Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne odnoszą się do procesu, w ramach którego organy publiczne, takie jak departamenty rządowe, władze lokalne lub przedsiębiorstwa państwowe, kupują towary lub usługi od sektora prywatnego.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zapewniają właściwe wykorzystanie środków publicznych przy dokonywaniu zakupów przez organy publiczne w sektorze prywatnym.

W jaki sposób rządy udzielają zamówień przedsiębiorstwom?

Aby zapobiegać oszustwom, marnotrawstwu, korupcji lub lokalnemu protekcjonizmowi, przepisy większości krajów regulują w pewnym stopniu zamówienia publiczne. Przepisy prawne wymagają zazwyczaj, aby organ zamawiający ogłaszał przetargi publiczne (konkurencyjne), jeżeli wartość zamówienia przekracza określony próg.

 

Standardowym sposobem udzielania zamówień na towary przedsiębiorstwom jest przetarg konkurencyjny, który pozwala na składanie ofert przez największą liczbę firm. W ramach przetargu konkurencyjnego istnieją różne rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat:

Sprawdź dostęp2Zamówienia

Udostępnij tę stronę:

Linki