Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne odnoszą się do procesu, w ramach którego organy publiczne, takie jak departamenty rządowe, władze lokalne lub przedsiębiorstwa państwowe, nabywają towary lub usługi od sektora prywatnego.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zapewniają właściwe wykorzystanie środków publicznych przy dokonywaniu przez organy publiczne zakupów w sektorze prywatnym.

W jaki sposób rządy udzielają zamówień przedsiębiorstwom

Aby zapobiegać oszustwom, marnotrawstwu, korupcji lub protekcjonizmowi lokalnemu, przepisy większości państw regulują w pewnym stopniu zamówienia publiczne. Przepisy zazwyczaj nakładają na instytucję zamawiającą obowiązek wydania publicznych (konkurencyjnych) ofert, jeżeli wartość zamówienia przekracza określony próg.

 

Standardowym sposobem udzielania zamówień na towary przedsiębiorstwom jest przetarg konkurencyjny, który pozwala na składanie ofert przez największą liczbę firm. W ramach procedury przetargowej istnieją różne rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej informacji na temat:

Sprawdź mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych

Udostępnij tę stronę: