Soláthar poiblí

Tagraíonn soláthar poiblí don phróiseas trína gceannaíonn údaráis phoiblí, amhail ranna rialtais, údaráis áitiúla nó fiontair atá faoi úinéireacht an stáit, earraí nó seirbhísí ón earnáil phríobháideach.

Cinntíonn rialacha soláthair phoiblí go n-úsáidtear airgead poiblí i gceart nuair a dhéanann údaráis phoiblí ceannacháin ón earnáil phríobháideach.

Conas a bhronnann rialtais conarthaí ar ghnólachtaí

Chun calaois, cur amú, éilliú nó caomhnaitheacht áitiúil a chosc, rialaíonn dlíthe fhormhór na dtíortha soláthar rialtais go pointe áirithe. De ghnáth, ceanglaítear le dlíthe ar an údarás soláthair tairiscintí poiblí (iomaíocha) a eisiúint má sháraíonn luach an tsoláthair tairseach áirithe.

 

Is é an bealach caighdeánach chun conarthaí a dhámhachtain d’earraí do ghnólachtaí ná tairiscintí iomaíocha, rud a ligeann don líon is mó gnólachtaí tairiscintí a dhéanamh. Laistigh de thairiscint iomaíoch, tá cineálacha éagsúla nós imeachta soláthair phoiblí ann.

Léigh tuilleadh faoi:

Seiceáil mo Chúntóir Trádála le haghaidh Soláthair

Roinn an leathanach seo: