Offentlige indkøb

Ved offentlige indkøb forstås den proces, hvorved offentlige myndigheder, såsom statslige myndigheder, lokale myndigheder eller statsejede virksomheder, køber varer eller tjenesteydelser fra den private sektor.

Reglerne for offentlige indkøb sikrer, at offentlige midler anvendes korrekt, når offentlige myndigheder foretager indkøb fra den private sektor.

Hvordan tildeler regeringer kontrakter til erhvervslivet?

For at forebygge svig, affald, korruption eller lokal protektionisme regulerer lovgivningen i de fleste lande til en vis grad offentlige indkøb. I henhold til lovgivningen skal den ordregivende myndighed normalt udstede offentlige (konkurrenceprægede) udbud, hvis udbuddets værdi overstiger en vis tærskel.

 

Standardmetoden for tildeling af kontrakter om varer til virksomheder er udbud på konkurrencevilkår, hvilket giver det største antal virksomheder mulighed for at byde. I forbindelse med konkurrencebaserede udbud er der forskellige typer offentlige udbudsprocedurer.

Læs mere om:

Tjek Access2Udbud

Del denne side:

Genveje