Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Riigihanked

Riigihanked on protsess, mille käigus avaliku sektori asutused, näiteks valitsusasutused, kohalikud omavalitsused või riigi omandis olevad ettevõtted ostavad erasektorist ehitustöid, kaupu või teenuseid.

Riigihanke-eeskirjadega tagatakse, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse nõuetekohaselt, kui avaliku sektori asutused teevad oste erasektorist.

Kuidas valitsused sõlmivad lepinguid ettevõtjatega?

Pettuse, raiskamise, korruptsiooni või kohaliku protektsionismi vältimiseks reguleeritakse enamiku riikide seadustega teataval määral riigihankeid. Seadused kohustavad tavaliselt hankijat väljastama avalikke (konkureerivaid) pakkumusi, kui hanke maksumus ületab teatava künnise.

 

Ettevõtjatega kaupade hankelepingute sõlmimise standardmeetod on võistupakkumine, mis võimaldab esitada pakkumisi võimalikult paljudel ettevõtjatel. Võistlevas hankemenetluses on eri liiki riigihankemenetlusi.

WTO 2012. aasta mõnepoolne riigihankeleping

ELi liikmesriigid on ühinenud WTO riigihankelepinguga. See on peamine riigihangetega seotud rahvusvaheline leping. See on mõnepoolne, sest kõik WTO liikmed ei ole sellega ühinenud.

Ülejäänud 19 WTO riigihankelepingu riiki on:

Armeenia, Austraalia, Kanada, Hiina Taipei, Hongkong (Hiina), Island, Iisrael, Jaapan, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Madalmaad seoses Aruba, Norra, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Singapuri, Šveitsi, Ukraina ja Ameerika Ühendriikidega.

Teised WTO liikmed peavad läbirääkimisi WTO riigihankelepinguga ühinemise üle.

Riigihankelepingul on kaks põhielementi:

Lisateave pakkumisvõimaluste kohta on WTO integreeritud riigihanketurule juurdepääsu teabevahendi (e-GPA) portaalis.

See annab teavet kaetuse kohta, sealhulgas kohaldatavate künniste kohta, mis näitavad väärtust, millest alates riigihankelepinguid käsitlevaid eeskirju kohaldatakse.

EL toetab rahvusvaheliste riigihangete turgude avamist

Rohkem vahendeid riigihangetele

Teavet konkreetsete kaubanduslepingute alusel korraldatavate riigihangete kohta leiate turu jaotisest.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid