Offentlige indkøb

Ved offentlige indkøb forstås den proces, hvorved offentlige myndigheder, såsom ministerier, lokale myndigheder eller statsejede virksomheder, køber varer eller tjenesteydelser fra den private sektor.

Reglerne for offentlige indkøb sikrer, at offentlige midler anvendes korrekt, når offentlige myndigheder foretager indkøb fra den private sektor.

Hvordan tildeler regeringerne kontrakter til virksomheder?

For at forebygge svig, affald, korruption eller lokal protektionisme regulerer lovgivningen i de fleste lande i et vist omfang offentlige indkøb. Lovgivningen kræver normalt, at den ordregivende myndighed udsteder offentlige (konkurrenceprægede) udbud, hvis værdien af udbuddet overstiger en vis tærskel.

 

Standardproceduren for tildeling af kontrakter om varer til virksomheder er konkurrencebaserede udbud, som gør det muligt for det største antal virksomheder at byde. I forbindelse med konkurrencebaserede udbud findes der forskellige typer offentlige udbudsprocedurer.

Læs mere om:

Tjek Min handelsassistent for indkøb

Del denne side: