Δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ του ανοίγματος των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων

 Η ΕΕ έχει συνάψει πολλές διεθνείς συμφωνίες με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στις διεθνείς αγορές δημόσιων συμβάσεων. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η πολυμερής συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Η πολυμερής συμφωνία του ΠΟΕ του 2012 για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Πρόκειται για την κύρια διεθνή συμφωνία που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι πλειονομερής διότι δεν έχουν προσχωρήσει όλα τα μέλη του ΠΟΕ.

Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΣΔΣ είναι οι εξής: 

Αρμενία, Αυστραλία, Καναδάς, Κινεζική Ταϊπέι, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Κάτω Χώρες όσον αφορά την Αρούμπα, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλα μέλη του ΠΟΕ διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στη ΣΔΣ.

Η ΣΔΣ έχει δύο κύρια στοιχεία

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες υποβολής προσφορών μέσω της ολοκληρωμένης δικτυακής πύλης του ΠΟΕ για την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων (e-GPA).

Αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη, μεταξύ άλλων σχετικά με τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια που υποδεικνύουν την αξία πάνω από την οποία ισχύουν οι κανόνες της ΣΔΣ.

  • επισκόπηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Διμερείς εμπορικές συμφωνίες

Εκτός από τη ΣΔΣ, η ΕΕ εξασφαλίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω των εμπορικών συμφωνιών της. Πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν αναλυτικά κεφάλαια για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω των οποίων τα μέρη ανοίγουν αμοιβαία τις αγορές τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το άλλο μέρος είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος της ΣΔΣ, οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες περιέχουν δεσμεύσεις που υπερβαίνουν εκείνες της ΣΔΣ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες αποτελούν τη μοναδική αμοιβαία δέσμευση σχετικά με το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων.

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, μια εταιρεία της ΕΕ μπορεί ακόμη να αποφασίσει να υποβάλει προσφορά.

Η απουσία δέσμευσης σημαίνει απλώς ότι η εταιρεία της ΕΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επί ίσοις όροις με τους εγχώριους προσφέροντες, αλλά συνήθως αυτό δεν εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει και να εξετάζει προσφορές ή να αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ:

Αξιολογήστε την επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή σε ξένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Ο εμπορικός βοηθός μου για τις δημόσιες συμβάσεις».

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αξιολογήσουν κατά πόσον δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Η αξιολόγηση απαιτεί την εισαγωγή από τον χρήστη πληροφοριών που περιλαμβάνονται συνήθως στην προκήρυξη του διαγωνισμού: τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των δημόσιων διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις από τον Καναδά (με βάση τόσο τη ΣΔΣ όσο και τη διμερή CETA), την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Και άλλες χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο σε εύθετο χρόνο.

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις