Soláthar poiblí

Tagraíonn soláthar poiblí don phróiseas trína gceannaíonn údaráis phoiblí, amhail ranna rialtais, údaráis áitiúla nó fiontair faoi úinéireacht stáit, earraí nó seirbhísí ón earnáil phríobháideach.

Cinntíonn rialacha soláthair phoiblí go n-úsáidtear airgead poiblí mar is ceart nuair a dhéanann údaráis phoiblí ceannacháin ón earnáil phríobháideach.

Conas a dhámhann rialtais conarthaí do ghnólachtaí

Chun calaois, dramhaíl, éilliú, nó caomhnaitheacht áitiúil a chosc, rialaítear soláthar rialtais go pointe áirithe i ndlíthe fhormhór na dtíortha. De ghnáth, éilíonn dlíthe ar an údarás soláthair tairiscintí poiblí (iomaíocha) a eisiúint má sháraíonn luach an tsoláthair tairseach áirithe.

 

Is é an bealach caighdeánach chun conarthaí a bhronnadh ar ghnólachtaí ná tairiscintí iomaíocha, rud a fhágann gur féidir leis an líon is mó gnólachtaí tairiscint a chur isteach. Laistigh de thairiscintí iomaíocha, tá cineálacha éagsúla nósanna imeachta soláthair phoiblí ann.

Léigh tuilleadh faoi:

Seiceáil Mo Chúntóir Trádála le haghaidh Soláthair

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa