Riigihanked

Riigihanked tähendavad protsessi, mille käigus avaliku sektori asutused, näiteks valitsusasutused, kohalikud omavalitsused või riigiettevõtted, ostavad kaupu või teenuseid erasektorilt.

Riigihanke-eeskirjadega tagatakse, et avaliku sektori raha kasutatakse nõuetekohaselt, kui avaliku sektori asutused teevad oste erasektorist.

Kuidas valitsused sõlmivad lepinguid ettevõtjatega?

Pettuste, jäätmete, korruptsiooni ja kohaliku protektsionismivältimiseks reguleerivad enamiku riikide seadused riigihankeid teataval määral. Õigusaktides nõutakse tavaliselt, et hankija kuulutaks välja avalikud (konkureerivad) pakkumused, kui hanke maksumus ületab teatava piirmäära.

 

Tavapärane viis sõlmida kaupadega lepinguid ettevõtjatega on võistupakkumine, mis võimaldab kõige suuremal arvul ettevõtetel esitada pakkumusi. Võistupakkumises on eri liiki riigihankemenetlusi.

Lugege täiendavalt järgmise kohta:

Tutvuge minu hankeassistendiga

Jagage seda lehte: