Publiskais iepirkums

Publiskais iepirkums ir process, kurā valsts iestādes, piemēram, valdības departamenti, vietējās iestādes vai valstij piederoši uzņēmumi, iegādājas preces vai pakalpojumus no privātā sektora.

Publiskā iepirkuma noteikumi nodrošina, ka publiskā sektora līdzekļi tiek pienācīgi izmantoti, kad publiskās iestādes veic iepirkumus no privātā sektora.

Kā valdības piešķir līgumus uzņēmumiem

Lai novērstu krāpšanu, izšķērdēšanu, korupciju vai vietējo protekcionismu, lielākās daļas valstu tiesību akti zināmā mērā reglamentē publisko iepirkumu. Tiesību akti parasti paredz, ka iepirkuma iestāde izsludina publiskus (konkurences) piedāvājumus, ja iepirkuma vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību.

 

Standarta veids, kā uzņēmumiem piešķirt preču līgumus, ir konkurss, kas ļauj iesniegt piedāvājumus pēc iespējas lielākam skaitam uzņēmumu. Konkursa procedūrā ir dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

Plašāka informācija par:

Pārbaudiet “Mans tirdzniecības asistents iepirkuma jautājumos

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites