Offentlige indkøb

Offentlige indkøb henviser til den proces, hvorved offentlige myndigheder, f.eks. offentlige myndigheder, lokale myndigheder eller statsejede virksomheder, køber varer eller tjenesteydelser fra den private sektor.

Reglerne for offentlige indkøb sikrer, at offentlige midler anvendes korrekt, når offentlige myndigheder foretager indkøb fra den private sektor.

Hvordan tildeler regeringerne kontrakter til erhvervslivet?

For at forebygge svig, spild, korruption eller lokal protektionisme regulerer lovgivningen i de fleste lande i et vist omfang offentlige indkøb. Lovgivningen kræver normalt, at den ordregivende myndighed afgiver offentlige (konkurrenceprægede) tilbud, hvis værdien af udbuddet overstiger en bestemt tærskel.

 

Standardmetoden for tildeling af varekontrakter til virksomheder er udbud, som giver flest virksomheder mulighed for at byde. I forbindelse med konkurrencebaserede udbud findes der forskellige typer offentlige udbudsprocedurer.

Læs mere om:

Tjek Min handelsassistent for udbud

Del denne side:

Genveje