Publiskais iepirkums

Publiskais iepirkums attiecas uz procesu, kurā publiskās iestādes, piemēram, valdības departamenti, pašvaldības vai valsts uzņēmumi, iepērk preces vai pakalpojumus no privātā sektora.

Publiskā iepirkuma noteikumi nodrošina, ka publiskie līdzekļi tiek pareizi izmantoti, kad publiskā sektora iestādes veic iepirkumus no privātā sektora.

Kā valdības piešķir līgumus uzņēmumiem

Lai novērstu krāpšanu, izšķērdēšanu, korupciju vai vietējo protekcionismu, lielākās daļas valstu tiesību akti zināmā mērā reglamentē publisko iepirkumu. Tiesību akti parasti paredz, ka iepirkuma iestādei jāizdod publiski (konkursa) piedāvājumi, ja iepirkuma vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību.

 

Standarta veids, kā uzņēmumiem piešķir tiesības slēgt līgumus par precēm, ir piedāvājumu konkurss, kas dod iespēju iesniegt piedāvājumus pēc iespējas lielākam skaitam uzņēmumu. Konkursa kārtībā ir dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

Uzzināt vairāk par:

Pārbaudiet Access2Procurement

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites