Publiskais iepirkums

Publiskais iepirkums attiecas uz procesu, kurā valsts iestādes, piemēram, valdības departamenti, vietējās iestādes vai valstij piederoši uzņēmumi, iegādājas preces vai pakalpojumus no privātā sektora.

Publiskā iepirkuma noteikumi nodrošina, ka publiskā sektora līdzekļi tiek pienācīgi izmantoti, kad valsts iestādes veic pirkumus no privātā sektora.

Kā valdības piešķir līgumus uzņēmumiem?

Lai novērstu krāpšanu, izšķērdēšanu, korupciju vai vietējo protekcionismu, lielākās daļas valstu tiesību akti zināmā mērā reglamentē publisko iepirkumu. Tiesību aktos parasti ir noteikts, ka iepirkuma iestādei ir jāizdod publiski (konkurences) piedāvājumi, ja iepirkuma vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību.

 

Standarta veids, kā uzņēmumiem piešķirt preču līgumus, ir konkurss, kas ļauj iesniegt piedāvājumus pēc iespējas lielākam skaitam uzņēmumu. Publiskā iepirkuma procedūrās ir dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

Plašāka informācija par:

Iepazīstieties ar manu tirdzniecības asistentu iepirkuma jautājumos

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites