Riigihanked

Riigihanked on protsess, mille käigus riigiasutused, näiteks valitsusasutused, kohalikud omavalitsused või riigi osalusega ettevõtted, ostavad kaupu või teenuseid erasektorist.

Riigihanke-eeskirjadega tagatakse, et avaliku sektori raha kasutatakse nõuetekohaselt, kui avaliku sektori asutused teevad oste erasektorist.

Kuidas sõlmivad valitsused ettevõtetega lepinguid?

Pettuste, raiskamise, korruptsiooni või kohaliku protektsionismivältimiseks reguleeritakse riigihankeid mingil määral enamiku riikide seadustega. Õigusaktidega on tavaliselt ette nähtud, et kui hanke maksumus ületab teatava piirmäära, peab hankija tegema avalikke (konkurentsipõhiseid) pakkumusi.

 

Ettevõtetega kaupade hankelepingute sõlmimise tavapärane viis on võistupakkumine, mis võimaldab kõige suuremal arvul ettevõtetel pakkumisi esitada. Võistlevas hankemenetluses on eri liiki riigihankemenetlusi.

Lugege täiendavalt järgmise kohta:

Kontrollige Minu kaubandusassistent hangete puhul

Jagage seda lehte:

Kiirlingid