Achiziții publice

Achizițiile publice se referă la procesul prin care autoritățile publice, cum ar fi departamentele guvernamentale, autoritățile locale sau întreprinderile de stat, achiziționează bunuri sau servicii din sectorul privat.

Normele privind achizițiile publice garantează că banii publici sunt utilizați în mod corespunzător atunci când autoritățile publice fac achiziții de la sectorul privat.

Cum atribuie contractele întreprinderilor

Pentrua preveni frauda, risipa, corupția sau protecționismul local, legislația din majoritatea țărilor reglementează achizițiile publice într-o anumită măsură. De obicei, legile impun autorității contractante să emită oferte publice (competitive) în cazul în care valoarea achiziției depășește un anumit prag.

 

Modalitatea standard de atribuire a contractelor pentru bunuri către întreprinderi este licitația competitivă, care permite unui număr cât mai mare de întreprinderi să liciteze. În cadrul procedurilor competitive de atribuire, există diferite tipuri de proceduri de achiziții publice.

Citiți mai multe despre:

Verificați Asistentul meu pentru achiziții publice

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante