkong (Kína), Izland, Izrael, Japán, Liechtenstein, Montenegró, Moldova, Hollandia Aruba tekintetében, Norvégia, Új-Zéland, Dél-Korea, Szingapúr, Svájc, Ukrajna és az Egyesült Államok.

Más WTO -tagok is tárgyalnak a GPA-hoz való csatlakozásról.

A GPA két fő elemből áll

További információk a közbeszerzési lehetőségekről a WTO integrált kormányzati közbeszerzési piacra jutási információs forrásának (e-GPA) portálján keresztül.

Ez tájékoztatást nyújt a lefedettségről, beleértve az alkalmazandó küszöbértékeket is, feltüntetve azt az értéket, amely felett a GPA-szabályok alkalmazandók.

  • a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásának áttekintése

Kétoldalú kereskedelmi megállapodások

A GPA mellett az EU kereskedelmi megállapodásai révén üzleti lehetőségeket is biztosít az európai vállalatok számára. Számos kétoldalú kereskedelmi megállapodás tartalmaz a közbeszerzésről szóló részletes fejezeteket, amelyeken keresztül a felek kölcsönösen megnyitják közbeszerzési piacaikat.

Egyes esetekben, amikor a másik fél már részes fele a GPA-nak, ezek a kétoldalú megállapodások a GPA-ban foglaltakon túlmutató kötelezettségvállalásokat tartalmaznak.

Más esetekben ezek a kétoldalú megállapodások jelentik a közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitására vonatkozó egyedi kölcsönös kötelezettségvállalást.

 

Megjegyzendő azonban, hogy egy uniós vállalat még abban az esetben is dönthet úgy, hogy ajánlatot nyújt be, ha nem vállal kötelezettséget egy adott közbeszerzési eljárásra.

A kötelezettségvállalás hiánya csak azt jelenti, hogy az uniós vállalat nem jogosult arra, hogy a belföldi ajánlattevőkkel azonos feltételek mellett vegyen részt az eljárásban, de ez általában nem akadályozza meg az ajánlatkérő szervet abban, hogy egy uniós szállítótól ajánlatot fogadjon és mérlegeljen, illetve szerződést ítéljen oda.

További információk az uniós kereskedelmi megállapodások közbeszerzéséről:

A külföldi közbeszerzési eljárásban való részvételre való jogosultság értékelése

Ahhoz, hogy megtudja, jogosult-e részt venni egy adott, az EU-n kívüli közbeszerzési eljárásban, használja a Beszerzésért felelős kereskedelmi asszisztensem eszközt.

A közbeszerzéssel foglalkozó kereskedelmi asszisztensem célja, hogy segítse az európai vállalatokat annak értékelésében, hogy jogosultak-e részt venni egy EU-n kívüli közbeszerzési eljárásban. Az értékeléshez az ajánlati felhívásban általában szereplő információk felhasználójának kell hozzájárulnia: a beszerzést végző szerv, a beszerzés tárgya és becsült értéke.

Az eszköz jelenleg lehetővé teszi a Kanadából (a GPA és a kétoldalú CETAalapján), Japánból és az USA-ból származó közbeszerzési pályázatok értékelését. A további országok kellő időben beépülnek majd az eszközbe.

Közbeszerzéssel foglalkozó kereskedelmi asszisztensem

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások